Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Göz içi irini Üveit nedir? tanısı? rehabilitasyonu? hakkında bilgi

15.06.2021
56
Göz içi irini Üveit nedir? tanısı? rehabilitasyonu? hakkında bilgi

Gözün içinde cerahat olabilir mi? Göz içindeki tabakalarda ayrı ayrı ya da tümünde cerahat olabilir. Tıpta bunlara, ye­rine ve yaygınlığına göre, ön iridosiklit, orta parsplanit veya …

Gözün içinde cerahat olabilir mi?
Göz içindeki tabakalarda ayrı ayrı ya da tümünde cerahat olabilir. Tıpta bunlara, ye­rine ve yaygınlığına göre, ön iridosiklit, orta parsplanit veya arka üveit ismi verilir.

Göziçi irinlerinin bulguları nelerdir?
Fazla kanlanma, flu görme ve ciddi ağrı olur. Hasta kesinlikle hekime gitmek ihti­yacı sezer.

Göziçi irinlerinin sebepleri nelerdir?
Göziçi irinleri mikroplara da virüslere de ör; uçuk mikrobu bağlı olabilir. Şahsın ba­ğışıklık sisteminin de cılız kalmasıyla cerahat oluşur.

Değişik yandan eklem hastalıkları ör: gençlerde romatoid artrit veya bağışıklık sis­temi hastalıklarında mikrop olmadan da göz içinde yangı enflamasyon olabilir. Gözün içindeki dokular kan-damar sisteminin, gözün dışındaki beyaz kabuk da ek­lem sisteminin akrabasıdır. Bu sistemlerde olan bozukluklarda göz de etkilenebilir.

Göziçi irinleri nasıl teşhis edilir?
Öncelikle mikroskopla yapılan tahlilde gözün ön odasındaki cerahat hücrele­ri görülür. Mikroskop bunların tek tek görülebileceği kadar iyi bir geliştirme sağlar. Zati bedende bu kadar küçük hücrelerin direkt bir biçimde mikroskopla görü­lebildiği tek uzuv gözdür. Değişik uzuvlarda ya parça ya da kültür almak gerekir; direkt uzva bakarak tek tek cerahat hücrelerini görmek olası değildir.

Sonra gözbebeği geliştirilerek yapılan tetkikte göz içindeki arka odada bulu­nan hücreler veya hücre kümeleri görülebilir. Bazı vaziyetlerde damardan boya­lı ilaç verilerek göz anjiyosu yapmak ve sualin yaygınlığını veya rehabilitasyonun aktifliğini tespit etmek gerekir.

Mikroskopla hücrelerin görülebilmesine karşın bazen bunların hangi cins mik­rop olduğunu kavramak için gözden ufak bir iğneyle misal almak ve kültür yap­mak gerekir.
Natürel, tüm bunlardan evvel kesinlikle görme netliği ve göz tansiyonu ölçülmelidir, zira cerahatler görmeyi tesirler ve tansiyonu yükseltebilir.

Göziçi irini teşhisi için başka hangi harekâtların yapılması gerekir?
Gerçeğinde irinin teşhisi için değil de, irinin sebebinin bulunması için sıklıkla Dahiliye-Romatoloji-Fizik Rehabilitasyon ve Rehabilitasyon, seyrek Kulak-Burun-Boğaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Cildiye, Diş kısımlarından konsültasyon iste­mek gerekir. Kime, hangi konsültasyonun gerektiğine gözdeki belirtilere göre karar verilir ve manipülasyon göz hekimi tarafından yapılır.

Ayrıca, yeniden sebebi bulabilmek için muhtelif kan ve idrar testleri, akciğer ve omurga grafisi, doku grubu atamayı gibi testlerin de yapılması gerekebilir.

Özetle, göziçi irini demek, azıcık dedektiflik gerekiyor demektir. İpucu aramak ve bulunan ipuçlarını bir araya getirerek sebebi kavramak rehabilitasyon tasarıyı açısından ehemmiyetlidir. Neyi rehabilitasyon ettiğimizi öğrenmeden rehabilitasyon edersek zaman kaybedebiliriz.

Ancak cerahatinde de sebebin bulunması olası olamamaktadır. Kimilerinin özel bir sebebi yoktur, kimilerinin de günümüz tıbbi ihtimalleriyle sap­tanması henüz muhtemel değildir.

