Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Sağlık Sitemi Sil Baştan

03.04.2021
6

Sosyal güvenlik reformu ile beraber 2007’de sağlık hizmetlerinde kökten farklılıklar olacak Yeni sistemde yalnızca prim ödeyen çalışanlar değil, tüm yurttaşlar, hatta Türkiye ’de bir seneden fazla zamanla …

Sosyal güvenlik reformu ile beraber 2007′de sağlık hizmetlerinde kökten farklılıklar olacak

Yeni sistemde yalnızca prim ödeyen çalışanlar değil, tüm yurttaşlar, hatta Türkiye ’de bir seneden fazla zamanla yaşayan yabancılar, mülteciler ve vatansızlar da sağlık hizmetinden faydalanabilecek.

Devlet estetik almaçlı müdahaleler dışında, yurtdışı rehabilitasyonları ve tüp bebek giderlerini karşılayacak, ancak ayakta rehabilitasyonda kullanılan ilaç ve takmaların yüzde 10′la 20 ’si yurttaşın cebinden çıkacak.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek Genel Sağlık Sigortası ’yla sağlık alanında da köklü farklılıklar yaşanacak. Yeni sistemde sağlık hizmetleri çalışanların prim ödeme karşılığında hak ettiği bir kavram olmaktan çıkarılarak, ayrım korumadan tam yurttaşlara, hatta Türkiye ’de bir seneden uzun vakittir yaşayan yabancılara, vatansızlara ve mültecilere de verilecek. Yeni sistemde estetik emelli işlemler dışında yurtdışı rehabilitasyonları ve tüp bebek hizmetleri dahil olmak üzere tam sağlık hizmetleri devlet tarafından karşılanacak. Patronlar kendilerinin ve çalışanların primini, devlet kazanç seviyeyi düşük bireylerin primini ödeyecek. Ayakta rehabilitasyonda kullanılan ilaçların yüzde 10 ile 20 ’si yurttaşın cebinden çıkacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ’ndan derlenen bilgilere göre; Genel Sağlık Sigortası, 1 Ocak 2007′den itibaren yaşamı şöyle etkileyecek:

KİMLERİ İÇERECEK?
Genel Sağlık Sigortası; tam yurttaşların yanı sıra Türkiye ’de bir seneden daha uzun vakit yaşayanlar, vatansızlar ve mültecileri de içerecek.

Yeni sistemde fukara yurttaşların sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanırken, 18 yaş ve altındaki tam çocuklar şartsız olarak tam sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahip olacaklar.
18 yaşından sonra ise konutlu olmamak, çalışmamak, kazanç ve aylık almamak koşuluyla lise ve dengi öğrenim gören, çıraklık ya da iş eğitimi gören bireyler 20 yaşına kadar; yüksek öğrenim gören bireyler 25 yaşına kadar anne ye de babalarının üzerinden sağlık haklarından yararlanacaklar. Bu yaşlardan sonra bireyler sağlık hizmetinin yurttaşlık esasına direndirilmesi sebebiyle Genel sağlık Sigortası kapsamında olmaya devam edecekler.
Anne ve babası üzerinden kazanç ya da aylık alanlar ise bu kazanç ve aylıkları almaya devam ettikleri sürece sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar.

Malul olduğu tespit edilen çocukları ise kız ya da erkek olmalarına ve yaşlarına bakılmaksızın sağlık haklarından yararlanacaklar.

YOKSULLARIN PİRİMİNİ DEVLET ÖDEYECEK
Genel Sağlık Sigortası ’nda çalışanların primleri patronlar tarafından karşılanacak. Patronlar ve kazanç seviyeyi bireyler primlerini kendileri ödeyecek. Kazanç seviyeyi düşük bireylerin primi ise devlet tarafından karşılanacak. Böylece tüm yurttaşlar sağlık sigortası teminatına kavuşacak. Ancak mevzubahisi sistemin devlete bir de maliyeti olacak.

PRİM İLE HİZMET ARASINDA İLİŞKİ OLMAYACAK
Genel Sağlık Sigortası kapsamında verilecek sağlık hizmetleri ile ödenen prim ölçüyü arasında bir ilişki olmayacak.

