Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Ur Rehabilitasyonunda Yeni Yöntenler…

28.04.2021
11
Ur Rehabilitasyonunda Yeni Yöntenler…

Yakarak, Dondurarak Veyahut Elektrik Akımı İle Ur Tedavisi

Gelişmiş cemiyetlerde ikinci en sık vefat sebebi olan illet hastalıkin çağdaş pek çok rehabilitasyon yöntemi mevcuttur. illet hastalıke tanısı alan hastaların pek çoğu illet hastalık kadar operasyon olmaktan korkuyor. illet hastalık rehabilitasyonunun en ehemmiyetli ayaklarından bkocaman görüntü rehberliğinde rehabilitasyon, illet hastalıkli hücreleri en aktif biçimde yok ederken hasta konforu açısından ehemmiyetli avantajlar sağlıyor. Karaciğer, böbrek, akciğer bazı kemik urları ablasyon yöntemi ile yok edilerek rehabilitasyon ediliyor Teşebbüssel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Adem Uçar yakarak, dondurarak veyahut elektrik akımı ile yapılan ur rehabilitasyonunu anlattı.

En çok karaciğer urlarında olmak üzere böbrek, akciğer, yumuşak doku ve bazı kemik urlarında cerrahiye işleme uygun olmayan veya yapılamayan hastalarda, ur alanı ısıtılarak, dondurularak veya elektrik akımı verilerek cerrahi kesi olmadan rehabilitasyon edilebilir. Bu rehabilitasyon sonrası ertesi gün hastalar taburcu olabilir ve birkaç gün içerisinde günlük yaşantısına dönebiliyor.

Teşebbüssel rehabilitasyona hangi uzmanlar karar veriyor?

Tüm bu rehabilitasyonlarda yalnızca teşebbüssel radyoloji uzmanı değil, medikal onkoloji, ışınım onkolojisi, genel cerrahi, nükleer tıp, bevliye, göğüs hastalıkları, gastroentroloji uzmanları gibi hastalığın tanısını koyan ve rehabilitasyonunu tertip eden hekim grubuyla multidisipliner yaklaşımla karar veriliyor.

Hangi yöntemler uygulanıyor?

Ablasyon ve embolizasyon yöntemleri olarak iki ana gruba ayrılabilir. Radyofrekans, kriyo, mikrodalga, elektroporasyon ablasyon yöntemleri arasında sayılabilir. Dijital görüntüleme rehberliğinde, tomografi veya ultrason kullanılarak ur dokusu içerisine özel iğneler yerleştiriliyor. Radyofrekans, mikrodalga tekniklerinde ısıtılarak, kriyoablasyon tekniğinde dondurularak ur dokusu tümüyle imha ediliyor. Son yarıyılda kullanıma giren elektroporasyon harekâtında ise iğneler dayanağıyla ura elektrik akımı uygulanıyor. Elektrik akımı hücre çeperlerini bölerek ur dokusu imha ediyor. Bu rehabilitasyon özellikle hayati dokulara komşu illet hastalıklerde kullanılır. Damar, safra yolları ve idrar kanalları korunurken ur bütünüyle imha edilebilir. Bu ablasyon yöntemleri ABD’ deki ehemmiyetli illet hastalık merkezlerinde uygulanıyor ve 5 cm çapın altındaki urlarda cerrahi operasyon ile benzer neticeleri bulunuyor.

Cerrahi yapılamayan karaciğer illet hastalıkleri hastalarda yaşam zamanını uzatan ve yaşam niteliğini artıran embolizasyon yöntemleri mevcuttur. Embolizasyon, urun beslendiği damarların tıkanarak ur büyümesinin yavaşlatılması veya durdurulması harekâtıdır. Bu yöntem kembitkierapi ilaçlarıyla kombine edilebilir ve faalliği arttırılabilir. Ayrıca bölgesel ışınım yayan atomlarla kombine edilerek kembitkierapiye cevapsız hasta grubunda yaşam süresi uzatılabilir. Bu yöntem oldukça iyi tolere edilir. Sağlık Kurumunda uyumada ayaktan yapılabilir.

Harekât nasıl yapılıyor?

Ablasyon operasyonu yerel anestezi ve ağrı kesici ilaçlarla tenden urun bulunduğu alana tomografi veya ultrason kullanarak iğne yerleştirilir ur imha edilir. Embolizasyon operasyonu anjiyografi odasında kasık atardamarından girilerek ince tüpler dayanağıyla karaciğer atardamarı içerisinden uru besleyen bvefat bulunuyor. Tıkayıcı özellikteki partiküller, kembitkierapi ilaçları veya yerel ışınım uygulayan atomlar enjekte ediliyor.

Harekât sonrası hastayı nasıl bir süreç bilave ediyor?

Hasta bir gün sağlık kurumunda takip ediliyor. Birkaç gün içerisinde de günlük etkinliğine dönebiliyor.

Hangi hastalarda bu yöntemler uygulanabiliyor?

Karaciğer, akciğer, böbrek, yumuşak doku ve bazı iyi mizaçlı kemik urlarında Osteid osteoma gibi uygulanıyor.

Rehabilitasyona en uygun hastalar kimler?

Karaciğer illet hastalıki tanısı konulan hastaların yüzde 15-20’i operasyon edilebilir. Bu gidişat ur büyüklüğü veya rakamı cerrahi için fazla olmasından veya siroz, akciğer, kalp hastalığı gibi operasyona mani teşkil eden vaziyetlerden kaynaklanır. 4 cm’in altında 5 adet kadar ur bulunuyorsa ablasyon yöntemleri uygulanırken daha büyük urlarda embolizasyon yöntemleri devreye giriyor. Bu rehabilitasyonların neticesinde ur yok edilebilir veyahut küçültülerek cerrahi operasyon için uygun boyutlara getirilebilir.

Bu yöntemlerin avantajları neler?

• Hasta narkoz almıyor

• Büyük bir operasyon kesisi ve yarası olmuyor

• Harekât süresi kısa

• Harekât sonrası hasta günlük yaşamına devam edebiliyor

• Hastanın ciddi bir ağrı-acı sezmiyor

• Banal operasyona göre daha düşük maliyetli

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.