Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Göz sıhhati ile alakalı sık sorulan sualler

28.05.2021
29
Göz sıhhati ile alakalı sık sorulan sualler

Bilgisayar kullanımı gözlere hasar verir mi? Hayır, kalıcı bir hasar vermez. Bilgisayar kullanımı sırasında, ekrana bakarken göz kırpmanın bakımsızlık edilmesi sebebiyle göz kuruluğu olabilir. Ancak bu …

Bilgisayar kullanımı gözlere hasar verir mi?
Hayır, kalıcı bir hasar vermez. Bilgisayar kullanımı sırasında, ekrana bakarken göz kırpmanın bakımsızlık edilmesi sebebiyle göz kuruluğu olabilir. Ancak bu kalıcı bir hastalık değildir. Bazı tip ekranların yarattığı ışık oyunları, şahıs gözünü ekrandan ayırdıktan sonra da devamlı ışıklanma biçiminde sürebilir. Bu da kalıcı değildir, bir çeşit arkası hayaldir; güçlü bir ışığa baktıktan sonra bir vakit parıltı görmek gibidir. Bu tip meseleyi olanların ekran tipini değiştirmelerini veya ekran filtresi kullanmalarını öneriyoruz.

Seyrek, çok parlak bilgisayar ışığı migren hücumuna yol açabilir. Özellikle migren eşiği düşük olan bireylerde olabilen bu vaziyetin ortadan kalkması için, ekran tipini değiştirmelerini veya ekran filtresi kullanmalarını öneriyoruz.
Çok seyrek, yeterli rehabilitasyon almayan veya rehabilitasyon altında olamayan çocuklarda, öğren­gisayarın kesik kesik ışıkları epilepsi nöbetine yol açabilir. Bu çocukların, çocuk nöro­loji uzmanı tarafından görülmesi ve bilgisayar kullanımının ona göre ayarlanması veya yasaklanması gerekir.

Bir gözü kayan veya tek gözlü şahıslarla konuşurken hangi göze bakılacağına nasıl karar verilir?
Şayet bir göz iyice içeri veya dışarı kaymışsa ya da değişiğinden çok değişik ise, kay­mayan veya daha sıradan olan göze bakılır. Ayırt edemediğinizde, alın ortasına bakmanızı öneririm. Böylece doğru yere bakamama evhamınızdan kurtulursunuz. Karşınızdaki şahıs hangi göze baktığınızı çok iyi ayırt edemez, dolayısıyla siz de, rahatsız etmediğinize emin olabilirsiniz.

Çocuklarda veya bebeklerde şaşılık/şehlalık/kayma sıradan midir?
Hayır. Çocuklarda veya bebeklerde şaşılık, bir göziçi kitlesinin dahi işareti olabilir. Kendiliğinden de geçmez. Her türlü şaşılık/şehlalık/kayma kesinlikle göz hekimi ta­rafından değerlendirilmelidir.

Daha Önceki göz damlaları kullanılabilir mi?
Asla! Açıldıktan sonra üzerinden 1 ay geçmiş veya kullanma süresi geçmiş, bayat damlalar kullanılmamalıdır.

Göz altında morarma neden olur?
Bitkinlik, anemi veya cilt yapısının özelliği sebebiyle olur. Göz hastalığı be­lirtisi değildir.

Göz hekimleri neden gözlük takar, lazer operasyonu olmazlar?
Ben bedenimin rastgele bir yerine geri dönülmez bir estetik farklılık yapmak is­temediğim için gözlük takmayı seçim ediyorum. Hırpalama yaptırmamakla aynı neden.

Göz hastalıklarında takip koşul mıdır?
Rehabilitasyon ne olursa olsun, takip-hakimiyet koşuldur. Hastalığın iyileştiğine emin olmak ge­rekir. Erken vazgeçilen rehabilitasyon bazı hastalıklarda gidişatı makûslaştırabil ir. Özellikle göz tansiyonu, göziçi cerahati ve şeker hastalığına bağlı göz meselelerinde takip çok ehemmiyetlidir.

Göz nakli yapılabiliyor mu?
Hayır. Yalnızca kornea nakli yapılabiliyor. Kimse kimseye göz de veremez.
Nakil yalnızca can veren birinin gözünden alınan doku ile yapılabilir.

Göz sıhhati için vitamin desteği gerekir mi?
Aslında, hayır. Sıradan bir biçimde beslenen bir çocuk veya yetişkin, göz için gerek­li vitaminleri tüm sebze ve meyvelerden de alabilir. Fazla vitamin kullanımı ise vi­taminlerin bedende birikimine, beyinde akışkan tutulumuna ve buna bağlı olarak sinsi görme azlığına neden olabilir. Göz sıhhati için, sıhhatli-balanslı beslenme yeterlidir.

