Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Bunalımda Mısınız ?

12.04.2021
65
Bunalımda Mısınız ?

Şahısta muhtelif faktörler sonrasında büyüyen çökkünlük halidir. Alttaki dokuz bulgudan en az beşinin ilk iki bulgudan en az biri bulunmak üzere, en az iki hafta vaktince var olması vaziyetine “major bunalım” denir.

Belirtileri

1- Hemen her gün ve günün büyük bir kısmında kollanan çökkün bir duygu-vaziyet hali kendini mutsuz,ağlamaklı,efkârlı sezme hali.

2- Hemen her gün takribî gün boyu süren tüm ya da çoğu faalliğe karşı alaka ve zevk almada eksilme daha evvel neşe alınan işler,hobiler ve alışkanlıklardan artık beğenmeme,zorunlu olarak yapma hali,dünyayı verseler umurumda değil biçiminde bıkkınlık hisleri,bazı şahıslarda cinsel gönülsüzlük .

3- Perhiz uygulanılmamasına rağmen ehemmiyetli derecede kilo kaybı ya da alımı bir ay içinde beden ağırlığının %5 inden aşırısının çoğalması ya da eksilmesi ya da hemen her gün iştahta çoğalma yada eksilmenin olması.

4- Hemen her gün uykusuzluk ya da aşırır uyku hali.

5- Hemen her gün bayağı beyinsel ve bedensel işlevsellik,hareketlilik halinde eksilme ya da sıkıntılılık oturmayı veya uyumayı tercih etme ya da kasvetten yerinde duramama

6- Hemen her gün halsizlik ,bitkinlik hisleri,eskiki günler kadar dinç hissetmeme.

7- Hemen her gün kendini kıymetsiz sezme,ufak görme,kendini sevmeme,kabahatli ya da günahkar sezme hali.

8- Hemen her gün düşünme ya da konsantrasyon becerisinde eksilme olması konuşulanlara,okunan şeylere,izlenilen tv programlarına dikkatini verememe, söylenilenlerin bir kulaktan girip öbüründen çıkması gibi ya da tereddütlük hali.

9- Yineleyen vefat düşünceleri,intihar tasarıları veya eylemlerinin varlığı.

Depresyonu Anlamak

Çoğu araştırmada % 8-20 oranında major bunalım seviyesinde depresif şikayete tesadüfülmüştür. İrsiyetsel meylin olduğu major bunalım olaylarının 30 lu yaşlarda azami seviyede olduğu kollanmıştır.

Major bunalım bölmüş ve boşanmış şahıslarda en çok;bekar ya da konutlularda ise evvelki gruba oranla daha az kollanmıştır. Eşini yeni kaybetmiş şahıslarda ise gene yüksek oranda major bunalıma tesadüfülmüştür. Gene bir çalışmanın neticelerine göre bekar bayanlarda konutlulara göre daha az oranda bunalıma tesadüfülmüş ; erkeklerde ise konutluluk, bunalım tehlikesini bekarlığa göre eksiltmiştir. Bu şahısların ailelerinde intihar ve alkolizme yüksek oranda tesadüfülmüştür.

Yapılan bir çalışmada son beş sene içinde en az altı ay vakit ile işsiz kalan şahıslarda 3 kat daha fazla major bunalıma tesadüfülmüştür.

Major bunalımın erkekler için yaşam boyu görülme ihtimali % 2-12 ; bayanlar için % 5-26 arasında bulunmuştur. Araştırmalara göre her sene major bunalım hastalarına yüz bin şahısta 247-598 bayan; 82-201 erkek yeni olayın ilave edildiği saptanmıştır.

Bunalımın yaradılışında tesirli olan şahsi özellikler:

-Hiddet ve nefretin, etrafındaki şahısların kaybına yol kalemtıraşı fikriyle onlara yönlendirilemeyip, kendisine yönlendirilmesi bu yapıdaki bir karakter yaşamın ilk 1-2 senelik yarıyılında kumpaslı ve yeterli bir anne-çocuk ilişkisi yaşamamıştır.Bireyin yaşadığı bunalım reel ya da farz edilen bir kayıp ile irtibatlıdır.

– Bireyin kendisi,etrafı ve gelecekten temennileri,idealleri ile kendi reel vaziyeti o kadar değişik, gerçekdışı ve orantısızdır ki , bu yüksek standartlara erişememek şahısta eforsuzluk ve yalnızlık düşünceleri ile bunalıma yol açabilir.

-Bireyin süper benliği üst benlik o kadar güçlü ve baskındır ki aralıksız şahsı kısıtlayıp, kabahatler, zevk verici ,hafifletici aktifliklerden ala koyup, sanki eziyet eder.

-Bireyin etrafındakiler ondan o kadar çok şey beklemektedir ki ,bireyin bu temennileri karşılaması imkânsızdır. Bu da cılızlık ve naçarlık düşüncelerinin büyüyüp, bunalıma gidişe yol açabilir.

-Bireyin ufaklığından itibaren beğenip, hürmet ve iftihar dinleyeceği, ondan da yardım ve sıcaklık göreceği, benzemek istediği, imrendiği, idealize ettiği seviyede bir birey baba, anne, hoca ,akraba vs yoktur. Bu da şahsiyetin gelişimini negatif doğrultuda tesirler ve kendine güven kaybı ve bunalıma yol açabilir.

-Çocuklukta anne-baba ayrılığı ya da kaybı, stresli şartlar karşısında yeterli dayanağı bulamayıp, yanlış ya da eksik başa çıkma mekanizmaları geliştirmesine, bu da ileri yarıyılda bunalıma taban hazırlayabilir.

– Sahip olunan karakter yapıları da bunalım gelişiminde tesirlidir. Obsesif-kompulsif ,bağımlı, histrionik ve hudutta borderline karakter bozukluğu gösterenlerde bunalıma meyil daha yüksektir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.