Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Beklenen doğum tarihi nasıl hesapla­nır ?

30.03.2021
70

Beklenen doğum tarihi, son adet tarihinin ilk günü temel alınarak hesaplanır. Bu surat­den bayanların adet günlerini takvime işa­retlemeleri çok ehemmiyetlidir. Hamilelik süresi, yapılan gözlemlerde orta­lama 280 …

Beklenen doğum tarihi, son adet tarihinin ilk günü temel alınarak hesaplanır. Bu surat­den bayanların adet günlerini takvime işa­retlemeleri çok ehemmiyetlidir.

Hamilelik süresi, yapılan gözlemlerde orta­lama 280 gün olarak bulunmuştur. Bu sü­re 40 hafta veya 9 ay 10 güne karşılık gel­mektedir.
Beklenen doğum ta­rihi hesaplanırken tak­vimde son adet tarihin­den sonraki 40. haftaya denk gelen gün bekle­nen doğum tarihi ola­rak tanımlanır. Beklenen doğum tarihinden 15 gün evveli veya 15 gün sonrası da basmakalıp doğum vakti içinde ka­bul edilir. Başka Bir Deyişle basmakalıp doğum tarihi 38. haf­ta ile 42. haftalar arasıdır.

38. haftadan evvel olan doğumlara erken prematür doğum denir. Beklenen do­ğum tarihi geldiği halde doğumun ger­çekleşmemesine de miad aşımı denir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.