Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Baş sızısı, hipoglisemi ve açlık

26.07.2021
25
Baş sızısı, hipoglisemi ve açlık

İnanması efor ama baş sızısı ve hipoglisemisi olan neredeyse tam hastalar bu kitapta verilen sağlık yöntemini takip ederek tamamen iyileşiyorlar. Bunun detoksifikasyon’la çok ilgili olduğuna …

İnanması efor ama baş sızısı ve hipoglisemisi olan neredeyse tam hastalar bu kitapta verilen sağlık yöntemini takip ederek tamamen iyileşiyorlar. Bunun detoksifikasyon ’la çok ilgili olduğuna inanıyorum.

İyileşmenin önündeki maniler ve stres yapıcılar ortadan kalktığında beden kendini iyileştirebilir. İnsanların bütün olarak iyileşememesinin sebebi makûs alışkanlıkları ve sağlıksız yeme içme stilleridir.

Günde on kadeh kahve içtiğinizi hayal edin. Şayet kahve içmeyi vazgeçerseniz, başınız ağrıyabilir, kendinizi bitkin his­sedebilirsiniz, hatta titreme dahi gelebilir. Neyse ki bu vaziyet dört, beş gün içinde geçer ve iyileşirsiniz.

Peki bu kadar koyu bir kahve tiryakisi olsaydınız kendinizi en makûs sezeceğiniz zaman hangisi olurdu? Yemekten he­men sonra mı, uyanır uyanmaz mı, yoksa bir öğünü ertele­diğinizde ya da es geçtiğinizde mi?
Uyanır uyanmaz ya da bir öğünü es geçtiğimde ya da erte­lediğimde diye yanıtladıysanız öğrendiniz. Bedenin en tesirli şekilde geri çekildiği ya da detoksifıkasyon yaptığı zamanlar yemek öğütmekle uğraşmadığı zamanlardır. Ağır bir yemek makûs hisleri ortadan kaldırabilir, ya da bir kadeh kahve alır­sanız kendinizi daha iyi sezersiniz. Ancak kendini makûs his­setme döngüsü kafein seviyesi düştüğünde ya da kandaki glikoz eksilmeye başladığında yine başlar.

Bir öğünşöhret ertelenmesi bir hayli insanın “acıkma” dediği semptomları ortaya çıkarır. Bu semptomlar karın kasılması, yorgunluk ve kendini makûs sezmekten ibarettir; tıpkı anlaştı­rucuyu vazgeçerken olduğu gibi.

Bu açlık değildir. Beslenme alışkanlıklarımız özellikle de günde üç öğün hayvansal prbitkiein bakımından zengin yiyecekler almamız, karaciğer ve böbreklerimizdeki detoksifıkasyon sis­temi için o kadar stres yüklüdür ki, bu çeşit bir besini öğü­tüyor olmadığımız dakikada detoksifıkasyon ya da geri çekil­me semptomları baş gösterir.

Asıl açlık bu kadar rahatsız edici değildir. Asıl açlık beyindeki hipbitkialamus tarafından bildirilir. Hipbitkialamusun açlıkla alakalı faalliği en iyi biçimde ağız ve boğazda lüzum hissinin çoğalmasıyla eşleştirilebilir.

Zaman aralığını düzgün bir biçimde ayarlayarak her üç saatte bir kadeh kahve içip kan ve kafein seviyenizi sabit tutabilirsiniz. Ya da Fioricet, Cafergbitki, Excedrin, Esgic, Fiorinol, Migrainal, Wigraine ve eşleri gibi faal maddeleri narkbitkiik, barbiturat, ergbitkiamin, ya da kafein olan ilaçları ala­öğrenirsiniz, ya da alkol iş yerinin arttaki caddeden amfetamin ya da kokain alabilirsiniz. Ne biçimde olursa olsun, uma­rım kendinizi geçici olarak iyi sezmenin tamamen iyileş­mekten değişik bir şey olduğunu kavramışsınızdır. Toksik ilaçlar almak bedeninizi ancak geçici olarak hafifletebilir ve daha ileri seviyede bağımlılıklara ve acıya neden olabilir. Detoksi­fıkasyon için kendinizi daha makûs sezmeniz gerekir, daha iyi değil. Daha sonra geri çekilme semptomları bitirildiğinde gerçekten iyileşmiş olacaksınız.

Tıp fakültesindeyken ben ve dostlarım bir tahlilci­dan hayvansal prbitkieinlerin karaciğer üzerinde detoksifıkasyon stresi yarattığını ve üretilen nitrogen atıklarının toksik oldu­ğunu bildik. Bu metabolik toksikler 14 tanesi hayvansal besinlerin yoğun olduğu bir öğünden sonra kanda artar ve ürik asitteki artmaya da eşlik eder. Bu zehirli maddelerden temizleme duyarlı bireylerde çoğunun hipoglisemi diye adlandırdığı rahat­sız edici semptomlara neden olur.

