Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Göz tansiyonu hastalığı Glokom = Karasu

17.06.2021
60
Göz tansiyonu hastalığı Glokom = Karasu

Göz göre göre görmesini kaybetmek, herhalde bu hastalık için söyle­nebilecek en iyi ifade. Göz tansiyonunun yüksek olduğunu öğrenmeden her gün görmesini azıcık daha kaybederek yaşayıp …

Göz göre göre görmesini kaybetmek, herhalde bu hastalık için söyle­nebilecek en iyi ifade. Göz tansiyonunun yüksek olduğunu öğrenmeden her gün görmesini azıcık daha kaybederek yaşayıp giden ve sonunda fark ettiğinde de iş işten geçmiş o kadar çok insan var ki ülkemizde, bu konu­da tertip edilecek kampanyaların ne kadar ehemmiyetli ve zorunlu olduğu sarih.

Göz tansiyonu nedir?
Etrafında bir çeper veya kılıfı olan ve içinde akışkan barındıran her yaradılışın bir gerginliği/tazyiki vardır. Göz de etrafında kalın bir kılıfı olan ve içinde göz­yaşından ayrı bir akışkan barındıran bir uzuvdur. Göziçi akışkanı göz odasının içini te­mizlemeye fayda, devamlı olarak kaynağından salgılanır, bir akarsu gibi yatağında akar ve akarsuyun denize erişmesi gibi gözün özel bir kanalından bedenin genel dolaşımına katılır. Bu dolaşım daimi olduğu ve göz her zaman içi şişirilmiş bir balon gibi olduğu için, haliyle emin bir gerginliği başka bir deyişle tazyiki vardır. Değişik bir deyişle her gözde bir tazyik-tansiyon vardır.

Göz tansiyonu ne zaman hastalık yapar?
Bu akışkanın imalinde çoğalış olursa bahar aylarında eriyen karlarla akarsuların taş­ması gibi veya akarsuyun denize karışacağı yerde bir baraj oluşursa suların kabar­ması gibi gözde de akışkan çoğalır.

Ancak göz odası kapalı bir mekan olduğu için akışkan aşırısının tassa da akacağı bir yer yoktur. Yalnızca barajın cılız olan duvarını eskitebilir. Göz odasının en za­yıf yeri göz asabının gözden böldüğü bölgedir. Asap, gözün değişik bölgelerinde­ki duvar kadar sert ve güçlü değildir. Yuvarlak olan asabın ortasında, fazla akışkanın tazyiki ile oyulmuş kabak gibi bir çukurlaşma alana kazanç. Oyulma sırasında asap hücreleri tazyike katlanamayarak hayatlarını birer ikişer kaybetmeye başlar. Başlarda bir iki hücrenin kaybı görmede bir şey fark ettirmezken, zamanla hücre kaybı çoğaldıkça, etrafı görmede fark edilemeyen adacıklar oluşmaya başlar. Yeniden tazyik aşırılığı sürerse bu adacıklar birleşirler ve daha geniş alanlarda görme kay­bı olur. İnsanlar etraf görmelerindeki adacık biçimindeki yetersizleri ancak kayıp iler­leyince fark edebilirler.

Göz tansiyonu hastalığı nasıl anlaşılır?
Göz tansiyonu hastalığı erken yarıyılda ancak tetkik ile anlaşılabilir. Daha çok ileri yaşlarda gö­rülebildiği için kesinlikle 40 yaşın üzerinde, yakınması olsun olmasın herkesin göz tansiyonu ölçülmelidir.

Göz tansiyonu hastalığı glokom=karasu nedir?
Görmede kayıp yapabilen göz tazyiki çoğalışına göz tansiyonu hastalığı ismi veril­mektedir glokom=karasu. Ne yazık ki kaybedilen hücrelerin yine hayatiyetle­rini kazanmaları muhtemel değildir. Öte yandan kayıp ilerlemedikçe fark edilmesi muhtemel olamamaktadır. İşte bu surattan bu hastalık sinsi ve riskli bir hastalıktır.

Göz tansiyonu hastalığı neden olur?
Göz tansiyonu hastalığı reelinde genellikle bünyesel bir gidişattır, ne yaptığımız bir kusurla ne de yediğimiz içtiğimizle alakalıdır. Ailesel de olabilir.

Ailesinde göz tansiyonu hastalığı olan bireylerin ne yapması gerekir?
Ailesinde göz tansiyonu hastalığı olan bireylerde bu hastalığın olma ihtimali vardır. Bu surattan ailede hastalık olan bireylerde daha erken yaşlarda tansiyon hakimiyeti lüzumludur. Ama bir kere ölçümde tansiyonun bayağı çıkması daha ileride yüksel-meyeceği anlamına gelmez. Senede bir hakimiyet zorunlu ve uygundur.