Göz tansiyonu düşünce ilaç vazgeçilebilir mi, kendiliğindene düşer mi?
Hayır, sakın ha! Göz tansiyonu düşünce ilaç vazgeçilmez. Yeniden yükselir. Yalnızca, tansiyon yüksekliği yapıya değil, misalin göziçi cerahati, tiroid hastalığı gibi başka bir sebebe bağlı ise, esas neden düzelince tansiyon da düşer. Başka Bir Deyişle reçete edilen ilaç bitince yine alıp devam etmelisiniz. Ayrıca göz tansiyonu kendiliğindene de düşmez.

Gözlük kullandıkça göz numarası çoğalır mı?
Hayır, ama kullanılsa da artması yasaklanamaz. Göz numarası çoğalışı genellikle ya­pısal olarak tanımlanmıştır. Öyle olsa verir miyiz?

Gözlük kullandıkça göz miskinleşir mi?
Hayır, aksine gözlük gereksinmesi olup da kullanmayan çocuklarda sıklıkla göz­lerden biri, seyrek ikisi beraber uyuşuklaşabilir. Öyle olsa verir miyiz?

Gözlük kullanmak bağımlılık yaratır mı?
Hayır, yalnızca göz işini daha rahat yapabildiği için memnun olur. Öyle olsa verir miyiz?

Göze basmak hasarlı mı?
Gözünüze 1-2 saniyeden uzun vakit basmayın veya baskı uygulamayın, gözü bes­leyen damarlardan biri tıkanabilir ve görmenizi kaybedebilirsiniz. Aynı gidişat ço­cuklar için de geçerlidir.

Göze en çok hasar veren kazalar hangileridir?
Göze sivri bir cisim batması veya amonyak, çamaşır suyu-sodası, kireç, ıslak çi­mento kaçması çok ama çok acil müdahaleyi gerektirir.

Göze limon veya kolonya damlatmak faydalı mıdır?
Gözünüze sakın limon ya da kolonya damlatmayın. Her ikisinde de asit vardır ve gözü yakabilir.

Havuç göze faydalı ve zorunlu midir?
Aslında, hayır. Normai bir biçimde beslenen bir çocuk veya yetişkin, göz için gerek­li vitaminleri tüm sebze ve meyvelerden de alabilir. Fazla vitamin kullanımı ise vi­taminlerin bedende birikimine, beyinde akışkan tutulumuna ve buna bağlı olarak sinsi görme azlığına neden olabilir. Göz sıhhati için, sıhhatli-balanslı beslenme yeterlidir.

İçinde ne olduğu bilinmez göz damlaları kullanılabilir mi?
Asla içinde ne olduğu bilinmez damlalar kullanılmamalıdır.

Karanlıkta okumak/iş yapmak/bilgisayar kullanmak/televizyon izlemek gözlere hasar verir mi?
Hayır. Sıradan göz her şartta çalışacak hücrelerle kuşanmıştır. Yalnızca “dar açılı göz” denilen göz yapısına sahip olanlarda karanlıkta iş yapmak, “dar açılı glokom krizine” yol açabileceği için kaçınılması gereken bir gidişattır. Karanlıkta çalıştık­tan sonra gözlerde güçlü bir basınç hissi, ağrı ya da kızarıklık olanlar bu hastalık açısından göz hekimi tarafından muayene edilmelidir.

Kortizonlu damlalar gerektikçe kullanılabilir mi?
Asla! Kortizon kapsayan damlalar, hekim teklifi olmadıkça kullanılmamalıdır.

Ufak yazı veya biçimlere bakmak gözleri yorar veya zayıflatır mı?
Hayır, gözler zati bu işler içindir. Ama şayet bireyin gözlük lüzumu varsa ve kullan­mıyorsa, o zaman ufak yazı ve biçimlere bakmak ve net görmek güçleşir, baş veya göz ağrısı olabilir, şahıs kısa vakitte yaptığı işten bırakmak gereksinmesi dinler.

Lazer ne demektir?
Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, başka bir deyişle “uyarılmış radyasyon yayılımının yükselttiği ışık” anlamına gelen sözcüklerin baş harflerin­den oluşan bir kısaltma.
Kısaca özel bir operasyonla kesici, delici ya da kaynaştırıcı ışık yayan ve aslında pek de masum olmayan bir ışık cinsidir. Ancak bilen, yerinde kullanmalıdır.

Lazer veya ilaçla âmâlığın rehabilitasyonu olası mı?
Âmâlığın rehabilitasyonu günümüzde henüz olası değildir, ama belki yakın bir gele­cekte olacak.

Loş ışıkta okumak/iş yapmak/bilgisayar kullanmak/televizyon gözlere hasar verir mi?
Hayır. Sıradan göz her şartta çalışacak hücrelerle kuşanmıştır. Yalnızca “dar açılı göz” denilen göz yapısına sahip olanlarda loş ışıkta iş yapmak, “dar açılı glokom krizine” yol açabileceği için kaçınılması gereken bir gidişattır. Loş ışıkta çalıştık­tan sonra gözlerde güçlü bir basınç hissi, ağrı, kızarıklık olanlar bu hastalık açısın­dan göz hekimi tarafından muayene edilmelidir.

