Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Böbrek illet hastalıki

21.04.2021
14
Böbrek illet hastalıki

Erken tespit etilebilen böbrek illet hastalıklerinde cerrahi ile bütün rehabilitasyon sağlama kaderi oldukça yüksek. Bu sebeple hastalığın bulguları ile alakalı bilgi sahibi olmak büyük ehemmiyet taşıyor.

Böbrekler, karın üst bölgesinde bulunan ve idrarı oluşturan bir çift uzuvdur. Oluşan idrar üreter ismi verilen iki ince borucuk aracılığıyla idrar kesesine aktarılır. Böbrekler sırtta göğüs kafesinin iki yanında yer alırlar ve güçlü sırt kasları ve alt kaburga kemiklerince dış tesirlere karşı korunurlar. Çevresinde Gerbitkia kılıfı ismi verilen kalınca bir kılıfla kaplı olup ayrıca da üst yüzeyi tıpkı bir elmanın dış kırmızı kabuğu gibi bir çeperle kaplıdır.

Ana arter Aortadan gelen bir damarla kanlanırken, toplayıcı damarı ana toplar damarlara Vena Kava boşalır. Bedende metabolizma sonrası oluşan hasarlı maddeleri ve fazla suyu idrar yoluyla uzaklaştırmak ana görevidir. Bunun yanısıra kan tazyikini tansiyon ayarlamada ve kan imalinde de rol oynarlar.

Böbrek illet hastalıki genellikle 50-70 yaşları arasında ortaya çıkar. Erkekte bayana göre 2-3 kat daha fazla görülür. Böbrek illet hastalıkinin sebebi henüz bütün olarak öğrenilmemektedir. Böbrek illet hastalıki cinslerini iyi mizaçlı ve makûs mizaçlı olmak üzere 2 guruba ayırırız. Böbrekte en sık görülen kitle kolay böbrek kistleridir. Böbrek kisti iyi mizaçlı bir kitle olup illet hastalıkden tamamen değişiktir. Çoğu zaman raslantısal olarak ortaya çıkan böbrek kistleri insan yaşamını hiçbir zaman tehdit etmez. Böbrek kisti tespit etilen hastalar afaki yere paniğe kapılırlar ve rehabilitasyon arayışı içine girerler. Asılda böbrek kistleri çoğu zaman rehabilitasyonu dahi gerektirmezler, sadece izlemek hemen daima yeterli olur. Böbrek illet hastalıki ise makûs mizaçlı bir kitle olup, böbrek kistlerinin aksine insan yaşamı için tehdit oluşturabilmektedir. Renal hücreli illet hastalık, böbrekte kanı süzen ve idrar oluşturan dokulardan köken alır. Böbrek illet hastalıki geliştikçe çevresinde yer alan lenf bezeleri, karaciğer, kalın barsak ve pankreasa dağılabilir. Bunun yanında, ana urdan kopan ur parçaları vüCudun değişik uzak taraflarına giderek yerleşebilir metastaz.

Böbrek illet hastalıkinin öğrenilen tehlike etmenleri:

Sigara

Aile hikayesi

Diet

Yüksek tansiyon

Kiloluluk

Mesleksel tehlike etmenleri: Çelik sanayisi, petrol, kadmiyum, mermi sanayisi çalışanları ve asbestoza maruz kalanlarda böbrek illet hastalıki tehlikeyi çoğalmaktadır.

Işınım

Diyaliz: Kronik böbrek yetmezliği sebebiyle uzun süreli hemodiyaliz programında olan hastalarda böbrek kisti ve böbrek illet hastalıki tehlikeyi daha fazladır.

Genetik: Von Hippel-Lindau hastalığı genetik geçişli bir hastalık olup birliktesi iki taraflı böbrek ve değişik bazı uzuvlarda illet hastalık ortaya çıkması mevzubahisi olabilir. Bu hastalar ve ailesi yakından izlenmelidir.

BULGULARI NELER?

Böbrek illet hastalıkleri erken yarıyıllarında sıklıkla rastgele bir bulgu veya şikayet oluşturmaz. Böbrek illet hastalıkinin gelişmesi ile beraber bazı bulgular ortaya çıkabilir.Bunlar;

İdrarda kan varlığı, gözle görülebilen kanama veya yalnızca idrar incelemesinde görülebilen mikroskobik kanama biçiminde olabilir.

Böbrek bölgesinde tetkikte ele gelen kitle

İştahsızlık

Kilo kaybı

Yineleyen ateş

Sürekli olabilen yan sızısı

Genel halsizlik ve kendini makûs hissetme

Tansiyon yükselmesi, kan bedellerinde klasiğin altına inme kansızlık de böbrek illet hastalıklerinde görülebilir.Yukarda bahsedilen bulgular böbrek illet hastalıki dışındaki hastalıklarda da kollanabilir. Bu bulguları olan şahıslar doğru teşhis ve rehabilitasyon için en kısa zamanda bir bevliye uzmanına başvurmalıdır.

Ancak unutulmamalıdır ki erken yarıyıl böbrek illet hastalıklerinde hiçbir bulgu olmayabilir. Bu sebeple hekime müracaat etmek için yukarda bahsi geçen bulguların ortaya çıkması beklenmemelidir. Çünkü erken yarıyılda tutulan böbrek illet hastalıklerinin rehabilitasyon galibiyeti ve buna paralel olarak da rehabilitasyon sonrası yaşam süresi çok daha gülümseyici olur.