Göziçi tazyikinin ölçülmesi hastalık tanısı için yeterli midir?
Tazyikin bayağı olması, hastalığın o anda olmadığı anlamını taşımaz, bu sebeple tetkikte yalnızca tansiyon ölçümü yapılmakla kanaat etilmez, göz asabının da ince­lenmesi gerekir. Zira herkesin göz asabının beslenmesi değişiktir. Bazı bireylerde damarlarda kireçlenme varsa, göz asabı az ölçüde yüksek tazyike dahi direne-mayabilir.

Bunun yanı gizeme, göz tansiyonunun yüksek olduğu her bireyde göz tansiyonu hasta­lığı büyümez. Göz duvarının yapısı, gözün transparan kısmının kalınlığı tazyikin tesiri­ni değiştirebilir.

Göz tansiyonu hastalığının hasarlı tesiri yalnızca tazyike ve gözün yapısına bağlı değildir. Düşmana karşı koyacak olan askerlerin yiyeceğine başka bir deyişle kanın yeterince ok­sijen sağlayıp sağlayamamasına da bağlıdır.

Göz tansiyonu hastalığı başka hangi hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir?
1. Başka göz hastalıkları ör; göziçi cerahatleri, yeniden göziçi akışkanının denize erişmesini yasaklayan yapışkanlıklara neden olarak göz tazyikini yüksel­tebilir.
2. Beden tansiyonu yüksek olan bireylerde göz tansiyonu da yüksek olabilir veya göz tansiyonunun hasarlı tesiri fazla olabilir. Tansiyon yüksekliği damarlarda mukavemeti yükseltir, damarların iç katmanı kalınlaşır, daha az kan taşınır.
3. Beden tansiyonu düşük olan bireylerde göz tansiyonunun hasarlı tesiri fazla olabilir. Yeniden daha az kan taşınıyor olabilir.
4. Şeker hastalığı olan bireylerde damarlar cılız olduğu için göz tansiyo­nunun hasarlı tesiri fazla olabilir. Zira yeniden daha az kan taşınıyor olabilir.
5. Şeker hastalığı olan bireylerde damarlar cılız olduğu için göze yeterince kan ve oksijen gıda eriştirilememektedir. Göz beslenebilmek için yeni damar yolları açmak zorunda kalır. Bu damarlar cılızdır ve olmamaları gereken yerlerde alana gelebilirler. Şayet göz akışkanının denize vardığı bölgede oluşurlarsa afaki bir baraj yapmış olurlar. Bu surattan göz tansiyonunu yükseltebilirler.
6. Guatra bağlı göz hastalığında, göz etrafındaki adalelerin ve gözün dayandığı yağ yastığının şişmesi ve kalınlaşması sebebiyle göz akışkanının denize erişmesinde mani alana gelebilir.
7. Kortizonlu göz ilaçları uzun süreli kullanımda göz tansiyonu hastalığı­na neden olabilir. Bu sebeple bu tip damlalar ve merhemler yalnızca ve tamamen göz doktorunun nasihatiyle ve hakimiyetinde kullanılmalıdır.

Göz tansiyonu hastalığının tetkikinde hangi ek analizler yapılır?
Tetkikte, her zaman yapılanlardan başka şu tahlillerin yapılması gerekebilir:
* Göziçi tazyikinin farklı saatlerde birkaç kere ölçülmesi göz tansiyonu
* Gözün transparan kısmının kalınlığının ölçülmesi
* Etraf görmenin tetkiki için görme alanı testi yapılması
* Göz asabının araştırılması ve o günkü gidişatın bugün geçerli birkaç usulden biriyle kayıt edilmesi göz asabı tomografisi
* Göziçi akışkanının denize eriştiği bölgenin özel bir ayna ile en az bir kere araştırılması

Bu operasyonların hiçbirisi acı veren veya riskli harekâtlar değildir. Ama çok ehemmiyetli bilgiler veren harekâtlardır.

Göz tansiyonu hastalığının rehabilitasyonunda neler yapılır?
Göz tansiyonu hastalığı kesinlikle rehabilitasyon ve takip edilmesi gereken bir gidişattır. En sık olarak damlalar önerilir. Bunlar hayat boyu kullanılması gereken dost-yoldaş ilaçlardır.

Bazı vaziyetlerde lazer rehabilitasyonu, bazı vaziyetlerde de operasyon yapılması gerekebi­lir. Her ikisinde de emel göziçi akışkanına yeni bir yol açmaktır. Lazer ile göz için­de, operasyon ile göz dışında yeni bir yatak açmak kastedilir. Operasyonda yapılan, bir çeşit düdüklü tencere modeli oluşturmaktadır. Akışkanın göz dışına akmasının sağlanması emeliyle bir delikçik açılır, ama bu deliğin mikrop kapmaması gerek­tiğinden sarih vazgeçilemeyeceği için, düdüklü tencere düdüğünün tencerenin bu­har çıkaran deliği örtmesi gibi, bir örtüyle örtülür.

