Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Tükenmişlik Belirtiyi: Siz De Tükendiniz Mi?

28.05.2021
18
Tükenmişlik Belirtiyi: Siz De Tükendiniz Mi?

Tükenmişlik belirtiyi, stres altındaki bireyin bitkinlik, hayal kırıklığı ve işi vazgeçme isteği ile karakterize gidişatını belirlemek için kullanılan bir terimdir. Şahsi kaynakların sona direndiği, devamlı ümitsizlik ve negativizmin baskın olduğu enerjinin tükenişi gidişatını ifade eder. Tükenmişlik hissi hayatın farklı düzeylerinde ortaya çıkabilir.

Fiziksel tükenmişlik belirtileri

Kronik bitkinlik, eforsuzluk, enerji kaybı, baş sızıları, bulantı, kramplar, bel sızısı, uyku bozuklukları gibi farklı mesele ve yakınmaları kapsar.

Duygusal tükenmişlik bulguları

Duygusal tükenme, çoğunlukla fertte değişik insanlara destek ederken, istenen psikolojik ve duygusal arzların fazlalığı suratından ortaya çıkan yorgunluk gidişatını ifade eder. Depresif duygulanım, kendini desteksiz ve güvensiz sezme, ümitsizlik, konutta gerginliğin çoğalışı, dargınlık, tedirginlik, mutsuzluk gibi olumsuz duygulanımlarda çoğalış, edep, saygı ve arkadaşlık gibi pozitif duygulanımlarda eksilme kapsamaktadır.

Zekasal tükenmişlik bulguları

Doyumsuzluk, kendine, işine ve genel olarak hayata karşı negatif davranışları içerir. Tükenmişlik belirtiyi ilerledikçe işi önem vermeme ve işi vazgeçme, gibi tutumlar görülür.

Duyarsızlaşma

Çalışanların hizmet verdikleri bireylere birer nesne gibi davranması, küçültücü laflar sarfetmesi, aldırışsız, alaycı bir davranış sergilemeleridir. Hakikatinde bu tavırların altında bir yabancılaşma duygusu ve korunma mekanizması uyumaktadır.

Şahsi Zaferde Düşme

Zamanla işle alakalı muhtelif vakalarda kendini eksik idrak etme ve işyerinde karşılaşılan şahıslarla olan ilişkilerde de zafersizlik duygusu baş gösterir. Tükettiği gayretin boşa gitmesi ve kabahatlilik duygusu çalışanın iş mbitkiivasyonunu düşürerek galibiyet için lüzumlu tavırları asıllaştırmasını engeller.

Tükenmişliğin Başlıca Nedenleri

Sosyal dayanağın olmaması/noksanlığı, bireylere erişemeyeceği maksatlar konması, fazla iş yükü, etrafındaki bireylerin mbitkiivasyonlarının düşük olması, bireyin şahsiyetiyle yaptığı işin anlaşmaması.

Genç, bekar, çocuksuz fertlerde, konutlu, yaşlı ve çocuklu fertlere göre; üniversite mezunlarında üniversite mezunu olmayanlara göre, iş tecrübeyi birkaç senelik olanlarda bir seneden az ve beş seneden uzun müddettir çalışanlara göre daha yüksek seviyede tükenmişliğe tesadüfülmüştür.

Cinsiyet mevzusundaki çalışmalar anlamlı bir fark göstermezken, karakter ve temennilerle alakalı etkenlerin tükenmişlikle yakından alakalı olabileceği neticelerini vermiştir. Dıştan teftiş odaklı bireylerde, çalıştıkları müessese, işleri ve şahsi yeterlilikleriyle alakalı karşılanması güç temennilere sahip olan bireylerde daha fazla tükenmişlik olgusuna tesadüfülmektedir.

Aile yaşamında tükenmişlik

Her iki eşin de çalıştığı ailelerde aile fertleri arasındaki ilişkinin kaliteyi ile tükenmişlik arasında korelasyon bulunmuştur. İşli rollerle aile rolleri arasında bocalayan ve her iki alan arasında doyurucu bir denge kuramayan bireylerde tükenmişliğe daha sık tesadüfülmektedir. Değişik yandan, konutluluk ve aile yaşamından alınan doyumun yüksek olması ve aile yapısının pozitif olarak idrak edilmesi tükenmişlik seviyesini azaltmaktadır.

Sosyal destek

Tükenmişlikle sosyal destek arasındaki ilişki araştırıldığında, sosyal dayanağın tükenmişliğe karşı bir tampon görevi gördüğüne işaret etmektedir. Sosyal destek kaynaklarından faydalanmak tükenmişliği eksilten, sosyal destek kaynaklarından yoksun olmak ise tükenmişliği çoğaldıran bir etmen olarak bulunmuştur. Yakın, sürekli, erişilebilir bir aile ve arkadaş etrafına sahip olmanın, ferde güven veren ve destekleyen kalite taşıdığı için tükenmişlik tehlikesini eksilttiği görülmektedir.

Yöneticilere Düşen Görevler

* Güç işleri denk olarak dağıtarak yükün aynı şahıslar üzerinde birikmesini yasaklamak,

* Güç işlerin mutasyonlu olarak yapılmasını sağlamak,

* Gün içerisinde iş harici etkinlikler için zaman ayarlamak örn.:okumak,

* Yarım gün çalışmayı desteklemek bu usulle insan kaynakları ve elastiklik çoğalır,

* Çalışanlara yeni programlar oluşturması için imkân tanımak.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.