Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

KAN GRUPLARINA GÖRE KARAKTER ANALİZİ

11.04.2021
14
KAN GRUPLARINA GÖRE KARAKTER ANALİZİ

0 grubu: Kendine güven, cesaret; A grubu: Sinirli ve hassas; B grubu: Geçimli ve yaratıcı; AB grubu: En çekici ve garip…

En cesur ve güçlü 0 grubu

Bu kan grubu taşıyan herkes eforu, dayanıklığı, kendine güveni, cesareti, sezgiyi ve yaradan vergisi bir iyimserliği genetik belleklerinde taşırlar.Melodik huy özelliğine sahiptirler. Bunlar yaşamın tadını en iyi çıkaran, dünya nimetlerinden en geniş biçimde faydalanan şahıslardır. Hayati bir melodi gibi yaşar ve kavrarlar.

İçinde bulundukları etrafa çok iyi geçim gösterirler. Tüm insanlarla ve bütün varlıklarla uyuşurlar. Onlara ters düşmeden, pozitif ilişkiler kurmayı başararak yaşarlar. Bu engin geçim kumpası içinde, önlerine sunulan imkânlardan rahatlıkla yararlanırlar.

Amaçladıkları sonuca, büyük uğraşlara kalkışmadan, kolayca erişirler. Onların bu başarılarındaki en büyük etmen, dış dünyayla, sudaki hidrojenle oksijen gibi geçimli olmalarıdır.

Modaya, havaya, zamana hemen uyuverirler. Rastgele biltihaba çok farklı ve ters gelebilecek bir civar düşünelim. Onlar bu civar içinde parçalayıp afallamaz, ürküp sinmez, bir köşeye çekilip donup kalmazlar. Hemen geçim gösterirler. Sivri ve uç düşünceledri, ters fikir ve meyilleri yoktur.

Sağlıklı bir bünye ve iyimserlikle desteklenmiş liderlik özellikleri efor, tesir, güvenirlik ve başarı için lüzumlu dürtüler size kalan 0 grubu mirasıdır.

En paylaşımcı A grubu

Kalabalık insan toplulukları ve yerleşik ama daha kırsal yaşam gerilimleri baş edebilmek üzere ortaya çıkmıştır. Psikolojik özelliklerinin bazıları, kalabalık çevresel kitlelerin gereksinimlerine katlanabilmekle büyür. Geçimli huy özelliğine sahiptirler. Bu grup içinde yer alanlar, dinleyen, hisseden, sürekli olarak inceleyen, etraflarındaki bireyler ile bağlantı ve geçim sağlamaya çalışan şahıslardır. Dış dünyadaki tüm farklılıklara karşı duyarlıdırlar. Ancak fazla duyarlılıkları, etraflarında büyük geçim güçlüğüne düştüklerinde onların geriye doğru kaçmalarına ve içlerine kapanmalarına neden olur.

Uyumlular, içinde bulundukları cemiyetin en alaka çekici ve en renkli varlıklarıdır. Ancak sabretme ve geçim sağlama hünerlerinin yetersiz kaldığı civar ve şartlarda çözülürler. Acınacak, perişan insanlar olurlar. Büyük bir olasılıkla, bu yaradılışın içindeki bireyde olması gereken en ehemmiyetli özellik, paylaşımcı yapıdır. İlk A lar, karışık bir yaşamın alan okumalarına karşı duyarlı, açıkgöz, istekli ve uslu olmak zorundaydılar. Ancak bütün bu kalitelerin tek bir yapıda tolanması gerekiyordu. Belki de bu bugün bile A ların daha gerilimli bir yapıya sahip olmalarının bir sebebidir. Sıkıntılarını içlerine atarlar.

Fakat patladıklarında da dikkatli olmalısınız. O gruplarının çok başarılı olduğu gerilimli ve sıkışık liderlik pozisyonlarına A lar pek uygun değildir. Bu onların lider olamayacakları anlamına gelmiyor. Ama içgüdüsel olarak, çıkar koruyan liderliği istemezler.

A kan grubunda öteki gruplardan daha az grip görüldüğü bilinmektedir. Ayrıca virüslerin tesirsi, AB grubunda da öteki gruplara göre daha azdır.

