Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Kaç kilo olmalıyım?

14.05.2021
26
Kaç kilo olmalıyım?

Kilo vermek için emel yaratmak yanıltıcı olabilir. Çok fazla kilo vermeyi kastetmek hayal kırıklığı tehlikeyi taşır. Çok az bir kilo vermeyi kastetmek ise sizi bütün …

Kilo vermek için emel yaratmak yanıltıcı olabilir. Çok fazla kilo vermeyi kastetmek hayal kırıklığı tehlikeyi taşır. Çok az bir kilo vermeyi kastetmek ise sizi bütün anlamıyla sağlı­ğınıza kavuşturmaz. Lisedeki miktarlarınıza dönmek veya ilk kere hamile kalmadan evvel giydiğiniz pantolonları tekerrür giyebilmek sizin için uygun olmayabilir. Daha Öncekinden zinde ve formda olsanız dahi, sizin için en sağlıklı beden ve biçim çok daha değişik olabilir.

Beden ağırlığını boyla bağlannlı olarak tanımlayan ve ye-tişkinlerdeki beden yağ oranıyla son derece alakalı olan beden kütle indeksini VKÎ kullanarak sağlıklı kilonuzu hesapla­mayı öneriyorum. Sıradaki çizelgede boyunuza ve kilonuza bakarak işe başlayın. Şayet VKÎ’niz 25′deri yüksekse, bu fazla kilolusunuz ve istenmeyen tesirlerin kalp hastalıkları ve vefat gibi tehlikeyi altındasınız demektir. 30 üzeri obez, 40′ın üzeri ise aşın obez olduğunuz ve tehlikelerin giderek çoğaldığı anlamına kazanç.
Kilonuzu, boyunuza uygun aralığa getirmeye çalışın, 25 VKÎ’nin altı her vaziyette geçerlidir.

18.5′deri daha az bir değer olağandan cılız demektir ve daha fazla alta inmek, daha fazla yukarıya çıkmakla aynı oranda risklidir.

Bel miktarınızı da göz önünde bulundurarak VKÎ beklen­tilerinizi kendinize göre ayarlamak isteyebilirsiniz. Karın bölgesindeki aşın yağlanma -bel ölçünüz güçlü bir işaret­tir- da yüksek oranda hastalık ve vefat tehlikeyi ile alakalıdır. Er­keklerde 101 cm, bayanlarda ise 89 cm’den fazla olan bel can ver­çüsü, VKİ25 ile 35 arasında olanlar için dahi büyük tehlike teş­kil eder. Bel miktarınızı bu hudutların alnna getirmeye çalış­mülküsünüz. Bazı insanlar ise VKİ değerini yükseltmek yerine düşürmeyi de isteyebilir.

Vücut Kütle Endeksi VKİ

VKİ
18.5 veya daha az Çokzayıf
18.5-24.9 Klasik
25.0-29.9 Kilolu
30.0-39.9 Obez
40 ve üstü Fazla Obez

Adım atmak üzere olduğunuzu unutmayın. Gelişiminiz, kendi mesullüğünüz ve göstereceğiniz mücadeleniz yanı gizeme; emelinize, başlama noktanıza ve ilerleyeceğinizi tasarladı­ğınız yola da bağlıdır. Yediklerinizi tamamıyla bazik ya­pan ve en başından itibaren günde 5-6 litre yeşillik meşrubat­leri içen daha sonra bu ölçü arkasıydı ve 90 günde 41 kilo ve­ren alıcılarım vardı. Ve bedenlerini doğru bir biçimde su­landıran, arada sırada yeşillik meşrubatı içne ama arada gizeme­da asidik gıda yemeye devam eden, bu sebeple de daha uzun vakitte daha az kilo veren alıcılarım da oldu.

Şimdi kendinize, istediğiniz şeyi neden istediğinizi mesele ve detaylı ve dürüst yanıtlarınızı anekdot edin. Kapsamınızı eliniz­den geldiğince genişletin. Bütün olarak ne emelle 10 kilo ver­mek istiyorsunuz? Bu yolculuktaki emeliniz nedir? Emeliniz kendinizi iyi sezmek mi? İyi görünmek mi? Eforunuzu artır­mak mı? Daha devingen olmak mı? Kendinize güveninizi artır­mak mı? Daha uzun yaşamak mı? Daha seksi olduğunuzu his­setmek mi? Sağlıklı olmak mı?

Tek bir doğru yanıt yok. Gerçeğinde, hiç kimse için tek bir se­bep yok. Ama peşinde olduğunuz şeyi neden istediğinizi öğren­mek bereket sağlar. Bir şeyi neden istediğinizi bildikten sonra na­sıl olacağı o kadar da güç değildir. Sebeplerinizi bir kere netleş­tirdiğinizde, hiç duraksamadan ilerleyebilirsiniz. Zorlayıcı bir neden, ilerlemeniz için sizi harekete geçirir.
Şimdi, bir hareket tasarısının ince detaylarını hazırlamak ve onları bir yere yazmak için hazırsınız. Ve yalnızca “pH Mucizesi Programı Direktifleri”m hazırlamaktan bahsetmiyorum. Yapa­cağınız şeyleri, ne zaman ve nasıl yapacağınızın bütün olarak tasarısını çıkarmalısınız. Başka Bir Deyişle, en az haftada bir kere alışveriş za­manı tanımlamayı, sağlıklı gıda marketlerini, özellikle yağla­rı ve yardımları alacağınız yerleri öğrenmeyi, şipşak tam asidik besinleri kesmeyi, bu hafta tatlı, bir dahaki hafta makarnayı kesmek gibi dereceli bir yaklaşım tanımlamayı, kendiniz için eg­zersiz giderekil tanımlamayı amaçlıyorum. İlerleme sürecinde müracaat etebileceğiniz kaynaklan tanımlayın: varmak istediğiniz noktaya doğru ilerlerken size destek edebilecek, hoşlanılan bir dost ve jimnastik salonu gibi… Yevmiye hayatınızda tasarıyı­nızın uygulanabilirliğini sağlamak için elastiklik yarattığınıza emin olun.

