Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Meme illet hastalıki Nedir, Ne Değildir?

08.04.2021
10
Meme illet hastalıki Nedir, Ne Değildir?

Meme illet hastalıki artık kabus değil… Yeni büyümeler ile meme illet hastalıkinde kadınlar memesini kaybetmeden, hatta daha öncekisinden daha hoş estetik görünümle bu hastalığı atlatmak olası.

Son senelerde yapılan araştırmalar göstermiştir ki, MEME illet hastalıkİ kadınlarda en sık görülen illet hastalık cinsidir.Son 10 sene içinde bir hayli yeni görüş meme illet hastalıkinin tanı ve rehabilitasyonuna odaklanmıştır.Meme illet hastalıkinin özellikle batı ülkelerindeki süratli çoğalışı korkutucu ebatlara erişince,bir hayli ülkede ‘milli kampanyalar’ ve tarama programları başlatıldı.

ERKEN TANI EHEMMİYETLİ…

‘Amerika’da doğacak her 8 kız çocuğundan birinde yaşamının bir yarıyılında meme illet hastalıki görülecektir’ tezi, günümüzdeki araştırmalar ile ispatlanmaktadır.Ancak bugün kesin olan bilgi, HER 9 KADINDAN BİRİ yaşamının bir yarıyılında meme illet hastalıki olacaktır.Bu korkutucu asla rağmen coşturucu olan meme illet hastalıkinden vefatların çok düşük oranda olmasıdır.Özellikle erken tanı konan hastalarda meme illet hastalıki artık öldürücü bir hastalık değildir.Bu sebeple batı ülkelerinde erken tanıya müteveccih mamografi taramaları ve kadınların bilinçlendirilmesi çalışmaları büyük ehemmiyet kazanmaktadır.

Meme illet hastalıki özellikle ileri yaş 40 yaş sonrası hastalığı kabul edilmesine rağmen her yaşta görülebilir.Çok seyrek erkeklerde de %1 görülür.Hastalık erken aşamada tutulduğu takdirde kadın hiçbir hasar görmeden, memesi alınmadan, radybitkierapi şua rehabilitasyonu görmeden hatta kembitkierapi ilaç rehabilitasyonu görmeden bu hastalığı atlatabilir..Özetle denilebilirki, erken tanı konmuş meme illet hastalıkinde çağdaş rehabilitasyon imkânları ile tamamen iyileşme imkânı vardır.Bu sebeple kadınların bu hastalığa karşı bilinçlenmesi, senelik muayene ve mamografi takiplerini yaptırması çok ehemmiyetlidir.

Günümüzde meme hastalıkları çok süratli ve kolay muayenelerle araştırılabilir.Meme hastalıklarının tanısı için sıklıkla mamografi ve ultrason kullanılır.Bir genel cerrahi uzmanı tarafından muayene edilen kadında senede birkez yapılacak muayeneler ile varolan bir meme hastalığını tespit etmek mümkündür.

Meme illet hastalıki nasıl büyür?

Meme illet hastalıki, lobülleri ya da süt kanallarını oluşturan hücrelerin kontrolsuz artması ile büyür. Süt kanallarından kaynaklanan illet hastalıke duktal karsinom, lobüllerden kaynaklanan tipe ise lobüler karsinom denir. Memenin sıcak, kırmızı ve büyük olduğu illet hastalık cinsine ise inflamatuar illet hastalık denir. Inflamatuar illet hastalık daha seyrek gürülür. Memenin lenf damarlarında tıkanıklığa neden olduğundan meme büyük ve ödemlidir, portakal kabuğuna eş bir görünüm alabilir. İnflamatuar illet hastalık süratli yayılır. Meme illet hastalıki seyrek erkeklerde de görülebilir.

Meme illet hastalıki kalıtsal mıdır?

