Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Gelin-Kayınvalide İrtibatı Ananelerin Getirdiği Cemiyetsel Mesele

05.05.2021
4

İrtibat; fikirlerin, duyguların, düşüncelerin, amaçların ve ihtiyaçların şahıslar arasında iletildiği bir süreçtir. Bağlantıda temel , insan insana etkileşim ve paylaşımdır. İrtibat sürecini, yollayan şahsın iletiyi, …

İrtibat; fikirlerin, duyguların, düşüncelerin, amaçların ve ihtiyaçların şahıslar arasında iletildiği bir süreçtir. Bağlantıda temel , insan insana etkileşim ve paylaşımdır. İrtibat sürecini, yollayan şahsın iletiyi, ileti sevk edilirken kullanılan laflı lafsız usuller, alan şahsın yorumu ve karşılaşılabilecek maniler oluşturur.

Gözlemler, bazı konumların ya da rollerin ananesel yaşanması lüzumluluğuna inanılması ya da sarih irtibat kurulamaması sebebiyle ilişkilerin zaman zaman negatif biçimde etkilendiği istikametindedir. Cemiyetimizde gelin ve kayınvalide rolleri çoğu zaman hiddet yaratan, kopukluklara neden olan roller olarak kollanmaktadır.

Daha iyi gelin –kaynana ilişkisi için neler lüzumludur? Neden negatiflikler yaşanmaktadır? Görüşüden yola çıkarak hem gelin rolünde hem kaynana rolünde olanlara bir anket uyguladık. Bakın nasıl neticeler elde ettik:

Kaynanaların yaş ortalaması 63.2 ’dir. Eşi ile yaşayan kaynanalar %13.3, eşi ve çocuklarıyla yaşayanlar ise%26.7, gelinleriyle beraber yaşayanlar %60 ’dır.1 gelini olan kaynanalar %46.7 ’yi, 2 gelini olanlar %26.7 ’yi, 3 gelini olanlar ise %26.7 ‘yi oluşturmaktadır.

Kaynanalar gelinleriyle aralarındaki ilişkiyi % 73.3 sıradan gelin-kaynana ilişkisi, % 13.3 dostçaiçten ve arkadaşça, % 13.3 sürtüşmeli bir ilişki olarak belirlemişlerdir. Gelinleriyle beraber yapmaktan sevdikleri etkinlikler , gezmeğe gitmek % 53.3, yemek yapmak% 6.7, beraber sohbet etmek% 26.7 olup beraber hiçbir şey yapmak istemeyenler % 13.3 ’dür. Gelininin kendisine hitap biçiminden sevenler % 100 olup, gelininin kendisine anne diye hitap etmesinin zorunlu olduğunu düşünenler % 100 ‘dür.

Gelininize kızmanıza neden olan bir hadiseyi kızları ile yaşasalar kaynanalar aynı derecede %, %80, daha az % 13.3, % 6.7 hiç biçiminde tepki vereceklerini belirtmişlerdir.

Kaynanalar, gelinleriyle bir mesele yaşandığında hadiseyi %53.3 konuşarak, %40 hiçbirşey yapmayacaklarını belirterek, % 6.7 küserek analiz etme yoluna gideceklerini belirtmişlerdir.

Kızdıklarında bunu geliniyle paylaşanlar % 46.7, paylaşmayanlar %46.7 ve paylaşmaya cesaret edemedim diyenler %6.7 ’dir. Paylaşanlar arasında % 33.3 paylaşım sonrası neticenin değiştiğini, % 60 ’ı değişmediğini ve %6.7 ’si sınamadığını belirtmiştir.

Kaynanalara göre sürtüşmeyi körükleyen taraf %33.7 gelinler % 66.3 her iki taraftır. Bu çatışmaları yaratan gidişat ise % 60 cemiyetin temennisinden, % 26.7 fertsel özelliklerden, %13.3 her ikisinden de kaynaklanmaktadır. % 73.3 ayrı yaşamanın meseleleri eksilteceğine ait görüş bildirmişlerdir. Yeniden % 70 ’ den aşırısı iyi ilişkiler için konutluluk evveli bu mevzularda danışmanlık verilmesinin zorunlu olduğunu belirtmişlerdir.

GELİNLERİN GÖRÜŞLERİNE GELİNCE;
Gelinlerin yaş ortalaması 38.18, vasati çocuk rakamı 2 ’dir. %43.8 ’i kaynanadan ayrı yaşamaktadır. Kaynanaları ile ilişkilerini sürtüşmeli olarak belirleyenler %12.5, küskün %18.8, hürmete katlanan %62.5, zevkli diyenler ise yalnızca %6.3 ’dür. % 100 ’ü kaynanalarına anne diye hitap etmektedir. Ancak böyle hitap etmekten %18.8 ’i memnun değildir. %43.8 ’i ise başka bir biçimde hitap etmek istediklerini belirtmişlerdir. Gelinlerin %75 ’i eşlerinin birinci derecedeki akrabalarını özümsemekte eforluk sürüklediklerini ifade etmişler ve % 25 ’i kaynanalarıyla beraber hiçbir şey yapmaktan beğenmediklerini ifade etmişlerdir. Kaynananızdan hiddet yaratacak bir tavrı annenizden görseydiniz sualine %81.3 aynı tepkiyi verirdim, %18.8 tepkisiz kalırdım demiştir. Böyle zamanlarda çoğunlukla asabilik %50, daha az da kasvet %31.3 sezdiklerini belirtmişlerdir. Kaynanalarına duygularını %50 konuşarak, %18.8 küserek, %12.5 eşine ileterek ifade ettiklerini belirtmişlerdir. Meselelerini paylaşmayı sınadıklarında %56.2 netice alamadıklarını ve % 37.5 meselelerin kaynanadan kaynaklandığını belirtmişler ancak % 56.3 her iki tarafında mesul olduğunu söylemişlerdir. Gelinlere göre çatışmayı yaratan hadise % 50 cemiyetin temennisi, %37.5 fertsel özellikler,%12.5 ailelerin baskısıdır. % 93.8 ’i kaynana ile ayrı yaşamanın meseleleri eksilteceğini ifade etmişlerdir. % 93.8 gibi büyük çoğunluk konutluluk evveli bu mevzuda danışmanlık almanın zorunlu olduğunu vurgulamışlardır.

İşte kıssadan pay, gelin irtibat köprülerini sağlam temeller üzerine kaidem.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.