En geçimli B grubu

Irkların karışması, yeni topraklar ve yabancı abuhavalarla karşı karşıya kalan ilk B gruplarının yaşamlarını sürdürebilmek için geçimli ve yaratıcı olmaları gerekiyordu.

B grupları yerleşik A grupları kadar kumpaslı ve geçimli bir konfora gereksinim dinlemezken O grularından da daha az kararlılık sahibidirler. Bu özellikler B gruplarının her hücresinde mevcuttur. Biyolojik olarak B gruplar öteki gruplardan daha geçimlidir. Ritimli huy özelliğine sahiptir. Tavırlarında usçu, sistemli, kumpaslı ve istemlidir. Başkalarının tepki ve meyillerini dikkate almaksızın, kendi düşünce ve kararları doğrultusunda ilerler. Onu bir demiryolu üzerinde giden, önüne çıkan manileri ezen veya birlikte sürükleyen bir lokamatife benzetebiliriz.

Etraflarına egemen olmak ve idaremek isterler. Gözüpek, inatçı, bitkioriter ve serttirler. Anlam ve istem, onlarda her zaman duygulardan daha evvel kazanç. Bu huya sahip bulunanların tipi, asker, uzman ve danışmandır.

Bir çok doğrultusuyla B grupları bütün olası seçeneklerin en iyisine sahiptirler. A ruplarının zihinsel ve duygusal olarak uyarılmış edimlerinin yanısıra O gruplarının saldırgan ve keskin fiziksel tepkilerine ait öğeleri de içlerinde barındırırlar.

B gruplarının değişik şahsiyetlerle daha kolay ilişkiye girebilmelerinin sebebi, genetik tabiatları gereği daha geçimli olmalarındandır. Zira kendilerini rekabet ve savaşlara karşı daha az meyilli hissederler. Onlar ötekilerinin bakış açısından da bakabilirler. Empati kabiliyetleri vardır.

En çekicisi AB grubu

Bu grup sinirli ve hassas A larla balanslı B lerin birleşmesiyle oluşmuştur. Sonuç ise tinsel, yaşamın özellikle sonuçlarının pek farkında olmadıkları bir ekip etmenlerini kucaklayan, biraz parça parça bir karekterdir.

Kompleks huy özelliği gösterirler. öteki üç huyun tüm özelliklerini, karışık ve karmaşık bir biçimde bu kümede yer alan şahıslarda görülür. Bu üç özellik, değişik yoğunluklarla bir arada bulununca, birey birbiriyle anlaşmaz meyillerin elinde sanki oyuncak olur.

Böyleleri, balansları için lüzumlu olan dinç bir tertip etme, güçlü bir istem ve iyi bir disiplinle karşılaşana değin, çelişen, karışık duygu, düşünce ve meyillerin elinde bocalayan, kaprisli, kararsız ve tutarsız bir birey olur çıkarlar. Bununla birlikte etraflarına umursamaları, sosyal davranış ve yargıları ehemmiyetsemeleri, anlamlı düşünme yetisine sahip olmaları gibi pozitif istikametleri onları başarıya ulaştırabilir.”

Çoğu defa onlar ayrıntılarla uğraşıp kendilerini yormazlar. AB grubu, kan grupları arasında en çekici ve en garip olanıdır. Ama onların natürel karizması arkasında hep kırık kalpler bırakır.

Kan grupları arasında AB çok ender görülür.A grubuyla B grubunun karışmasından alana gelen bu kan grubuna dünya nüfusunun ancak %5 i dahildir.Ve de bu grup,kan gruplarının en yenisidir.Bundan 10-12 asır evvelsine kadar böyle bir kan grubu yoktu.Doğudaki istilacı eforların batıdaki ülkeleri ele geçirmeleri üzerine değişik uluslar birbirlerine karıştılar. Doğuyla batı medeniliğinin karışması sonucunda AB kan grubu ortaya çıktı. M.S. 900 senelerinden itibaren AB kan grubu oluştu. A ve B gruplarındaki Avrupalılar ın konutluluk yoluyla biraraya gelmedikleri kesindi. Ancak doğudan batıya akın başladıktan sonra değişik kan grupları birleşebildi.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.