Kalıtsal meme illet hastalıki görülen tüm meme illet hastalıklerinin %5-10’unu teşkil eder. Hücrelerimizdeki genler anne ve babamızdan aldığımız kalıtsal genetik bilgiyi taşırlar. Meme illet hastalıkinde bazı genlerin zararlı olduğu tespit edilmiştir. Bu zararlı genleri taşıyan meme illet hastalıki hastalarının akrabalarında, meme illet hastalıki ve yumurtalık illet hastalıki büyüme tehlikeyi daha fazladır. Bazı kavmi gruplar için tanımlanmış, meme illet hastalıkine yol açtığı tespit edilen meme illet hastalıki genleri bilinmektedir.

Meme illet hastalıkine tutulma tehlikesini çoğaldıran ve eksilten vaziyetler nelerdir?

1. En ehemmiyetli tehlike faktorü yaştır. Yaş artıkça meme illet hastalıkine tutulma tehlikeyi de çoğalır.

2. Aile hikayesi ehemmiyetlidir. Birinci derece akrabalarında anne, kızkardeş gibi meme illet hastalıki olanların meme illet hastalıkine tutulma tehlikeleri daha yüksektir. Bu grupta olan bayanların olmayanlara göre tarama testlerine daha erken başlamaları önerilir.

3. Meme illet hastalıki beyaz ırkta daha sık görülür.

4. Işınıma maruz kalma meme illet hastalıki tehlikesini çoğaldırır.

5.Evvelden meme illet hastalıki olanlarda yeni meme illet hastalıki büyüme daha yüksektir. Bağırsak, yumurtalık ve rahim illet hastalıki olan hastalarda da meme illet hastalıki büyüme tehlikeyi daha fazladır.

6. Uzun yarıyıl hormon östrojen rehabilitasyonu almış olma misalin menopoz için tehlikeyi çoğaldırır.

7. Menopoz sonrası yarıyılda fazla kilo alma meme illet hastalıki tehlikesini çoğaldırır.

8.Yetersiz fizik etkinlik tehlikeyi çoğaldırır, özellikle ergenlik yarıyılında yapılan kumpaslı fiziksel etkinliğin meme illet hastalıki büyüme tehlikesini azaltığı bilinmektedir.

9.Doğum hakimiyet hapı kullananlarda meme illet hastalıkine tutulma tehlikesinin az da olsa çoğaldığı bilinmektedir.

10. İlk adeti erken yaşta görenlerde tehlike çoğalır.

11. Geç menopoza girenlerde tehlike çoğalır.

12. İlk hamilelik yaşı ne kadar geç ise meme illet hastalıki tehlikeyi de o kadar yüksek olur. Kürtaj ya da düşük sebebi ile doğum yapamadan hamileliklerin sonlanmasının meme illet hastalıki tehlikesini çoğaldırdığı düşünülmektedir.

13.Hiç evlenmemiş bayanlarda daha sık görülür.

14.Sosyoekonomik vaziyeti daha iyi olan bayanlanda, değişen yaşam koşullari sebebi ile meme illet hastalıki tehlikeyi daha yüksektir Geç evlenme ve geç çocuk doğurma gibi sebeplerle.

15. Fazla ölçüde içki alımı tehlikeyi çoğaldırır.

16. Uzun zaman emzirmenin meme illet hastalıkinden gözetici olduğu düşünülmektedir.

Meme illet hastalıkini erken aşamada tutmak için neler yapılabilir?

20 yaşın üstünde bayanların, tercihen banyoda sabunlu iken, memelerini ve koltuk altı bölgelerini kendilerinin elle her ay muayene edip, ayrıca ayna karşısında da iki memede daha evvelden olmayan bir görüntü var mı diye hakimiyet etmeleri zorunludur. Kendiliğindene meme muayenesinin nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak alakalı doktorlardan bilinebilir. 20 yaş ile 40 yaş arasındaki kadınlara her 3 senede bir, 40 yaş ve üstündekilere ise her sene bir hekim tarafindan meme muayenesi yapılmalıdır. 50 yaş sonrasında her kadın her sene bir mammografi sürükletmelidir. Ailesinde meme illet hastalıki hikayesi olup, meme illet hastalıki büyümesi için tehlikeli grupta olan kadinların ise 40 yaşından sonra senelik mamografi sürükletmeleri önerilmektedir. Böylece henüz hastada hiç bir şıkayete yol açmadan çok erken düzeylerde meme illet hastalıkini tutma ihtimali çoğalır. Unutulmamalıdır ki, erken aşama meme illet hastalıki rehabilitasyon ile iyileştirilebilir bir hastalıktır.

