Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

BİYOTERAPİ

01.04.2021
71
BİYOTERAPİ

Bugün kullanılan tıbbi rehabilitasyon usullerinin yanısıra insanlar, bir hayli nedenlerden dolayı, misalin farmakolojinin fazlalığı, hastalıklarının rehabilitasyonu için millet tıbbından da faydalanma arayışlarına girmişlerdir. Bunların içinde özellikle elle rehabilitasyon manual therapy ve biyoenerji ile rehabilitasyon usulü, en natürel ve tesirli olanıdır.

20. asrın başında Sovyetler Birliğinde, V.İ. Behterev ve öteki bazı bilim adamları, insanın bir biyoenerji alanına sahip olduğunu farketmişler, bu mevzuda araştırmalar yaparak bir hayli kitap ve yazılar yazmışlardır. Başlangıçta zaferle sürdürülen tam bu çalışmalar, bir vakit sonra “Marksizm-Leninizm e uygun olmadığı için” menedilmiş ve açılan fakülteler kapatılmıştır. Dolayısıyla uzun bir zaman biyoenerji ile alakalı hiçbir bilimsel araştırma yapılmamıştır. Hatta medyada çıkan biyolojik alan ve iletişimli vakalarla alakalı yazılar da alay mevzusu olmuştur.

Bugün ise, bilim adamları ve kamuoyu artık biyolojik alanın varlığını kabul etmektedir. Parapsikoloji ve biyoenerji mevzularıyla alakalı çalışmalar dünyanın her tarafında yapılmakta ve neticeleri insanların verimine sunulmaktadır. Çok daha önceki doğu kültürlerinde millet hekimleri, insan bedeninde “Çİ” ismi verilen bir enerjinin varlığını keşfetmişlerdir. Bir hayat enerjisi olan “Çİ” nin açıklanması güçtür. Çjen-tsü terapisi uzmanlara göre “Çİ”, tüm beden enerjisinin, birleşik işlevidir. Bu enerji alanında asap merkezleriyle alakalı enerji dağıtım merkezleri de bulunur ki, bunlara “çakra” ismi verilir. Bu çakralar bel kemiği süresince sıralanmıştır. Bugün belkemiği süresince yerleşik enerji merkezlerindeki çakralardaki enerji sirkülasyonunu yasaklayan patolojik bozukluklar giderilebilmektedir.

Doğu ve batı parapsikoloji ekollerinde yer alan ve insandaki biyolojik alan ve onun düzenlenmesi mevzusunda yapılan çalışmalara gelince. Günümüzde fantastik parapsikolojik vakaları elle rehabilitasyon dahil açıklayabilen, sonuçlanmış tek bir bilimsel çalışma yoktur. Bugün dünyada surattan fazla üniversite kürsüsünde bu vakanın araştırması yapılmaktadır. Çağdaş bilimde ana araştırma dalları şunlardır: Elektromanyetik, jeofizik ve psikofizik modelleri, elektronik ve tesadüfsel süreçler ile alakalı düşünceler, metamorfoz modelleri, kuantum mekaniği ve holistik modeller.

Öte yandan doğuya baktığımızda gidişat değişiktir. Daha Önceki yoga felsefesinde ve Çin tıbbında biyoenerjinin ehemmiyeti büyüktür. M.Ö.1000 senelerinde makrokozmos kâinat ve mikrokozmosun insan, organizma, ilke olarak, tek bir şemaya göre yaratıldığına ait düşünceler vardır. Bu sistemin ana hatlarını 5 esas unsur oluşturmaktadır. Bu unsurlar ateş, su, toprak, ağaç ve metaldir. Bunlar olmadan hayat muhtemel olmaz. Makro ve mikrokozmosun etkin faaliyetleri neticeyi iki efor ortaya çıkmaktadır. Bu eforlardan biri erkek efor “YANG” ve değişiği dişi efor “YİN” dir. Bu iki eforun sentezi dev bir yaratıcılık tesiri impuls doğurmuş ve neticede dünyanın ve varlıkların esasını oluşturmuştur.Yapısal birlik, cihansal maden “Çİ” taşıtıyla hakikatleşmektedir. “Çİ”, bir enerji, “hayat enerjisi” olarak açıklama edilebilir. Ve “Çİ” yi tek bir tanımla anlatmak muhtemel değildir.

Hint terminolojisinde “Çİ” nin karşılığı, “PRANA” dır. Teozofi ve antropozofide ise sema veya “semavi cisim”dir. A.İ Kobzev “Çİ” yi şöyle belirliyor: “Çİ” genel, enerjik, ruhsal ve parasal madendir. Bu tanım “Çİ” nin devingen özelliklerini ortaya koymakta ve doğudaki biyoenerji kavramının anlaşılmasında büyük rol oynamaktadır. “Çİ” nin bu devingen özellikleri, tüm Çin tıbbının ana esasını oluşturmaktadır.

“Çİ” gücünün yanında daha önceki Çinliler dünyanın yaratılmasıyla alakalı bir ilke daha ortaya çıkardılar. İkilik prensibi. Bu, ikincil bir ilkedir ve dünyanın yaradılışının anlaşılmasında ehemmiyetli bir rol oynamaktadır.

Görüldüğü gibi, varlığın üst seviyelerinde ikilik kanunu geçerlidir. “Enerji-biçim” varlıkların gidişatını gösteriyor. “YİN-YANG” ise biçimsiz devingen gidişatlardan ortaya çıkan evrensel, legal bağları temsil eder. “YİN-YANG” burada hakikat, natürel, mükemmel olan hadiselerdir ve hayatı bağlayıcı tabiat kanunlarına uygundur. Bu ikiliğin her parçası birbirine geçmekte, birbirini şartlandırmakta, ayrı olamamakta, böylece karşıtlar arasındaki birlik ve savaş oluşmaktadır. Teklik ve ikilik prensiplerine göre dünyanın yaradılışının tablosu da ortaya çıkıyor. İnsan da bu tabloda yerini almıştır. Hayat enerjisi “Çİ” organizmada manisiz gezer. Bu hareket çok kumpaslı ve balanslıdır. “Çİ” nin hareketindeki farklılıklar ise hastalık bulgusudur. Demek ki “Çİ” organizmadaki tüm süreç ve işlevlerin dış etraf ile birbirini etkilemesinin başlıca tanımlayıcısıdır. İnsan bedenindeki hayat enerjisi “Çİ” nin hakikat ismi, “KKKÇİ” dir. Bu enerji soluk ve yiyeceğin bir toplamıdır. Bundan dolayı Hindistandaki yogiler ve Çinliler “Çİ” toplamak için, soluk egzersizlerine çok umursarlar. “Çİ” bedendeki tüm süreçleri hızlandırabilir.Misalin bağırsak miskinliğini “Çİ” enerjisini toplayarak düzenleyebilirsiniz. Bu arada bir hayli kitapta “boylam” terimini de görebilirsiniz. Bizim için boylam, “Çİ” enerjisinin bedendeki geçiş yollarıdır. Bu, ana boylamda oluşan bir komünikasyon sistemidir. İnsan bedenindeki her ana boylam 12 uzuvdan biri tarafından idarenmektedir. Bunlar akciğer, kalın bağırsak, mide, dalak, kalp, ince bağırsak, idrar torbası, böbrek, perikard, safra kesesi ve karaciğer boylamlarıdır.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.