Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

GELİN-KAYINVALİDE BAĞLANTIYI ANANELERİN GETİRDİĞİ CEMİYETSEL BİR MESELE

11.04.2021
77
GELİN-KAYINVALİDE BAĞLANTIYI ANANELERİN GETİRDİĞİ CEMİYETSEL BİR MESELE

İrtibat; fikirlerin, duyguların, düşüncelerin, maksatların ve ihtiyaçların bireyler arasında iletildiği bir süreçtir. Bağlantıda esas , insan insana etkileşim ve paylaşımdır. İrtibat sürecini, yollayan bireyin iletiyi, ileti sevk edilirken kullanılan laflı lafsız usuller, alan bireyin yorumu ve karşılaşılabilecek maniler oluşturur.

Gözlemler, bazı konumların ya da rollerin ananesel yaşanması zorunluluğuna inanılması ya da sarih irtibat kurulamaması sebebiyle ilişkilerin zaman zaman negatif biçimde etkilendiği güzergahındadır. Cemiyetimizde gelin ve kayınvalide rolleri çoğu zaman hiddet yaratan, kopukluklara neden olan roller olarak gözlenmektedir.

Daha iyi gelin –kaynana ilişkisi için neler zorunludur? Neden negatiflikler yaşanmaktadır? Görüşüden yola çıkarak hem gelin rolünde hem kaynana rolünde olanlara bir anket uyguladık. Bakın nasıl neticeler elde ettik:

Kaynanaların yaş ortalaması 63.2’dir. Eşi ile yaşayan kaynanalar %13.3, eşi ve çocuklarıyla yaşayanlar ise%26.7, gelinleriyle beraber yaşayanlar %60’dır.1 gelini olan kaynanalar %46.7’yi, 2 gelini olanlar %26.7’yi, 3 gelini olanlar ise %26.7 ‘yi oluşturmaktadır.

Kaynanalar gelinleriyle aralarındaki ilişkiyi % 73.3 normal gelin-kaynana ilişkisi, % 13.3 dostçaiçten ve arkadaşça, % 13.3 sürtüşmeli bir ilişki olarak belirlemişlerdir. Gelinleriyle beraber yapmaktan beğendikleri etkinlikler , gezmeğe gitmek % 53.3, yemek yapmak% 6.7, beraber sohbet etmek% 26.7 olup beraber hiçbir şey yapmak istemeyenler % 13.3’dür. Gelininin kendisine hitap biçiminden beğenenler % 100 olup, gelininin kendisine anne diye hitap etmesinin zorunlu olduğunu düşünenler % 100 ‘dür.

Gelininize kızmanıza neden olan bir vakayı kızları ile yaşasalar kaynanalar aynı derecede %, %80, daha az % 13.3, % 6.7 hiç biçiminde tepki vereceklerini belirtmişlerdir.

Kaynanalar, gelinleriyle bir mesele yaşandığında vakayı %53.3 konuşarak, %40 hiçbirşey yapmayacaklarını belirterek, % 6.7 küserek analiz etme yoluna gideceklerini belirtmişlerdir.

Kızdıklarında bunu geliniyle paylaşanlar % 46.7, paylaşmayanlar %46.7 ve paylaşmaya cesaret edemedim diyenler %6.7’dir. Paylaşanlar arasında % 33.3 paylaşım sonrası neticenin değiştiğini, % 60’ı değişmediğini ve %6.7’si sınamadığını belirtmiştir.

Kayınvalidelere göre sürtüşmeyi körükleyen taraf %33.7 gelinler % 66.3 her iki taraftır. Bu çatışmaları yaratan vaziyet ise % 60 cemiyetin temennisinden, % 26.7 fertsel özelliklerden, %13.3 her ikisinden de kaynaklanmaktadır. % 73.3 ayrı yaşamanın meseleleri eksilteceğine ait görüş bildirmişlerdir. Yeniden % 70’ den aşırısı iyi ilişkiler için konutluluk evveli bu mevzularda danışmanlık verilmesinin zorunlu olduğunu belirtmişlerdir.

GELİNLERİN GÖRÜŞLERİNE GELİNCE;

Gelinlerin yaş ortalaması 38.18, vasati çocuk rakamı 2’dir. %43.8’i kaynanadan ayrı yaşamaktadır. Kaynanaları ile ilişkilerini sürtüşmeli olarak belirleyenler %12.5, küskün %18.8, hürmete direnen %62.5, zevkli diyenler ise yalnızca %6.3’dür. % 100’ü kaynanalarına anne diye hitap etmektedir. Ancak böyle hitap etmekten %18.8’i hoşnut değildir. %43.8’i ise başka bir biçimde hitap etmek istediklerini belirtmişlerdir. Gelinlerin %75’i eşlerinin birinci derecedeki akrabalarını özümsemekte eforluk sürüklediklerini ifade etmişler ve % 25’i kaynanalarıyla beraber hiçbir şey yapmaktan beğenmediklerini ifade etmişlerdir. Kaynananızdan hiddet yaratacak bir tavrı annenizden görseydiniz sualine %81.3 aynı tepkiyi verirdim, %18.8 tepkisiz kalırdım demiştir. Böyle zamanlarda çoğunlukla agresiflik %50, daha az da kasvet %31.3 sezdiklerini belirtmişlerdir. Kaynanalarına duygularını %50 konuşarak, %18.8 küserek, %12.5 eşine ileterek ifade ettiklerini belirtmişlerdir. Meselelerini paylaşmayı sınadıklarında %56.2 netice alamadıklarını ve % 37.5 meselelerin kaynanadan kaynaklandığını belirtmişler ancak % 56.3 her iki tarafında mesul olduğunu söylemişlerdir. Gelinlere göre çatışmayı yaratan vaka % 50 cemiyetin temennisi, %37.5 fertsel özellikler,%12.5 ailelerin baskısıdır. % 93.8’i kaynana ile ayrı yaşamanın meseleleri eksilteceğini ifade etmişlerdir. % 93.8 gibi büyük çoğunluk konutluluk evveli bu mevzuda danışmanlık almanın zorunlu olduğunu vurgulamışlardır.

İşte kıssadan pay, gelin irtibat köprülerini sağlam esaslar üzerine kuralım.

Yrd. Doç. Dr. Gülten Karadeniz

Dilek Cecen

Nurgül Güngör

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.