Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Mitral Yetmezlik mitral Kapak Yetmezliği

Mitral Yetmezlik mitral Kapak Yetmezliği

Mitral kapak, kalpte bulunan 4 kapaktan birisidir ve kalbin sol tarafını ikiye dağılır sol kulakçık atrium ve sol karıncık ventrikülve atrioventricular kapak valve olarak da adlandırılır. Kalbin içerisindeki mitral kapağın bütün olarak kapanmadığı, uzun süreli kronik ve genelde ilerleyici bir kalp hastalığıdır. Mitral kapağın bütün olarak kapanmaması neticesinde, kalbin kasılması sırasında kalbin sol karıncığına atrium kan geri kaçar.

Nedenleri ve Mekanizma

Mitral kapağı zayıflatan veya zarara uğratan her hangi bir hastalık veya problem mitral yetmezliğe neden olabilir. Kalp kapak yetmezlikleri arasında en sık olarak mitral kapak yetmezlikleri gözlenmektedir.

Kalbin bedene pompaladığı kan ölçüsünde eksilme alana gelecektir. Kalp, bu azalmayı karşılama edebilmek için daha çok çalışacak ve daha süratli atacaktır.

Mitral yetmezlik kadınların %6 sında, erkeklerin %3 namda görülmektedir. Ancak 55 yaş üzerindeki kadın ve erkeklerin takribî olarak %20 sinde bir ölçü mitral yetmezlik belirtisi saptanmaktadır.

Doğuştan mitral kapak yetmezliği seyrek gözlenir.

Romatizmal kalp hastalığı; mitral kapak yaprakçıklarının kalınlaşmasına, sertleşmesine ve küçülmesine neden olur. Romatizmal kalp hastalıkları, tüm mitral yetmezliklerin üçte birinden sorumludur.

Mitral yetmezlik, bazı ailevi özellikleri olan hastalıklar sırasında da büyüyebilir: ateroskleroz damar sertliği, yüksek tansiyon, kalp sol karıncığının gelişmesi, bağ dokusu hastalıkları Marfan belirtiyi gibi, endokardit, kalp urları, rehabilitasyon edilmemiş sifiliz seyrek.

Tehlike etmenleri: şahısta veya ailesinde yukarıyada sayılan hastalıkların bulunması, 4 ay veya daha fazla vakit ile iştah kesici zayıflama ilaçlarının kullanılması fenfluramine, dexfenfluramine.

Korunma

Romatizal ateş büyümesini önlemek için, streptokoklarla alana gelen hastalıklarınızda netlikle hekime görünün, yukarıyada sayılan hastalıklar için rehabilitasyon görün.

Diş rehabilitasyonları sırasında mikroplar kana karışabilir ve endokardit büyüyebilir. Bunu önlemek için diş hekiminizden evvel antibiybitkiik rehabilitasyonu isteyebilirsiniz.

Bulgu ve Belirtiler

– genelde bulgu yoktur, bulgular başlamışsa ilerleme var demektir

– bitkinlik, yorgunluk, hafi sersemlik hali

– çarpıntı

– öksürük

– egzersiz sırasında soluk darlığı

– uyur pozisyonda soluk darlığı

– gece sık idrara çıkma

+ steteskopla dinlendiğinde tüm sistol kasılma vaktince üfürüm dinlenir, akciğerlerde solunum sırasında anormal solunum sesleri dinlenebilir

+ ekokardiyogram, transözafajial ekokardiyogram, dopler, MR, kardiyak katater tahlili neticeyi : sol karıncıkta genişleme, mitral kapakta kalınlaşma ve anormalleşme, kanın kapakçıktan geri kaçması gibi belirtiler tespit etilebilir.

+ göğüs filmi de kalp genişlemesini gösterebilir. EKG de genellikle sivri P dalgaları veya atrial fibrilasyon denilen vaziyet görülür, her ikisi de karıncık genilemesine bağlıdır.

Rehabilitasyon

Şiddetli bulgular varsa hastanın sağlık kurumuna yatırılması gerekebilir. Kapakçıkların cerrahi olarak düzenlenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Cerrahi rehabilitasyon kalp işlevlerinin zayıfladığı, şikayetlerin şiddetlendiği ve vaziyetin gitgide makûslaştığı gidişatlarda önerilir. Mitral yetmezlik tanısı bir defa konduktan sonra, kumpaslı ve devamlı olarak hekim hakimiyetinden geçmek gerekir.

Bakteriyel bir enfeksiyon varsa antibiybitkiik rehabilitasyonu verilir, antibiybitkiik kullanımı diş rehabilitasyonundan evvel de önerilir.

Gerekli gidişatlarda antiaritmik ritim tertip edici ilaçlar, damar genişletici ilaçlar kalbin yükünü eksiltmek için kullanılabilir.

Kalp atımlarını kuvvetlendirmek için dijital gurubu kalp ilaçları, diüretik idrar artırıcı ilaçlarla beraber kullanılabilmektedir.

Pıhtı yaradılışını yasaklamak için antikoagülan ve anti-platelet ilaçlar kullanılabilir atrial fibrilasyon gidişatında.

Az tuzlu perhiz uygulanmalıdır.

Belirtilerin kollandığı gidişatlarda egzersiz kısıtlanmalı ve fazla yorulmamalıdır.

Mitral Kapak yetmeziliği neticesinde büyüyebilecek değişik hastalıklar

– endokardit

– kalp yetmezliği

– akciğer embolisi

– inme

– pıhtı yaradılışı ve değişik uzuvlara pıhtının atılması

– ritm bozuklukları

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.