ÖZEL SAĞLIK KURUMULARDAN DE YARARLANILACAK
Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki, hizmetler kamu ve özel sektör sağlık kurumuları, laboratuarları ve muayene merkezleri; aile doktorları ve birinci basamak olarak belirlenmiş polikliniklerde verilecek. Sigortalılar, kontrat imza atan sağlık hizmeti sunucularından hiçbir bedel ödemeksizin faydalanabilecek.

AYAKTA REHABİLİTASYONUN YÜZDE 10-20 ’Sİ YURTTAŞTAN ALINACAK
Tüm yurttaşlar Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden fiyatsız olarak yararlanacak. Fakat, ayaktan rehabilitasyonda kullanılan ilaç ve ortez-takmalarda yüzde 10 ile yüzde 20 arasında katkı hisseyi alınacak. Bu hissenin minimum fiyatın yüzde 75 ’ini geçmesi gidişatında, aşan kısım devlet tarafından ödenecek.
Yeni sistemde emekliler ve bu bireylere bağlı hak sahiplerinden rastgele bir sağlık primi alınmayacak. İsteğe bağlı sigortalı olanlar temel hasılatın alt hududu ile üst hududu arasında kendisinin tanımlayacağı oran üzerinden yüzde 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.
Mevcut gidişatta sağlık desteğinden faydalanamayan Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigortalılık neticesinde emekli olan bireyler de öbür emekliler gibi ayrıca prim ödemeksizin, sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

TEMİNATI OLMAYAN YAŞLILAR SİSTEM DIŞINA İTİLMEYECEK
Uyumlarını sigortalı olan evlatlarının dayanağıyla sağladığı müessesece tanımlanan ve hiçbir sosyal teminatı olmayan anne ve babalar, sigortalı evlatları üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

HİZMETİN NİTELİĞİNE GÖRE FARK ALINACAK
Yeni sistemde yurttaşlar kontratlı sağlık kuruluşlarında bedeli devlet tarafından ödenen odalar yerine daha üst seviyede hizmet verilen odalarda kalmak isterlerse bitkielcilik fiyatı ve öğretim azalarının hizmetlerinin profesör, doçent farkını ödemek zorunda kalacaklar.

KONTRATLI KURULUŞLARA SEVKLE GİTMEK EHEMMİYETLİ
Yurttaşlar kontratsız sağlık kuruluşuna ise sevk zincirine uyarak giderlerse sağlık hizmeti bedelinin yüzde 30 ’unu, sevk zincirine uymaksızın giderlerse yüzde 50 ’sini ödeyecekler. Kontratsız sağlık kuruluşlarında acil hastalardan ise rastgele bir fark arz edilmeyecek.

BAĞ-KURLULAR PRİM BORÇLARINA ÖZEN GÖSTERMELİ
Sosyal Sigortalar Kurumu ’lı ve Emekli Sandığı kapsamındaki yurttaşların sağlık primini ödeme mesullüğü patronlara ait olacağı için prim borcunun ödenmemesi sağlık desteğinin verilmesine mani teşkil etmeyecek. Ancak, hem sigortalı hem de patron pozisyonunda olan Bağ-Kur ’luların sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için prim borcunun aksatmaması ehemmiyet taşıyacak. Bu bireyler prim borcunu ödememiş olsalar bile acil gidişatlarda, gözetici sağlık hizmetlerinde, bulaşıcı hastalıklarda, iş kazası ve iş hastalığı hallerinde sağlık desteklerini alma hakkına sahip olacaklar.

DEVLET YURTDIŞI GİDERLERİNİ VE TÜP BEBEKĞI KARŞILAYACAK
Yeni sistemde şahsi gözetici sağlık hizmetleri dahil olmak üzere, bugün mevcut sosyal güvenlik müesseselerinin karşıladığı tüm sağlık hizmetleri karşılanacak. Bunun yanında yurtdışında rehabilitasyon ve tüp bebek gibi sağlık hizmetleri de fiyatsız olarak devlet tarafından verilecek.

ESTETİK EMELLİ MÜDAHALELER KAPSAM DIŞINDA
Estetik emelli sağlık hizmetleri ve tıbben sağlık hizmeti olarak kabul edilmeyen hizmetleri Genel Sağlık Sigortası karşılamayacak.

Mevcut sistemden değişik olarak gözetici sağlık hizmetleri de sosyal güvenlik kapsamına alınacak.

ANKA

http://www.haberturk.com/haber.asp?id=8419&cat=220&dt=2006/12/08

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.