Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Anne sütüne devam, sarf ettiğiniz çabaya değer

10.06.2021
35
Anne sütüne devam, sarf ettiğiniz çabaya değer

Sebepsiz yere emzirmeyi bırakmayın. Pek çok anne, bebekleri henüz altı aylık dahi olmamışken, anne sütünü kesiyor. Çok azı bir yaşına kadar emziriyor. İdeal olanı bebek kendi …

Sebepsiz yere emzirmeyi bırakmayın.

Pek çok anne, bebekleri henüz altı aylık dahi olmamışken, anne sütünü kesiyor. Çok azı bir yaşına kadar emziriyor. İdeal olanı bebek kendi kesilene kadar emzirmeye devam etmektir ki bu da bir yaşa tekabül eder. İki yaşma kadar emzir­menizi öğütleyen uzmanların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Bu vakit size uzun gele­öğrenir ama bebeğiniz istediği sürece onu anne sü­tünden yoksun bırakmayın.

Bebeğinizle galibiyetli ve uzun süreli bir emzir­me ilişkisi kurarken meseleler çıkacaktır. Bunlar­dan kimileri emzirme mevzusunda kararlı olma­nızla; kimileriyse bundan zevk almanızla ilgilidir. Emzirmeye alıştıkça ne zaman bırakaca­ğınız mevzusunda daha az kaygı edeceksiniz. Be­beğinizi erkenden sütten kesmeden evvel, kararınızı farklı açılardan gözden geçirmekte fayda var.

Pek çok araştırmada, sütten kesmenin en ön­de geleni yeterli süt olmamasıdır. Bu, emzirme hakkında bilgi sahibi olan birine donakaltıcı gele­öğrenir. Çünkü süt imali talep-arz ilkeyi ile ger­çekleşmektedir. Banalde, bebeğinizin doğru ve güçlü bir biçimde emdiğini varsayarsak, vü­cudunuz bebeğin emdiği kadar süt üretecektir. Ne kadar çok emerse göğsünüzde o kadar çok süt olacaktır. İki emzirme arasında, göğüslerini­zin tekerrür dolmasını beklemek zorunda değilsi­niz. Bazen daha dolu olduğunu sezdiğiniz za­manlar olsa da, göğüslerinizde her zaman süt vardır.

O halde niçin çok az sayıda anne emzirmede anatomik problemler yaşıyor, bu kadar çok an­ne yeterli sütü olmadığını düşünüyor? Öncelik­le, emziren çiçeği burnunda bir anne olarak, ken­di bedeninize ve bebeğinize güvenmeyi bil­melisiniz ki, bu her zaman kolay olmaz. Bibe­ronla beslediğinizde içilen ölçüyü görürsünüz. Bunları topladığınızda eldeki ölçü, pek çok anne gibi sizi de mutlu eder. Emzirme ile bebe­ğinizin ne kadar süt aldığını ölçemezsiniz. Do­layısıyla tek yapabileceğiniz, bebeğin karnı doyana kadar emdiğine inanmak ve acıkınca tek­rar emzirmektir.

Emzirmeye devam edip etmeyeceğinizi dü­şünürken, bebek çok sık emmek istediğinde so­run çıkacaktır. Çok acıktığını düşünürsünüz, an­cak muhtemelen mesele bu değildir. Belki be­beğiniz gelişmekte iken, sizin sütünüzden ala­öğreneceği daha fazla enerjiye lüzum dinliyordun Huzurlu sezmek veya sizinle daha sık iletişi­me geçmek için de daha sık emmek istiyor ola­öğrenir. Az ama sık öğünleri seçim edebileceği gi­bi, arada atıştırmalık istiyor da olabilir. Bebeği­nizi emzirirken sadece fiziksel açlığını değil, duygusal açlığını da gideriyor olduğunuzu ak­lınızdan çıkarmayın.

Bebeğinizin yapısına birebir geçimli olduğu için, anne sütü mamadan daha süratli sindirilir ve emen bebekler daha sık acıkır. Üç dört saat aralıklarla beslenmeyi öngören bebek perhizleri, mamayla beslenen bebekler için mesele teşkil et­mese de, anne sütüyle beslenen bebekler için çok uygun değildir. Bayağı bir bebeğin, ilk ay­larda gün içinde sekiz ile on iki kere emzirilmesi gerekmektedir ve emzirme seansları muhakkak saat dilimlerine yayılmaz. Bebeğinizin acıktığını siz­den daha iyi kimse bilemez.