Netice elde etmek için pek çok yo vardır; bu sebeple, iste­diğiniz şey üzerinde odaklandığınız sürece, sizi itekleyecek bir emeliniz olduğu sürece ve tavrınızda elastik kaldığınız sü­rece, yolunuzu bulacaksınızdır.

Günlük
Gördüğünüz gibi, pek çok şeyi yazmaya gereksiniminiz olacak. İnsan olarak, şayet sürekli anımsatılmazsanız, en ehemmiyetli şeyleri dahi 3-5 gün içinde unutmaya meyillisiniz. Bu sebeple şayet hâlâ yapmadıysanız, hem ilerlemenizdeki detayları izleyebil­meniz hem de 11. Bölüm’de anlatıldığı gibi akılsal ve duygu­sal yolculuğunuzu takip edebilmeniz için günlük yakalamaya baş­lamanızı öneriyorum.

Bu kısmın başından beri sizden yazmanızı istediklerime ek olarak, kaleminizi kullanmanız gereken birkaç mevzu daha var: Gerçekten kilo vermek ve sağlıklı olmak istiyor musunuz? Emelinize erişmek size ne sezdirecek? Şayet sınarsanız ka­zancınız ne olacak? NE kaybedeceksiniz kilolar hariç!? Sağlık­lı ve cılız olmak günlük hayatınızı kısa ve uzun vadede nasıl etkileyecek? Şayet zafersiz olursanız hayatınız bundan nasıl etkilenecek? Muvaffak Olabileceğinize inanıyor musunuz? Emelinize ve tasarınıza ne kadar bağlısınız? Sağlıklı ve formda olmayı hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?

Günlüğünüz, kilo verme sürecinde size destek etmelidir. İlerlemelerinizi, miktarlarınızın ayrıntıları gibi bilgileri takip et­mek için günlüğünüzü kullanabilirsiniz. Ayrıca, bir gıda günlüğü yakalamanızı ve ne yediğinizi, nerede yediğinizi ve neden yediğinizi o anki ruhsal gidişatınızı anekdot etmenizi öneriyo­rum. Bunu sık sık gözden geçirin; hem doğru besinleri seçip seçmediğinizi görmek hem de yanlış tercihler yaptığınızda bu­nun sebebini ortaya çıkaracak bir model oluşturmak için. Şayet besinleri kendinizi gevşetmek veya mükâfatlandırmak için kul­lanıyorsanız, daha sağlıklı seçeneklere yönelin.

Ayrıca, günlüğünüz düşüncelerinizin, duygularınızın, inançlarınızın ve ruhunuzun hazır olduğuna ve sizi yol boyun­ca destekleyeceklerine emin olmak için size destek edecektir. Hem fiziksel hem de ruhsal metamorfozları anekdot edin. Günlüğünüze her gün azıcık zaman ayırın – şayet yeni bir şey yazmayacaksa-nız, oraya kaydolduğunuz bilgi ve esin kaynaklarını gözden geçi­rin. Ya da her ikisini de yapın! Ne olmak ve neyi elde etmek is­tediğinizi aralıksız olarak gözden geçirmenize destek edecek­tir. Kilo verme yolculuğunuzda belgelediğiniz sebepleri gör­mek motivasyonunuzu artıracaktır.

Haydi başlayın
En güç kısım başlamaktır. Bir kere başladığınızda, bu prog­ramı takip etmek gün geçtikçe kolaylaşacaktır. Bu kitaptaki ve bu kısımdaki prensipleri uygulamaya başladığınızda fiziksel, psi­kolojik ve ruhsal seviyede netice olarak karşınıza çıkacak deği­şiklikleri göreceksiniz. Kendinizi daha iyi sezmeye ve gö­rünmeye! başladıkça, daha iyi düşüneceksiniz ve daha iyi dü­şündükçe daha iyisini muvaffak olacaksınız. Yalnızca kilo vermeye başlamakla kalmayıp, daha devingen olacak, daha az ağrı çeke­cek, daha az hastalanacak ve genel anlamda bir mutluluk hissi yaşayacaksınız. Tam bunların hepsi, doğru yolda olduğunuz mevzusunda ispat oluşturacak.

Şayet arada trenden düştüğünüzü sezerseniz, hemen ge­ri sıçrayın. Ne kadar trende kalırsanız o kadar az düşersiniz. Ki­lo vermek yalnızca bir netice değil bir ilerlemedir. Bir defada, tek bir adım atmalısınız. Bu kolay olmayabilir ama buna değer. Siz buna değersiniz.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.