Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Atrial Septal Defekt

Atrial Septal Defekt

Atriyal septum yanılgıyı, kalbin içinde, kulakçıklar atriyumlar arasında delik bulunması halidir ve anormal kan akışına neden olur; bu surattan pak kanın bir kısmı sağ kalbe geçiş yapar. Bu hadise seneler içinde akciğere giden kanın çoğalmasına bağlı olarak akciğer damarlarında ve kalp adalesinde zarara neden olabilir.Kız bebeklerde erkek bebeklerden daha yaygın görülür ve genellikle Down belirtili çocuklarda ortaya çıkar.

Genellikle uzun seneler hiçbir bulgu vermez. Hatta hekime ve sağlık kurumuna pek gitmemiş bireylerde tanının 30-40 yaşına kadar konulamadığı vaziyetler vardır. Bu tip hastalarda, ancak kazara başka bir sebeple hekime gidildiğinde, dikkatli bir tetkik sırasında kalpte üfürümün ve bazı ek seslerin dinlenmesi ile işkillenilir. Kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan tetkik ve ekokardiyografi ile konur.

Soldan sağa şantın %30 dan az olduğu minik ASD li olgularda genellikle yakınma olmaz.

Soldan sağa şantın daha fazla olduğu büyük defektli olgularda, yakınmalar daha süt çocukluğu yarıyılında da başlayabilir.

Hastalar çoğunlukla mektep çağında yapılan rutin tetkikler sırasına tespit etilir. Bir yaşını doldurmadan evvel yalnızca hadiselerin yalnızca %10 unda tanı konabilmektedir. Bayanlarda erkelerden 2 misli fazladır.

Efor dispnesi başta gelen yakınmadır.

Seyrek ortopne, atriyal fibrilasyon ve kalp yetmezliği büyüyebilir. Paradoksal emboliler ve beyin abseleri özellikle sağ atriyal tazyik çoğalışlı olgular ve şantın sağdan sola döndüğü olgularda ortaya çıkabilir.

EKG

%80 inkomplet sağ dal bloğu, %10 sağ dal bloğu

ASD-2 de sağ dingil deviasyonu, ASD-1 de sol dingil deviyasyonu

Seyrek P-pulmonale ve sağ hipertrofi belirtileri

Röntgen

Minik bir aort topuzuyla beraber büyük bir pulmoner atardamar mevzusu

Pulmoner pletora

Sağ ventrikül dilatasyonuna bağlı kalp siluetinde genişleme, sağ atriyal genişleme posteroanterior grafilerde kalp tepesi yukarıya kalkık, yan grafilerde retrosternal alana doğru genişleme görülür. Yan Baryum lu ösofagus grafisiyle sol atriyal genişleme ekarte edilebilir.

YANKI

Tam şüphelenilen olgulara YANKI analizi yapılmalıdır. Transösofagial ekokardiyografi özellikle faydalıdır.

Ekokardiyografi esnasında; ASD nin yeri, çapı, şant akımının doğrultuyu ve ehemmiyetinin yanı gizeme ASD ile beraber sık görülebilen konjenital anomaliler de incelenmeli ve tesbit edilmeye çalışılmalıdır. Bunların başlıcaları: Mitral valve prolapsusu, pulmoner stenoz, pulmoner venöz dönüş anomalileri özellikle sağ üst pulmoner venin sağ atriyuma açılması gibi, Lutembacher belirtiyi, daha kompleks konjenital kalp hastalıkları, misalin; büyük atardamarların transpozisyonu, tbitkial anormal pulmoner venöz dönüş, trikuspit atrezisi, sağlam interventriküler septumla beraberki pulmoner atrezi gibi…dir.

Sinus venousus tipi ASD de sıklıkla pulmoner sağ üst lobun anormal venoz drenajı görülür.

