Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Medipol ’den açıklama

24.03.2021
23

Medipol Sağlık Grubu, Göztepe’deki arazileriyle alakalı iddialara cevap verdi. 5-6 Aralık 2007 tarihli bazı gazetelerde, firmamızı ve idare heyeti başkanımız Fahrettin Koca ’yı, haksız yere itham eden …

Medipol Sağlık Grubu, Göztepe ’deki arazileriyle alakalı iddialara cevap verdi.

5-6 Aralık 2007 tarihli bazı gazetelerde, firmamızı ve idare heyeti başkanımız Fahrettin Koca ’yı, haksız yere itham eden iddialar kapsayan bazı haberler yayınlanmıştır.

Bu gerçek değil iddia ve haberlerle alakalı olarak, siz sayın basın üyelerinin ve kamuoyunun aydınlatılması lüzumlu görülmektedir.

1- Göztepe ’deki arsa, emlak ödentisine temel rayiç bedelin bütün beş katı bedelle satın alınmıştır :
Haberde, Üsküdar Belediyesi ’nin bölge için tanımladığı Emlak Aidatı ’ne temel rayiç bedel, satın alma tutarı olarak yansıtılmakta ve doğru bilgi aktarılmasına karşın bunda ısrar edilmektedir. Oysa, taşınmaz “SAĞLIK KURULUŞU YAPMAK ve İSDİHDAM” koşulu ve bütün beş katı bedelle, -10 milyon Yeni Türk Lirası nin üzerinde bir bedelle- reelleştirilmiştir.

2- Satış, -KOŞULLU BİR SATIŞTIR –
Arsa, 15 milyon dolarlık sağlık yatırımı ve 150 karakter istihdam koşuluyla satılmıştır.

Arsa satışı, hem 15 milyon dolarlık sağlık yatırımı hem de 150 karakter istihdam koşuluyla yapılmış, bunun dışında, altından geçen İSKİ isale hatları ve kollektörleri sebebiyle 1/3 ’lük kısmıyla alakalı yapılaşma maniyi tapuya şerh edilmiştir. Ayrıca, üstünden geçen yüksek gerilim hatları sebebiyle yüksek yapılaşmaya da ergonomik değildir. Dolayısıyla, yapılan koşullu satışa ait tüm takdiyatlar ve şerhler konulmuştur.

Mevzubahisi arsa daha evvel yapılaşma dışında değildi ki, satın almadan sonra yapılaşma izni alınmış olsun !

Mevzubahisi arsa üzerinde yapılan tasarruf, bir yeşil alanın veya parkın yapılaşmaya ergonomik hale getirilmesi değil, satış koşulu ve sağlık mevzuatı gereği, yapılaşmanın, “özel sağlık alanı”na tadili biçimindedir.

3- Esenlerdeki taşınmaz Karayolları ’ndan değil bireyden satın alınmıştır. Dolayısıyla, haberlerde buna ait yer alan tüm iddialar reel dışıdır.
Esenler ’de üzerinde bina bulunan taşınmaz nasıl “tarla” oldu ?
Sağlık Kurumu yapılmak üzere Esenler ’de satın alınan mal, tarla değil, daha evvel işletme merkezi ve tekstil atölyesi olarak ticari kullanımda olan bir binadır. Bu sebeple, haberlerde yer alan “tarla” vasıflandırması anlaşılır gibi değildir.

Ticari alan, mevzuat gereği özel sağlık alanına dönüştürülmüştür:
Ticari alanın mevzuat gereği sağlık alanına çevrilmesinin, değer kazandırmak şöyle dursun, taşınmaza değer kaybettireceği ve pazarını daraltacağının öğrenilmemesi muhtemel değildir.

Ancak şu var ki, bir yapıyı sağlık kurumu olarak faaliyete geçirmeden evvel, alakalı mercilerden ruhsat alınmasının temel koşulu, sağlık alanı güzergahındaki tadilattır. Bizim gayretimiz, bir sağlık alanını rant getirisi yüksek ticari alana değil, ticari bir alanı sağlık alanına tadil istikametinde olmuştur.

İmar mevzusunda, birer kamu hizmeti çerçevesinde değerlendirilecek sağlık ve eğitim gibi yapıların, ev veya ticaret binaları gözüyle değerlendirilmesi ise yanlış bir yaklaşım olacaktır. Megakent Belediye Meclisi ’nde imar tadilatının, haberde yer aldığı gibi yalnızca bir abonenin negatif reyiyle yapılmış olması da, mevzunun politik değil, tamamen bu rasyonel bahanelerle değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu da alınan kararların politik bir kalitesinin olmadığını ispatlamaktadır. Bu sebeple haberler, veriliş stili itibariyle Belediye Meclisindeki tüm partileri de itham etmiş olmaktadır.

NETİCE
İşletmemiz yalnızca sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Sağlık kuruluşları inşa etmek, mevzuat gereği ancak, “özel sağlık alanı” olan yerlerde muhtemeldir. Bu sebeple, mevzuat ve sağlık kurumu işlevleri gereği yapılan tasarı tadillerinin artta başka mazeretler aramak manayla bağdaşmamaktadır.

Haberle alakalı olarak, yapılan tüm açıklama ve verilen detaylı bilgilere karşın, bir kısım yazılı basın kuruluşlarının, vakayı ve mazeretleri yanlış aksettirmek ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmek mevzusunda izledikleri ısrarlı davranış hayret vericidir.

Müessesemiz, bu haksız ve reel dışı iddia ve ithamlarla alakalı her türlü yasal yollara müracaat etecektir.

MEDİPOL SAĞLIK GRUBU

Kaynak: http://www.haberturk.com/haber.asp?id=47230&cat=220&dt=2007/12/10

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.