Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Canlı gıdalarla alakalı bazı reeller

06.04.2021
37
Canlı gıdalarla alakalı bazı reeller

Canlı gıdalarla beslenmek yeni bir şey değildir. Bir Hayli daha önceki kültürde ham sebze meyve, tohum, filizlendirilmiş hububat ve kuruyemiş yemenin çok ehemmiyetli olduğu öğreniliyor­du. 1900’lerin başında …

Canlı gıdalarla beslenmek yeni bir şey değildir. Bir Hayli daha önceki kültürde ham sebze meyve, tohum, filizlendirilmiş hububat ve kuruyemiş yemenin çok ehemmiyetli olduğu öğreniliyor­du. 1900′lerin başında Dr. Szekely tarafından tercümelen Esse-ne Gospel of Peace, Books I-IV, canlı gıdalarla rehabilitasyon etme usullerinin Batı ve Yahudi ananesinde iki bin seneden fazla müddettir kullanılmakta olduğunu belirtiyordu.1 Esse-neler, İsa’dan evvel 200 – 300 seneleri arasında yaşamış, bir Yahudi mezhebi olan Essene’yi özümsemiş bir topluluktu. Yeme alışkanlıkları canlı gıdalara direniyordu ve antropo­logların yaptıkları araştırmalara göre vasati 120 sene yaşı­yorlardı.

Canlı gıdaların şifa eforu, Asya tipi şifacılığın da çok uzun zamandır bildiği bir şeydir. Hakikatinde, filizlendirilmiş to­humun yiyecek ve ilaç olarak kullanımı, Çin Şeddi’nden 2 kat daha daha öncekidir ve tarihsel kayıtlarda dahi geçmektedir.

Çağdaş zamanlarda bile, canlı gıdalarla beslenmenin bedeli, tıp etraflarında son surat yıldır bilimsel dayanak kazan­maktadır.
1900′lerin başında Dr. Max Gerson, kendi migreni için, canlı gıdaların iyileştirici eforunu keşfetti ve asla iyileştirile-meyeceği düşünülen ten tüberkülozunu rehabilitasyon etti. Sonrasında, damar tıkanıklığından akılsal bozukluklara kadar muhtelif hastalıklar için perhizler uygulamaya başladı. Dr. Gerson can­lı yiyecekleri, organizmanın hayati derecede ehemmiyetli olan iyileş­tirme eforunu yine yapılandıran maddeler olarak tanım­ladı. 1928′de, bu perhizi Albert Schweitzeı/in verem olan karısını rehabilitasyon etmek için uyguladı. Schvveitzer de diyabetini iyileştirmek için canlı gıda perhizini uygulamaya koyuldu. Sonunda, Schvveitzer insülini vazgeçebilecek vaziyete geldi. Dr. Gerson, canlı gıdaların bağışıklık sistemini kuvvetlendirme­sinin yanı gizeme hücrelerin solunumunu da geliştirmesi mevzu­su üzerine çalışmaya başladı. Kanser üzerine yaptığı perhiz çalışmalarda büyük galibiyet gösterdi. Dr. Gerson’un çalışmala­rı A Cancer Therapy isimli kitabında detaylı olarak anlatılmak­tadır.

Bu arada, tıp ve bilim etraflarından başkaları da canlı gıdaların iyileştirici eforunu ispatlamak üzere çalışmalar yapmaktaydılar. Misalin 1930′da Paris’te yapılan Birinci Beynelmilel Mikrobiyoloji Kurultayı’nde yayınlanan Paul Kouchakoff un yazdığı The Influence of Food Cooking on the Blood Formula of Man isimli kitabı3 ve Dr. Edward Howell’in 1946′da kaleme aldığı Food Enzymes for Health and Longevity isimli kitabı, canlı yiyecekleri, beslenme çalışmalarının ön safla­rına taşıdı.

Bir Hayli bilim adamı da canlı gıdaların iyileştirici eforu üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Danimarkalı fizikçi Kristine Nolfi, göğüs kanserinin rehabilitasyonundaki canlı gıdaların ehemmiyetini vurguladı. Çalışmaları, kendisinin ve hastaları­nın Danimarka’daki Humlegaarden Sanatoryumu’ndaki de­neyimlerine direniyordu. Canlı gıdaların Amerika’daki ön­cülerinden Paul Bragg, Amerika’nın ilk “sıhhatli gıda dük­kânı” nı açtı. Sonrasında Ann YVigmore ve onun lideri olan Viktoras Kulvinskas, on sene evvel canlı gıdaların iyileştirici ve yapılandırıcı eforunu misallerle gösteren Hipokrat Enstitüsü’nü kurdular.

Ne yazık ki, 1950′lerin sonlarına doğru ulus, süpermarket-lerle ve orada satılan hazır besinlerle büyülenmişti. Kim­legal gözeticiler ve zehirler kapsayan hazır besinlerin tuza­ğına düşmüşlerdi. Bunların kullanışlı olduğuna dair çıkan hengamede canlı gıdaların bedeli çoktan unutulmuştu.

Ama şimdi, süratli ihtiyarlama ve çökme olgusunun tanım­lanmasının üzerinden on seneler geçtikten sonra, canlı yiyecekle­rin taahhüt ettiği sıhhatli hayat bir defa daha beynelmilel alaka odağı oluyor.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.