Hipoglisemi “kan akışındaki düşük şeker” anlamına kazanç. İnsanlara düşük şeker seviyesinin sualin hakikat sebebiymiş gibi bir izlenim verir.
Ensülin salgılayan urlar gibi alışılmadık muhakkak tıbbi vaziyetler, diyabet için kullanılan fazla dozda ilaç ve bazı ender hastalıklar hipoglisemiye ve hatta hipoglisemik komaya neden olabilir. Ancak bahsettiğim hastalarda reaktif hipoglisemi vardır. Yemeği ertelediklerinde kendilerini hasta sezerler, ancak ehemmiyetli bir tıbbi meseleleri yoktur, kan şekerleri de riskli bir şekilde düşük değildir. Bu tanının konduğu bir­çok insanın açlık şekeri 50′nin altında değildir. Yemeği ertele­diklerinde kanları çekilir ve kendilerini çok makûs sezerler. Ancak kan şekerleri kendilerini bu kadar hasta sezmelerine neden olacak kadar düşük değildir. Semptomların şiddeti ve düşük glikoz seviyeleri arasında bir iletişim yokmuş gibi görünür. Ancak kendilerine prbitkieini yüksek bir yemek ısmar-lamadıkça rahat edemezler.

Bu sualin tek sebebinin kandaki düşük glikoz seviyesi olduğunu düşünmek fazla genelleme yapmaktır. En perişan semptomları gösteren insanların glikoz seviyesinin düşük dahi olmadığını gördüm.

Bir Hayli hekim eğitimi sırasını bilir; şayet karaciğer sirozda olduğu gibi riske maruz vazgeçilirse, hasta zehirli madde­leri gerektiği gibi soymaz ve daha az nitrojen atığı üreten düşük prbitkieinli bir perhiz uygulanmazsa sonunda zekâsal olarak tesir­lenebilir, kafası karışır hatta psikbitkiik tepkiler gösterebilir. Bu nedenle ilerlemiş bir karaciğer rahatsızlığı olan hastalara stan­dart olarak düşük prbitkieinli bir perhiz uygulanır. . Bir Hayli Amerikalı prbitkieintoksiktir. Tıpkı siroz hastası gibi, tabii daha düşük seviyede toksiktirler zira bedenlerinin detoksifıkasyon sistemi yediğimiz, tuz, kafein, tatlılar, trans yağlar ve öbür zehirli kimyevilerin yanında fazla bir nitrojen yükü altında ezilmektedir. Böylece mide boşalır ve kendimizi hasta sezeriz aç değil. Çoğu insan kendini aç sezemeye-cek kadar toksiktir. İlkin detoksifıkasyon semptomları baş gös­terir. Çoğu insan ya zamanı geldiği için ya da detoksifıkasyon rahatsızlığını sezdiği için. Çoğu Amerikalı fazla beslenmiş, yaşamlarında bir defa dahi asıl açlığı sezmemişlerdir.

Bir Hayli insan büroma hipoglisemi, başka bir deyişle yemeği erteledikle­rinde kendilerini makûs sezdikleri tanısıyla kazançlar. Çoğu defa onlara yüksek prbitkieinli ve sık yemek yemeleri önerilir. Bunun sualin dermanı değil, asıl sebebi olduğunu iddia ediyorum. Bu takatin onlara saat başı bir kadeh kahve vermekten farkı yok. Elbette geçici olarak kendilerini daha iyi sezecekler. Ancak bütün ve süreğen bir iyileşme sağlamak için düşünce tar­zlarını tamamen değiştirmeleri gerek. Kendilerini takribî bir hafta kadar pek de harika sezmemeye dayanmaları gerek. Ancak o zaman kendilerini rahatsızlık hissinden, makûs alışkan­lık bağımlılığından ve toksik perhizlerinden kurtarabilirler.

Bu aynı zamanda çağdaş cemiyetimizin fazla kilolu olma­sının sebeplerinden biri. Çoğu insan asıl açlığı sezme kabiliyetini kaybetmiş gidişatta. Açlık bastırmadan çok evvel yemeğe bitkiuruyorlar, zira sağlıksız perhizlerinin bağımlısı olmuşlar ve fazla ya da sık yemek yemezlerse kendilerini makûs seziyorlar.

Hipoglisemi semptomları taşıyan hastaları rehabilitasyon etmeye ilk başladığımda öğünler arasında atıştırmalarına ve öğünlerde işlenmemiş fındık, ceviz ve bakliyat yemelerine karışmıyor­dum. Ekmek, makarna, tatlı ya da meyve suyu gibi arıtılmış edil­miş karbonhidratları almaları ensülin dalgalanmasına izin ver­memek için menedilmişti. Bazı insanların ensülin seviyeleri natürel, arıtılmış edilmemiş besinler yerine arıtılmış edilmiş şeker ve hububat yediklerinden çok yukarıyalar çıkıp çok altlara düşer. 3u insanlar çoğu Amerikalı tarafından harcanan abur cubura çarşı çok hassastırlar. Güvenilmezliği ile şöhret yapmış glikoz olerans testinde insanların takribî 100 gram glikoz harcamasıyla, aşın ölçüde abur cubur harcamasının hiçbir farkı yoktur. Bu tecrübeyi yaşayan basmakalıp bir insan dahi kendini makûs sezebilir.

Birkaç hafta içinde istinasız hepsinin semptomlarında bir eksilme alan geldi ve kendilerini makûs sezmeksizin yemek yemeyi erteleme kabiliyeti edindiler. Daha sonra herkese önerdiğim perhizi hiçbir makûs tesir sezmeksizin uygulamaya başladılar.

Şayet bu vaziyetteyseniz aynı zamanda içkiden, kahveden, çaydan, yapay tatlandırıcılardan, katkı maddelerinden de uzak durmalısınız. Taze meyvenin hudutlandırılmasına gerek yoktur.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.