Bebeğinizin yeterli beslendiğinden emin ol­mak için müracaat etebileceğiniz muhtelif yollar mevcut. İlk olarak, doğumdan vasati beş gün sonra bebeğinizin kilosunu ölçün. Pislediği bezleri de atmadan evvel gözden geçirmenizde fayda var. Bebeğiniz doğduktan dört beş gün sonra, günde üç ile beş kere kakasını yapar. Bazı bebeklerin daha az kaka yapıyor olması, emme mevzusunda yeterince iyi olmadığının göstergesi olabilir. Çün­kü öğünlerin en sonunda göğsünüzden gelen yoğun kıvamlı süt, bebeğinizin bağırsak siste­mini kuvvetlendirecek içeriğe sahiptir.
Bebeğinizi sık emzirmek, sütünüzü artırsa da bir vakit sonra emzirme problemi haline gele­öğrenir. Bebeğiniz her acıktığında yanınızda olma­nız gerektiğinden, sütünüzü sağarak onu bibe­ronla besleme yoluna gidebilirsiniz. Hem evini­zin dışındaki hayata dâhil olup, hem bebeğinizi emzirebilirsiniz.

Bebeğinizi neredeyse her yerde emzirebilir­siniz. Dikkatli olursanız kimse ne yaptığınızı kavramaz, gerçi yaptığınız işte utanılacak bir şey yok. Cemiyet içinde bebeğinizi daha rahat emzirebilmek için kanguru kullanabilirsiniz. Askılannı azıcık kısmak suretiyle bebeğinizin başını ve göğüslerinizi saklayabilirsiniz. Omuzun üzerin­den sarkan bir örtü de işe yarayabilir. Evvelden konutta ayna karşısında ya da bir arkadaşınızla de­neme yapabilirsiniz. Dışandayken bebeğiniz em­mek isterse onu susturmaya çalışmak yerine, hemen göğsünüzü önermenizi öneri ederim. Bu sayede hem bebeğiniz, hem siz daha rahat ve huzurlu sezersiniz.

Cemiyet içinde bebeğinizi emzirmeye alış­mak azıcık sürenizi alabilir. Ama bir düşünün. Kadın göğüsleri her yerde sergilenmiyor mu? Televizyondaki reklamlar, moda mecmuaları, plaj­lar… Kim, niçin göğüslerinizi hakikat emeline uy­gun kullanırken gözünü üstünüze diksin? Bazı­ları emzirmenin özel bir mesele olduğuna ısrar etse de, bebeklerin sık sık emme istekleri bu gö­rüşü boşa çıkarır. Kesintisiz saklıca banyo köşele­rinde bebeklerini emzirmeye çalışan anneler, ikinci sınıf insanlar olmak zorunda değiller.

İşe geri dönmek dahi emzirmenin sonu ol­mak zorunda değildir. Siz yokken de anne sütü alabilmesi için, bebeğinize süt sağıp vazgeçmek zorunda kalacaksınız. Ancak böylece bebeği­nizi emzirmeye devam edebilecek ve onunla sı­cak, sarmaş gez zamanların tadını çıkaracaksı­nız.

Aileniz ya da dostlarınız emzirme mevzu­sunda pek destekleyici değillerse, La Leche Lea-gue gibi anne ve bebeklerle ilgili muhtelif orga­nizasyonlar tertip eden dernekleri takip etmek, yapacağınız en iyi şeydir. Değişik emziren anne­lerle beraber olmak, emzirmenin natürel bir şey olduğunu fark etmenizi sağlayacaktır. Başka aileler ile müddet geçirmek; emzirmenin, bebeğini­ze sağlık ve iyi beslenme sağladığı kadar onun­la ilişkinize cümbüş ve yakınlık kattığım da kavramanıza destekçi olacaktır. Etrafınızdan emzirmeye karşı pozitif tepkiler görürseniz, karşınıza çıkacak tüm güçlüklerin üstesinden gelebilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.