Göziçi irinlerinin yol açabileceği meseleler nelerdir?
Cerahatler rehabilitasyon edilmedikleri zaman bazen ciddi meselelere yol açabilir:
1. Gözün renkli kısmı iris öne, saydam kısma veya arkaya göz merceğine yapışabilir. Bu vaziyette hastalık geçtikten sonra gözbebeğinin geçim yapabilme özelliği bozulur ve net görme olmaz. Göz tansiyonu yük­sekliğine de yol açabilir.
2. Katarakt, hastalığa bağlı da kullanılan kortizonlu ilaçlara bağlı da olabilir. Katarakt operasyonla arınılabilir. Ama hastalığa bağlı kataraktın operasyonunun kortizona bağlı kataraktın operasyonundan çok daha efor olduğu öğrenilmelidir.
3. Gözün renkli kısmındaki yapışkanlıklara veya kullanılan kortizonlu ilaçlara bağlı olarak göz tansiyonu yükselebilir ve glokom hastalığı olabilir. Hastalık iyileştikten sonra tansiyon düşebilir. Kortizonlu damlalar önerilirken tansiyona tesiri en az olanlar seçim edilir.
4. Göz içindeki yumurta akı kıvamındaki saydam vitre madde fluyla-şabilir.
5. Göz içindeki tabakalar birbirinden cerahat sebebiyle bölerek dekol-anlam yol açabilir.
6. Sarı nokta cerahatten etkilenebilir ve geri dönülmez görme bozukluğu olabilir.
7. Göz asabı cerahatten etkilenerek kuruyabilir ve geri dönülmez görme bozukluğu olabilir.

Göziçi irinleri nasıl rehabilitasyon edilir?
Emel arıza vazgeçmeden irini kurutmaktır. İlaçların yan tesiri olsa dahi, irinin yapabileceği yan tesir daha fazla ve makûstur. Göziçi iltihaplan rehabilitasyon edilmeden vazgeçilmez, kendiliğinden iyileşmez, bütün rehabilitasyon edilmezse arıza vazgeçer.
1. Temel rehabilitasyon kortizonlu damlalarla yapılır. Sıklığı hastalığın vaziyetine göre hekim tarafından ayarlanır.
2. Bazen antibiybitkiikli damlalar da gerekir. Yeniden sıklığı ve tipi hastalığın vaziyetine göre hekim tarafından ayarlanır.
3. Hemen ve her zaman gözbebeğini geliştirip istirahat ettiren damlalar da gere­leke. Bunların görevi, aynı kırık bir kemik için alçı yapmak gibidir. Ağrıyı eksiltir, iyileşmeyi süratlendirir ve kırık bir bacağın doğru kaynamasını sağ­lamak gibi, iyileşme sonrası gözbebeğinde yapışkanlık olmasını önlerler.
4. Ağır irinlerde göz dışına, göz arda veya göz içine kortizonlu veya antibiybitkiikli iğneler yapılması gereği olabilir.
5. Şayet hastalığın sebebi bedende olan bir mesele ise, o zaman ağızdan da kortizonlu haplar kullanmak gerekebilir.
6. Şayet hastalığın sebebi bedende olan ehemmiyetli bir mesele ise, o zaman bağı­şıklık sistemi için illet hastalık ilacı olarak öğrenilen bazı ilaçların da kullanılma­sı gerekebilir.

Rehabilitasyon ne kadar sürer?
İrinin tipine göre rehabilitasyon çok uzun zaman sürebilir. Kolay cerahatlerin rehabilitasyonu bir ayda zaferli olabilirken, eklem veya bağışıklık sistemine bağlı cerahatlerin rehabilitasyonunun senelerce sürdürülmesi gerekebilir. Rehabilitasyon, hekim tamam demedikçe asla vazgeçilmemelidir.

Cerahat kuruduktan sonra da rehabilitasyon gerekebilir mi?
Şayet cerahat veya rehabilitasyonda kullanılan ilaçlar katarakt yapmışsa ya da göz tansiyonu yükselmişse operasyon yapılması gerekebilir. Çok ender de olsa bu operasyonlar ilti­habı yine harekete geçirebilir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.