Meme illet hastalıkinin bulguları neler olabilir?

Erken aşama meme illet hastalıkinde hastanın hiç şikayeti olmayabilir, ya da alttaki bulgulardan bir ya da birkaçı olabilir.

Memede ele kitle gelmesi en sık tesadüfülen bulgudur.

Memeden akıntı gelmesi flu ya da kanlı

Meme başında çekilme

Meme teni üzerinde çekilme

Memede sihrime, ödem, kızarıklık, meme teninin portakal kabuğu görünümünde olması

Meme başında iyileşmeyen yara

Memede daha evvelden olmayan, gözle farkedilebilen rastgele bir değişiklik

Meme illet hastalıki öncelikle lenf damarları ile koltuk altındaki lenf bezlerini atlar. İleri düzeylerde illet hastalıkin meme dışında başka uzuvlara atlamasına metastaz yapma denir. Meme illet hastalıki en çok kemik, akciğer ve karaciğere metastaz yapar. Metastatik hastalığı olanlarda hastalığın atladığı uzva göre şikayetler ortaya çıkar. Misalin kemiğe sıçramışsa, kemik sızısı, kemik kırıkları alana gelebilir. Beyini atlamışsa felç, görme bozukluğu, başağrısı, başdönmesi gibi şikayetler gelişebilir.

Teşhis nasıl konur?

Yukarda sayılan bulgu veya şikayetleri olan hastaların kesinlikle bir hekime müracaat etmeleri zorunludur. Hekim muayenesini yaptıktan sonra memede kitle veya rastgele bir kuşkulu gidişat fark ederse ultrason ile muayene ve meme filmi sürüklemek gerekebilir.

Memede kitle veya şüpheli bir görünüm tespit etildiğinde hekiminiz bir iğne ile girerek bu kitleden misal almak ister. Bu operasyona biyopsi denir, bazen bir iğne ile bir parça meme dokusunu şırınga içine sürükleyerek bazen de özel bir iğne ile memedeki kitleden minik bir parça koparılarak yapılabilir. Her iki harekât için de genel anesteziye lüzum yoktur.

Genellikle sarih biyopsiye gerek kalmaz. Ancak kitlenin aynı zamanda rehabilitasyonu gerekirse o zaman kitle iz kalmayacak biçimde çıkarılmalıdır

Eğer biyopsi neticeyi meme illet hastalıki tespit etilirse rehabilitasyon tasarıyı nasıl tanımlanır?

Meme illet hastalıkinin rehabilitasyonu ve iyileşme bahtı hastalığın ne kadar ilerlemiş olduğu başka bir deyişle düzeyi ile yakından alakalıdır. Meme illet hastalıki biyopsi ile teşhis edildikten sonra hastaların çoğunda operasyonla illet hastalıkin çıkarılması gerekir. Bu operasyonla aynı zamanda illet hastalıkin olduğu taraftaki koltuk altı bezleri de çıkarılır. Operasyonla alınan ur ve lenf bezleri mikroskop altında araştırılarak bir rapor yazılır. Bu işi yapan tıbbi kısım patoloji kısmıdır ve yazdıkları rapora patoloji raporu denir. Alınan illet hastalıkli dokuda östrojen ve progesteron reseptörlerini tayin etmek zorunludur, zira bu test hastanın hormon rehabilitasyonundan faydalanıp faydalanamayacağını gösterir. Patoloji raporunda yazılan ura ait özellikler urun ebadı, illet hastalık hücrelerinin görünümü, lenf bezlerinin illet hastalık hücreleri tarafından yakalanıp yakalanmadığı, östrojen ve progesteron reseptörlerinin varlığı gibi pek çok ehemmiyetli özellik rehabilitasyon tasarısını tanımlamada yol göstericidir. Bu özellikler aynı zamanda hastalığın safhasını tanımlar. Medikal onkologlar, genel cerrah ve ışınım onkologları tarafından oluşturulan bir heyet hastanın patoloji raporundaki özelliklerini, yaşını, menopoza girip girmediğini ve genel vaziyetini göz önüne alarak operasyon sonrasında ek rehabilitasyona gerek olup olmadığına, olacaksa hangi rehabilitasyonun verilmesi gerektiğine karar verir.