Rehabilitasyon bir kerelik mıdır?
Rehabilitasyon ne olursa olsun, takip koşuldur. Hakimiyete giderken damlanızı önerildi­ği biçimde son dakikaya kadar damlatmaya devam edin. Tansiyon düşünce ilaç vazgeçilmez. Reçete edilen ilaç bitince yine alıp devam edin. Göz tansiyonu kendiliğindene düşmez. Bir de tetkike giderken daha önceki muayene­lerinizi de yanınızda götürmeyi unutmayın.

Düşük-bayağı tazyikli göz tansiyonu glokom hastalığı nedir?
İnanılması belki efor gelebilir, ama bazen göz tazyiki bayağı hudutlarda olmasına karşın 20-22 mmHg huduttur göz tansiyonu hastalığı olabilir. Genellikle gençler­de olan bu gidişat; o bireyin, o gözüne, o tazyikin yüksek gelmesinden olur. Buna düşük-bayağı tazyikli glokom hastalığı denilmektedir. Beden tansiyonu genellik­le düşük olan, el ve ayakları genellikle soğuk olan bireylerde bu gidişatta rehabilitasyon yi­ne aynıdır.

Dar açılı göz, dar açılı glokom nedir ve nasıl olur?
Bazı bireylerde yapısal olarak göz akışkanının gözü terk edip denize eriştiği delta dar ve sığ bir alandır dar açılı göz. Günlük hayatta göz tazyiki bayağı iken, günün birinde uzun vakit karanlık bir civarda bitkiururken gözbebeği karanlıkta gelişti­ğü için bu deltada bir akışkan yüklenmesi olur ve göz tazyiki aniden yükselir. İşte bir tek bu gidişatta göz tansiyonu gözde ağrı, ama dayanılmaz bir ağrı yapar ve göz kan çanağı gibi olur. Bu gerçekten acil bir gidişattır, zati ağrı şahsı bir an evvel hekime götürür dar açılı glokom krizi

Ancak glokom krizi, her zaman ani bir krizle başlamayabilir, zaman zaman ak­şamları ağırlık hissi ya da tazyik hissiyle de kendini emin edebilir. Dikkatle yapıla­cak bir tetkikte, açı bölgesine bakılması ile tanı konulabilir.

Ani glokom krizinden korunmak için ne yapmak gerekir?
Gözünün yapısı bu gidişata meyilli olan bireylerin açısı dar karanlıkta bitkiurmama­sı ve karanlıkta iş yapmaması gerekir. Bir de olasıysa çok heyecanlanmaması! Coşku gözbebeğini geliştirir, ama coşku nasıl önlenir ki?

Göz Tansiyonu Hastalığında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
* Ailede glokom varsa 30 yaşından itibaren göz tansiyonu hakimiyeti yapılması
* Birkaç dakika içinde 4-5 kadeh akışkanı kafaya dikerek içmemek
* Dar açılı bir göz yapısına sahip olduğu söylenen bireylerin karanlık-loş ışıktan sakınması
* Kumpaslı hakimiyet
* Erken tanı
* Kan şekeri hakimiyeti
* Beden tansiyonu hakimiyeti

Göz Tansiyonu Hastalığında Dikkat Edilmesi Gerekmeyenler Nelerdir?
Ne televizyon izlemek ne okumak ne de iş yapmak riskli değil. Ne yediğiniz ne içtiğiniz ehemmiyetli değil nasıl içtiğiniz ehemmiyetli / Stres, bitkinlik de tesirli değil

Bebeklerde göz tansiyonu hastalığı nasıl teşhis edilir? Rehabilitasyonu nedir?
Anestezi altında göz tansiyonu ölçülerek ve aynalı alet ile göz içi yapılarına bakılarak teşhis edilir. Rehabilitasyon yalnızca operasyonladır.

Büyük çocuk ve gençlerde göz tansiyonu hastalığı nasıl rehabilitasyon edilir?
Sebebe göre damla veya operasyon ile rehabilitasyon edilir

Çocuklarda da göz tansiyonu hastalığı olabilir mi? Bulguları nelerdir?
Olabilir. Bazı çocuklar tansiyon yüksekliği ile doğarlar. Büyük, hatta “aman ne hoş” denilen gözlerde devamlı sulanma oluyorsa; çocuk ışığa hiç bakamıyor, kesintisiz tedirgin ve ağlıyorsa göz tansiyonu yüksekliğin­den şüphelenilmelidir.

Ailesinde glokom olanlarda ve bahar nezlesi sebebiyle sık kortizonlu damla kullanmış çocuklarda ve gençlerde olabilir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.