TANI NASIL KONULMAKTADIR?

Hekiminiz ile görüşmenizde genel sağlık vaziyetiniz hakkında sualler sorulacak, takiben fizik analiz yapılacaktır. Ardından, genel sağlık vaziyetinizi değerlendirmek emeliyle sizden kan ve idrar misalleri alınacaktır. Böbrek ve etraf emeliyle de muhtelif radyolojik muayenelerden yararlanılmaktadır. Bunlar arasında ultrasonografi, İVP, bilgisayarlı tomografi, MRI vb. muayeneler yer alır.

Bir defa böbrek illet hastalıki ön tanısı konulduktan sonra hastalığın yayılım derecesini kavramak emeliyle hekiminiz ek muayeneler isteyebilir.

BÖBREK illet hastalıkLERİNDE REHABİLİTASYON

Böbrek urunun rehabilitasyonu hastanın yaşı, genel sağlık gidişatı ve illet hastalıkin yayılım derecesine düzey göre tanımlanır. Böbrek illet hastalıklerinde birinci basamak rehabilitasyon cerrahi usulle mevcut illet hastalıkli dokunun tamamen çıkarılmasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki cerrahi ile bütün rehabilitasyonun sağlanabilmesinde illet hastalıkin derecesi ve aşaması çok önemlidir.

Erken tespit etilebilen böbrek illet hastalıklerinde cerrahi ile bütün rehabilitasyon sağlama kaderi oldukça yüksektir. illet hastalıkin aşaması, büyüklüğü ve rakamına göre değişmek üzere ya radikal harekât ile böbrek, böbrek üstü bezi ve çevresindeki çeper ve yağ katmanları ile beraber tamamen çıkartılır radikal nefrektomi yada kısmi olarak sadece urun çıkarılması parsiyel nefrektomi mevzubahisi olabilir. Cerrahi teknik cerrah tarafından tanımlanmak üzere sarih harekât yada laparoskopik denilen kapalı usulle olabilir. Kalan böbrek sıradan ise, hastalıklı böbreğin alınması böbrek işlevleri açısından her hangi bir mesele yaratmaz. Cerrahi tekniğe bağlı olmak üzere hasta genellikle operasyondan sonra 3-4 günde sağlık kurumundan çıkarılabilir. Sağlık Kurumundan çıktıktan sonra rahatlıkla sıradan günlük etkinliğe geçilebilir. Çıkarılan misaller histopatoloji usulüyle araştırılır ve urun türü, şahsiyeti ve yayılım derecesi tanımlanır. Bu, hem tanıyı netleştirir hem de yayılım hakkında bilgi verir. illet hastalık Gerbitkia kılıfı içinde ise hastaların büyük kısmında başka ek bir rehabilitasyona gerek kalmaz. Şayet ur kılıfın dışına çıkmışsa yada başka yerde de mevcutsa cerrahi sonrası ek bir rehabilitasyon gerekecektir.

Operasyondan sonra hastalığın derecesine göre gerekirse immünbitkierapi denilen ek bir rehabilitasyon yöntemine müracaat etilebilir.

Biyolojik rehabilitasyon immunbitkierapi:

Reelinde bedende de natürel olarak üretilen korunma sisteminin silahları olarak nitelendirilebilecek maddelerin Dışarıdan bedene verilmesi suretiyle biyolojik yapının daha iyi kullanılması ve kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu maddelerin uygulanması hekim tarafından tanımlanan bir program dahilinde olmaktadır. Yan tesirleri sebebiyle son derece dikkatli ve tecrübeli merkezlerde uygulanması uygundur. Biyolojik rehabilitasyon sırasında hasta yan tesirlerinin izlenebilmesi için çoğu defa sağlık kurumunda kalır. Bu rehabilitasyonlar yan tesir olarak adale sızısı, halsizlik, dikkat kaybı, ateş, kusma ve ishale neden olabilir. Hastalar genelde kendilerini çok bitkin sezerler. Kimilerinde ten dökülmesi olur. Bu problemler çok ciddi olabilir ama rehabilitasyon bitince bu tesirler kaybolur.

Kemik tutulumu olan hastalarda bölgesel ışın rehabilitasyonundan da Radybitkierapi yararlanılır. Işınım rehabilitasyonu:

Işınım rehabilitasyonu beden dışındaki radyoaktif bir kaynaktan gelen yüksek enerji kapsayan ışınların illet hastalık hücrelerini öldürmek için kullanılmasına sabreder.

Kembitkierapi:

Kembitkierapi illet hastalıkli hücreleri öldürmek için ilaç kullanılmasıdır. Değişik bir çok illet hastalıkde tesirli olmasına karşın böbrek illet hastalıkinde çok hudutlu bir tesir gösterir. Buna karşın analistler yeni ilaç ve ilaç kombinasyonlarını sınamaktadırlar.

Hormon rehabilitasyonu:

Hormonlarla hücrenin gelişmesi hakimiyet altına alınmaya çalışılır. Hormon rehabilitasyonu ilerlemiş böbrek illet hastalıklerinde kullanılır.

Usta yakalanması gereken ehemmiyetli bir nokta da böbrek illet hastalıklerinde cerrahi rehabilitasyon sonrası uzun seneler süresince kumpaslı takiplerin hastalığın hakimiyeti açısından ehemmiyetli olduğudur.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.