M-mode YANKI da sağ ventrikül volüm yüklenmesi, sağ atriyal ve ventriküler genişleme ile flat veya paradoks hareketli interventriküler septum saptanır. 2 ebatlı ve doppler YANKI çalışmaları ile defektin yeri ve özellikleri saptanır. Sinus venosus tipi ASD de transtorasik YANKI ile olguların %25 inde tanı konabilirken değişik tiplerde %80 oranında tanı konabilmektedir. Transösofagiyal YANKI ile ise tüm tiplerde tanısal sensitivite %100 dür. Ayrıca ASD işlemlerinde de operasyon yeterliliğinin değerlendirilmesi için intraoperatif transösofagiyal YANKI yapılmalıdır.

Qp/Qs = Pulmoner atardamar akım sürati x Pulmoner atardamar alanı x sağ ventrikül ejeksiyon süresi x kalp sürati / Aortik akım sürati x aort kökü alanı x sol ventrikül ejeksiyon süresi x kalp sürati yöntemiyle hesaplanır.

Nukleer Tıp

First-pass radyonuklid anjiyografi ile şantın varlığı ve ehemmiyeti ortaya konabilir.

MR

Manyetik titreşim görüntüleme ile de ASD nin yeri ve tanısı yapılabilmektedir.

Karıştığı Vaziyetler

Pulmoner stenoz

Değişik konjenital anomaliler ve kapak hastalıkları Misalin mitral kapak hastalığı

Pulmoner hipertansiyon ve/veya cor pulmonale

Konjestif kardiyomiyopati

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ameliyat, sünnet, diş çekimi ve dolgusu gibi bazı teşebbüsler evvelinde endokardite kalbin iç katmanının irini karşı gözetici rehabilitasyona gereksinim gösterirler. Hastaların beklenmedik karmaşıklıklardan korunabilmeleri için takribî 1 senelik aralıklarla hekim kontrolunde olmaları gerekir. Bu ameliyat olmuş hastalar için de 3-4 sene vakitle geçerlidir.

Tedavi

Defektin büyüklüğü ve akciğer arterinin tazyiki cerrahi rehabilitasyonun zamanını tanımlar. Kendiliğinden kapanmayan, akciğer arterinde tazyik yükselmesi riski olan sarihlikler genellikle 4-6 yaşlarında, başka bir deyişle çocuk mektebe başlamadan cerrahi olarak kapatılır. Ameliyat sırasında ve sonrasında genellikle problem oluşmaz. Göğüsün orta kısmında operasyona ait bir iz kalır. Bazı hastalarda sarihliği kateterle kapatma da uygulanmaktadır. Bu her hastaya uygulanamamakta, ancak bazı ölçümler uygun ise yapılabilmektedir.

İlaç rehabilitasyonu mevcut karmaşıklıklara göre yapılır. Atriyal fibrilasyonlu olgularda kardiyoversiyon için postoperatif. yarıyıl beklenmelidir.

ASD li olgularda şikayet ve belirtilerin olmadığı devrede efor kısıtlaması afakidir.

Prognoz

Müddetinde ameliyat edilen olgularda, temenni; bayağı bir yaşam süresi ve niteliğidir. Takribî olarak harekât mortalitesi; karmaşıklıksız ASD-2 de %1, ASD-1 de ise %5 tir. Yeniden genç ve çocuklarda genel harekât mortalitesi %1 ortamındayken, 40 yaş üzerindeki hastalarda %5 ortamındadır. Pulmoner atardamar sistolik tazyiki 60 mmHg ve yukarıyası çıkmış olan olgularda harekât mortalitesi %5 e çıkar. Hadiselerin çoğunda pulmoner hipertansiyon ve buna bağlı belirti ve bulgular yirmili yaşlarda büyümeye başlar. Özellikle hamilelikte süratle ilerlerler. Vefatlar en çok Eisenmenger belirtisini takiben konjestif kalp yetmezliği büyümesi neticesinde alana kazanç. Değişik başta gelen vefat sebepleri; tromboemboliler, pulmoner vaskuler tromboz, beyin abseleri, enfeksiyonlar, vd. dir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.