Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Bunalımda Mısınız ?

12.04.2021
15
Bunalımda Mısınız ?

Bireyde muhtelif etmenler sonrasında büyüyen çökkünlük halidir. Alttaki dokuz bulgudan en az beşinin ilk iki bulgudan en az biri bulunmak üzere, en az iki hafta müddetince var olması vaziyetine “major bunalım” denir.

Belirtileri

1- Hemen her gün ve günün büyük bir kısmında kollanan çökkün bir duygu-vaziyet hali kendini mutsuz,ağlamaklı,efkârlı sezme hali.

2- Hemen her gün takribî gün boyu süren tüm ya da çoğu aktifliğe karşı alaka ve zevk almada eksilme daha evvel neşe alınan işler,hobiler ve alışkanlıklardan artık beğenmeme,zorunlu olarak yapma hali,dünyayı verseler umurumda değil biçiminde bıkkınlık hisleri,bazı şahıslarda cinsel gönülsüzlük .

3- Perhiz uygulanılmamasına rağmen ehemmiyetli derecede kilo kaybı ya da alımı bir ay içinde beden ağırlığının %5 inden aşırısının çoğalması ya da eksilmesi ya da hemen her gün iştahta çoğalma yada eksilmenin olması.

4- Hemen her gün uykusuzluk ya da aşırır uyku hali.

5- Hemen her gün sıradan beyinsel ve bedensel işlevsellik,hareketlilik halinde eksilme ya da sıkıntılılık bitkiurmayı veya yatmayı tercih etme ya da kasvetten yerinde duramama

6- Hemen her gün halsizlik ,bitkinlik hisleri,eskiki günler kadar dinç hissetmeme.

7- Hemen her gün kendini bedelsiz sezme,ufak görme,kendini sevmeme,kabahatli ya da günahkar sezme hali.

8- Hemen her gün düşünme ya da konsantrasyon kabiliyetinde eksilme olması konuşulanlara,okunan şeylere,izlenilen tv programlarına dikkatini verememe, söylenilenlerin bir kulaktan girip öbüründen çıkması gibi ya da tereddütlük hali.

9- Tekrarlayan vefat düşünceleri,intihar tasarıları veya eylemlerinin varlığı.

Depresyonu Anlamak

Çoğu araştırmada % 8-20 oranında major bunalım seviyesinde depresif şikayete tesadüfülmüştür. İrsiyetsel meylin olduğu major bunalım olaylarının 30 lu yaşlarda azami seviyede olduğu kollanmıştır.

Major bunalım ayrılmış ve boşanmış şahıslarda en çok;bekar ya da konutlularda ise evvelki gruba oranla daha az kollanmıştır. Eşini yeni kaybetmiş şahıslarda ise gene yüksek oranda major bunalıma tesadüfülmüştür. Gene bir çalışmanın neticelerine göre bekar kadınlarda konutlulara göre daha az oranda bunalıma tesadüfülmüş ; erkeklerde ise konutluluk, bunalım tehlikesini bekarlığa göre eksiltmiştir. Bu bireylerin ailelerinde intihar ve alkolizme yüksek oranda tesadüfülmüştür.

Yapılan bir çalışmada son beş sene içinde en az altı ay müddet ile işsiz kalan şahıslarda 3 kat daha fazla major bunalıma tesadüfülmüştür.

Major bunalımın erkekler için hayat boyu görülme ihtimali % 2-12 ; kadınlar için % 5-26 arasında bulunmuştur. Araştırmalara göre her sene major bunalım hastalarına yüz bin bireyde 247-598 kadın; 82-201 erkek yeni hadisenin ilave edildiği saptanmıştır.

Bunalımın yaradılışında tesirli olan şahsi özellikler:

-Hiddet ve nefretin, etrafındaki bireylerin kaybına yol kalemtıraşı fikriyle onlara yönlendirilemeyip, kendisine yönlendirilmesi bu yapıdaki bir karakter hayatın ilk 1-2 senelik yarıyılında kumpaslı ve yeterli bir anne-çocuk ilişkisi yaşamamıştır.Bireyin yaşadığı bunalım asıl ya da farz edilen bir kayıp ile iletişimlidir.

– Bireyin kendisi,etrafı ve gelecekten temennileri,idealleri ile kendi asıl vaziyeti o kadar değişik, gerçekdışı ve orantısızdır ki , bu yüksek standartlara erişememek bireyde eforsuzluk ve yalnızlık düşünceleri ile bunalıma yol açabilir.

-Bireyin süper benliği üst benlik o kadar güçlü ve baskındır ki aralıksız bireyi kısıtlayıp, kabahatler, zevk verici ,gevşetici faalliklerden ala koyup, sanki eziyet eder.

-Bireyin etrafındakiler ondan o kadar çok şey beklemektedir ki ,bireyin bu temennileri karşılaması imkânsızdır. Bu da zayıflık ve naçarlık düşüncelerinin büyüyüp, bunalıma gidişe yol açabilir.

-Bireyin minikliğinden itibaren beğenip, saygı ve onur dinleyeceği, ondan da destek ve sıcaklık göreceği, benzemek istediği, imrendiği, idealize ettiği seviyede bir şahıs baba, anne, hoca ,akraba vs yoktur. Bu da karakterin gelişimini negatif doğrultuda tesirler ve kendine güven kaybı ve bunalıma yol açabilir.

-Çocuklukta anne-baba ayrılığı ya da kaybı, stresli şartlar karşısında yeterli dayanağı bulamayıp, yanlış ya da noksan başa çıkma mekanizmaları geliştirmesine, bu da ileri yarıyılda bunalıma zemin hazırlayabilir.

– Sahip olunan karakter yapıları da bunalım gelişiminde tesirlidir. Obsesif-kompulsif ,bağımlı, histrionik ve hudutta borderline karakter bozukluğu gösterenlerde bunalıma meyil daha yüksektir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.