Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Balıkla alakalı belirtiler

24.09.2021
23
Balıkla alakalı belirtiler

Bazı çalışmaların gösterdiğine göre, kalp krizi riskini eksil­tan omega-3 yağı lüzumlu bir yağ asidi balıkta bulunur. Ba­şından beri bunun sahte araştırmalara dayandığına inanırım. Bu çalışmaların …

Bazı çalışmaların gösterdiğine göre, kalp krizi riskini eksil­tan omega-3 yağı lüzumlu bir yağ asidi balıkta bulunur. Ba­şından beri bunun sahte araştırmalara dayandığına inanırım. Bu çalışmaların siyaseti, özü almdıktan sonra atılan balık yağının kullanımını en düşük maliyetle sağlayabilmenin yol­larını arayan ilaç işletmeleri tarafından desteklenmelerine da­yanıyor.

Şimdi bilimsel bir tartışmanın patlak vereceği kesin. 1995′te Harvard Millet Sıhhati Mektebi ’nun, New England Jour­nal of Medicine ’de yayınladığı bir çalışmaya göre, çok balık yemek daha sıhhatli bir kalbe sahip olmak sonucunu doğur­muyor.5 Bu benim için sürpriz olmadı. Dünyada en yüksek orandaki kemik erimesine, bol ölçüde yedikleri yağlı balık­lar yüzünden Eskimo kadınlarında rastlandığını biz zaten bi­liyorduk. Bu beslenme biçimi kesinlikle kalp krizi riskini eksiltmiyor.

Omega-3 tartışmalarını bir yana vazgeçersek, pislediğimiz sularda heyeten balık çiftliklerinin ve ticari balıkçılığın yarat­tığı problem, balığı beslenme alışkanlıklarımızdan çıkarma­mız için yeterli bir neden. Çdenkli bakteriler, virüsler, asalak­ler ve toksinler balıklara ve onları yiyen insanlara ciddi za­rarlar verirler. Kimileri güçsüz düşürücü, hatta öldürücü ola­öğrenir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ’nin bedellen­dirmelerine göre, Amerikalılar her sene balığın neden olduğu 325.000 çdenk besin kaynaklı hastalığa maruz kalıyorlar. Cigu-atera zehirlenmesi balık harcanması sonucu oluşan zehirlen­me, Amerika ’da en sık rastlanan balık kaynaklı hastalıktır. Çünkü ciguatoksin renksiz ve kokusuz olduğu için, balığm bozulup bozulmadığını anlamak oldukça güçtür. Scombroid zehirlenme ise emin başlı balıkların daha çok ton balığı, pa­lamut, uskumru ve mahi mahi yakalanması sırasında ve sonrasında düzgün şartlar yaratılmamasından kaynaklanır. Paralitik deniz ürünleri zehirlenmesi, toksin etkenleri barın­dıran midye, istiridye, tarak gibi kabuklu deniz hayvanları­nın neden olduğu bir zehirlenme cinsidir.

Zehir ne tuzlama ve dondurma ile ne de kurutma ya da buğuda, yalnızca fırın­da ve kızartarak pişirme metbitkilarıyla yok edilebilir. Salmo-nella*, hepatit A ve çdenkli bağırsak virüsleri de deniz ürünle­rinin neden olduğu hastalıklar arasındadır.
Deniz ürünlerine bakteri testi yapmak güvenlik için bir garanti olmaz, çünkü bakteriler kendilerini bu testlerde gös­termezler. Duke Universitesi ’nden Dr. Kathy Kirkland ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ’nden Dr. Sharon McDonell, Amerikan Mikrobiyoloji Derneği ’nin sponsor ol­duğu 1995′te düzenlenen bulaşıcı hastalıklar konferansmda, pişmiş istiridye üzerinde virüse tesadüftüklerim belirttiler. İsti­ridyenin tortu biçimindeki dışkısı, kusmaya ve insanlarda diğer bağırsak hastalıklarına neden olan virüsle kaplıydı. Bu virüsler, kabuklu deniz hayvanlarının yol açtığı hastalıklara neden oluyorlardı. Burada kabuklu deniz hayvanlarının bo­zulmuş olup olmadıklarını anlamanm bir yolu yok, kaç birey­nin besin zehirlenmesinden rahatsız olduğu da bilinmiyor. Grip gibi kaynağını öğrenmediğimiz için, kaçınamadığımız has­talıklar grubuna girdiğini kabul ediyoruz.

Bu problemin kapsamını anlamak için ABC kanalı Canlı PrimeTime imalcileri New York, Boston, Chicago ve Balti­more pazarlarından takribî 23 kg balık satın aldılar. Bu balıkların paklik-lekelilik gidişatları test edildi. Balıklar, insanın yiyebilmesi için belirlenen güvenlik sınırının %2ysi oranında fazla bakteri içeriyordu. Takribî yüzde 40 oranın­da, belirlenen sınırın çok üzerinde insan dışkısı içeriyordu.6 Dünyanın çdenkli yerlerinde yapılan araştırmalarda da, besin zincirinde organoklor olarak bilinen bir çdenk kimyeviden kaynaklanan hasarlı nebat zehirine rastlandı. Daha çok da en­düstriyel ve zirai atıkların bulunduğu lekeli sularda yaşa­yan balıklarda rastlandığı ileri sürüldü. Çsafha Koruma Ajan­sı ’ nın EPA 1992′de yayınlanan bir çalışmasına göre, 388 nis­peten pak suda yüzde 98′den fazla oranda bulunan DDE, DDT ’nin bozulmuş kimyevi halidir. DDT yirmi iki sene önce yasaklanmıştır, ne var ki tabaklarımızdaki balıkta hâlâ kendi­ni göstermektedir. Bazı hasarlı kimyevilerin örneğin PCB ve civanın da %90 oranında bulunduğu görülmektedir.7 Bu inatçı toksinler yalnızca hayvanların dokularına girmekle kal­mazlar; aynı zamanda genişlerler, östrojen ve testosteron gibi natürel cinsellik hormonlarını bloke ederler. Bu, göğüs ve testis illet hastalıki oranının neden bu kadar yüksek olduğunu açıklıyor, ikinci Dünya Savaşı ’ndan sonra başlayan “kimyevi dev­rim” den bu yana, erkeklerin sperm sayısının yüzde 50 oranın­da düşmesinin nedenini de açıklar sanırım. Michigan ’daki VVayne State Üniversitesinden gelişim psikolojisi uzmanları Joseph ve Sandra Jacobson tarafından yürütülen çalışmalar değişik bir şeyi gösterdi: Düzenli olarak bozulmuş balık yiyen annelerden doğan bebekler, normalin altında kiloya ve küçük kafalara sahip oluyorlar. Büyüdüklerinde ise kısa süreli hafı­za kayıplarına ve dikkat dağınıklığına rastlanıyor. Balık, bakteriyel zehirlerin ve çdüzeysel toksinlerin yanı sı­ra, kırmızı et ve kümes hayvanları gibi insan bedendeki da­marların tıkanmasına neden olan yağları da içerir. Her ne ka­dar eksiltilse de öğreniyoruz ki balık, diğer kaynaklardan daha çok amip ve asalak taşır.

* Somon balığının neden olduğu bir cins zehirlenme Ç.N.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.