Hastalığın Evreleri

Erken düzeylerde urun ebadı miniktir, hatta bazen koltuk altı lenf bezlerine bile yayılmamış olabilir. Aşama çoğaldıkça urun ebadı , atladığı lenf bezi sayısı ve bölgesi çoğalır. Boyun ve göğüs kemiğinin yanındaki lenf bezlerine de sıçrayabilir. İleri düzeylerde ise meme dışındaki uzuvlara da yayılabilir. En çok kemik, karaciğer, akciğer ve beyne yayılabilir

Nüks Hastalık: Hastalığın rehabilitasyondan sonra memede veya başka uzuvlarda geri gelmesidir.

Meme illet hastalıkinde rehabilitasyon alternatifleri nelerdir?

1.Cerrahi operasyonla illet hastalıkli dokunun çıkarılmasıdır.

2.Işınım rehabilitasyonu ışınlar ile illet hastalık hücrelerinin öldürülmesi hedeflenir.

3.Kembitkierapi ilaçlarla illet hastalık hücrelerinin öldürülmesi hedeflenir

4.Hormon rehabilitasyonu hormonların illet hastalık hücrelerinin artmasını sağlayan tesirlerini yok etmek emeli ile hormonların çalışmasını bozan ilaçların veya hormon salgılayan bezleri çalışamaz hale getiren rehabilitasyonların verilmesidir

EHEMMİYETLİ UYARILAR

Meme illet hastalıki kadınlarda en sık görülen illet hastalık cinsidir.

Öğrenilen en ehemmiyetli tehlike etmeni kadın olmak ve yaştır.

Ailesinde meme illet hastalıki olanların meme illet hastalıkine tutulma tehlikeyi daha fazladır.

Meme illet hastalıkinin erken aşamada tutulduğunda rehabilitasyonu olası olan bir hastalık olduğu unutulmamalıdır.

Meme başında çekinti, meme ucundan akıntı, memede iyileşmeyen yara, kızarıklık, şişlik, memede veya koltuk altında ele gelen kitle gibi şikayetleri olan hastalar süre kaybetmeden bir hekime müracaat etmelidir.

Hastalığı erken düzeylerde yakalayabilmek için ailesinde meme illet hastalıki olduğu için tehlike etmeni çoğalmış olan kadınlar hariç tüm kadınlar 50 yaşından sonra her sene mamografi sürükletmelidir. Tehlike etmeni olan kadınlar ise bu operasyona daha erken başlamalıdır.

Hastalık erken düzeylerde iken operasyonla urun çıkarılması mümkündür.Takiben hasta yaşı, menapozal vaziyeti, genel vaziyeti ve patoloji raporundaki özelliklerine göre adjuvant kembitkierapi, radybitkierapi, veya hormon rehabilitasyonu alternatiflerinden bir ya da birkaçını alır.

Metastaz yapmış hastalarda hastalığın ilerleyişini durdurmak için hormon rehabilitasyonu veya kembitkierapi verilebilir.

Meme illet hastalıki olup adjuvan rehabilitasyonunu tamamlayan hastalar da hastalığın tekerrür geri gelmesi nüks seneler içinde mevzubahisi olabilir. Bu sebeple rehabilitasyonlarını tamamlayan hastalar periyodik olarak uzman bir hekim tarafindan hakimiyet edilmelidir.

Opt.Dr.Ceyhun İRGİL

Meme – Guatr Merkezi

Genel Cerrahi Uzmanı

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.