Mavi gözlülerde mavi, yeşil gözlülerde yeşil renkli hücreler mi vardır?
Hayır, her ikisinde de gözün renkli kısmında iriste renk hücresi azdır. Onun için, yakından bakınca mavi ya da yeşilden çok sarı ve gri renk görülür. Natürel insan et­rafa bakarken kendi gözünün renginden dolayı çevreyi değişik görmez.

Muayeneye giderken daha önceki muayene ve reçeteleri getirmek ehemmiyetli midir?
Hem de nasıl! Muayeneye giderken daha önceki muayenelerinizi ve reçetelerinizi de yanınız­da götürün. Hekiminiz onlara bakarak hem gidişatınızın nereden nereye geldi­ğini anlayacaktır hem de afaki yere aynı rehabilitasyonu önermeyecektir.

Muayeneye gitmeden göz damlaları vazgeçilmeli mıdır?
Hakimiyete giderken damlanızı son dakikaya kadar damlatmaya devam edin. Özellikle göz tansiyonu hastalığında, hakimiyette tansiyonunuzu damlalı haliyle ölçmemiz gerekiyor.

Neden elde kitap okumak bilgisayarda okumaktan daha kolay?
Bir şey okurken gözlerimiz birbirine yanaşır ve gözbebeği küçülerek geçim yapar. Böylece yazıyı net göreöğreniriz. Bu işi gözleri içe baktıran ve alt baktıran kaslar­la, gözbebeği kasları yapar. Bilgisayarda bir şey okurken daha alt değil karşıya baktığımız için ideal okuma şartları bütün sağlanamaz. Bu surattan, uzun okurken ben de kitabı ya da yazıyı elime alarak okumayı seçim ediyorum. Kesinlikle ekran­dan okumam gerektiği zaman ekranı göz mesafemden alt almaya çalışıyorum.

Şaşılık kendiliğindene düzelir mi?
Şaşılık kendiliğindene düzelmez. Yalnızca ilk 1-2 aylıkken olan, henüz gözlerin doğru bakamadığı zaman olan “palavracı şaşılık” düzelir.

Televizyon izlemek gözlere hasar verir mi?
Hayır, kalıcı bir hasar vermez.
Seyrek, çok parlak televizyon ışığı migren hücumuna yol açabilir. Özellikle migren eşiği düşük olan bireylerde olabilen bu vaziyetin ortadan kalkması için televizyon tipini değiştirmelerini veya ekran filtresi kullanmalarını öneriyoruz.
Çok seyrek, yeterli rehabilitasyon almayan veya rehabilitasyon altında olmayan çocuklarda, te­levizyonun kesik kesik ışıkları epilepsi nöbetine yol açabilir. Bu çocukların, çocuk nöroloji uzmanı tarafından görülmesi ve televizyon izlemenin ona göre ayarlan­ması veya yasaklanması gerekir.

Viagranın göze tesiri var mıdır?
Aslında Viagra ’nın kısaca tesiri, bedendeki işi olmayan tüm kanı bir vakitliğine pe­nis bölgesine derlemektir. Ancak bunu yaparken, işi olmadığını sanan ama as­lında işi olan kanın bir kısmı da görev yerini bir vakitliğine terk etmiş olmaktadır. Bunlardan en ehemmiyetlisi gözde bulunması gereken aldat. Göz damarlarında bir ölçü kireçlenme varsa, ki bireyin Viagra kullanma yaşı gereği, bu olasıdır; o zaman gözdeki kan, görev yerini terk ettiğinde görme işlevinde geçici olarak bo­zulma olabilir. Viagra kullanan şahısların geçici bir vakit mavimsi görmesinin nede­ni budur. Çok seyrek, anemi göz asabını ciddi olarak etkileyebilir. O zaman
da kalıcı alt ya da üst yarıyı görememe gidişatı olabilir. Göz asabı, kanlanma az­lığına bağlı kuraklıktan çok seri incinebilen bir yapıya sahiptir.

Yanlış gözlük kullanmak gözlere hasar verir mi?
Yetişkinlerde hayır, yalnızca baş ve göz ağrıdene neden olabilir. Göz kayması veya miskinliği olan çocuklarda ise yanlış gözlük, kaymanın azalmamasına, artmasına veya miskinliğin artmasına yol açabilir. Türü, derecesi ve astigmat varsa açısının doğru olması kadar, bu çocuklarda gözlük çerçevesinin göze bütün bitkiurması, eğ­ri olmaması da ehemmiyetlidir. Tüm bu sebeplerden dolayı gözlük kesinlikle göz hekimi tarafından reçete edilmeli ve teyit edilmelidir.

Gözlük reçetesinde neler yazılır?
Göz hekimi gözlük reçetesine hangi göze, ne zaman kullanılmak üzere hangi nu­mara gerektiğini yazar Fbitkioğraf 4-1. Çerçeve reçete edilmez, tarif edilebilir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.