Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

KAN GRUPLARINA GÖRE KARAKTER İNCELEMEYİ

11.04.2021
56
KAN GRUPLARINA GÖRE KARAKTER İNCELEMEYİ

0 grubu: Kendine güven, cesaret; A grubu: Sinirli ve alıngan; B grubu: Geçimli ve yaratıcı; AB grubu: En çekici ve eksantrik…

En mert ve eforlu 0 grubu

Bu kan grubu taşıyan herkes eforu, dayanıklığı, kendine güveni, cesareti, sezgiyi ve yaradan ödentisi bir iyimserliği genetik belleklerinde taşırlar.Melodik huy özelliğine sahiptirler. Bunlar hayatın tadını en iyi çıkaran, dünya nimetlerinden en geniş şekilde faydalanan şahıslardır. Hayati bir melodi gibi yaşar ve kavrarlar.

İçinde bulundukları civara çok iyi geçim gösterirler. Tüm insanlarla ve tam varlıklarla uyuşurlar. Onlara ters düşmeden, pozitif ilişkiler kurmayı muvaffak olarak yaşarlar. Bu engin geçim kumpası içinde, önlerine sunulan imkânlardan rahatlıkla yararlanırlar.

Amaçladıkları neticeye, büyük uğraşlara kalkışmadan, basitçe erişirler. Onların bu zaferlerindeki en büyük etmen, dış dünyayla, sudaki hidrojenle oksijen gibi geçimli olmalarıdır.

Modaya, havaya, zamana hemen uyuverirler. Rastgele birine çok farklı ve ters gelebilecek bir civar düşünelim. Onlar bu civar içinde parçalayıp donakalmaz, ürküp sinmez, bir köşeye çekilip donup kalmazlar. Hemen geçim gösterirler. Sivri ve uç düşünceledri, ters fikir ve meyilleri yoktur.

Sağlıklı bir bünye ve iyimserlikle desteklenmiş liderlik özellikleri efor, tesir, güvenirlik ve zafer için lüzumlu dürtüler size kalan 0 grubu mirasıdır.

En paylaşımcı A grubu

Kalabalık insan toplulukları ve yerleşik ama daha kırsal hayat gerilimleri baş edebilmek üzere ortaya çıkmıştır. Psikolojik özelliklerinin kimileri, kalabalık etrafsal kitlelerin lüzumlarına sabredebilmekle büyür. Geçimli huy özelliğine sahiptirler. Bu grup içinde yer alanlar, dinleyen, paydan, devamlı olarak inceleyen, etraflarındaki bireyler ile iletişim ve geçim sağlamaya çalışan şahıslardır. Dış dünyadaki tüm farklılıklara karşı duyarlıdırlar. Ancak fazla duyarlılıkları, etraflarında büyük geçim eforluğuna düştüklerinde onların geriye doğru kaçmalarına ve içlerine kapanmalarına neden olur.

Uyumlular, içinde bulundukları cemiyetin en alaka çekici ve en renkli varlıklarıdır. Ancak katlanma ve geçim sağlama maharetlerinin noksan kaldığı civar ve şartlarda çözülürler. Acınacak, perişan insanlar olurlar. Büyük bir ihtimalle, bu yaradılışın içindeki fertte olması gereken en ehemmiyetli özellik, paylaşımcı yapıdır. İlk A lar, karışık bir yaşamın alan okumalarına karşı duyarlı, uyanık, istekli ve uslu olmak zorundaydılar. Ancak tam bu kalitelerin tek bir yapıda tolanması gerekiyordu. Belki de bu bugün dahi A ların daha gerilimli bir yapıya sahip olmalarının bir sebebidir. Sıkıntılarını içlerine atarlar.

Fakat patladıklarında da dikkatli olmalısınız. O gruplarının çok galibiyetli olduğu gerilimli ve sıkışık liderlik pozisyonlarına A lar pek uygun değildir. Bu onların lider olamayacakları anlamına gelmiyor. Ama içgüdüsel olarak, çıkar koruyan liderliği istemezler.

A kan grubunda diğer gruplardan daha az grip görüldüğü öğrenilmektedir. Ayrıca virüslerin tesiri, AB grubunda da diğer gruplara göre daha azdır.

En geçimli B grubu

Irkların karışması, yeni topraklar ve yabancı abuhavalarla karşı karşıya kalan ilk B gruplarının hayatlarını sürdürebilmek için geçimli ve yaratıcı olmaları gerekiyordu.

B grupları yerleşik A grupları kadar kumpaslı ve geçimli bir konfora ihtiyaç dinlemezken O grularından da daha az kararlılık sahibidirler. Bu özellikler B gruplarının her hücresinde mevcuttur. Biyolojik olarak B gruplar diğer gruplardan daha geçimlidir. Ritimli huy özelliğine sahiptir. Tavırlarında usçu, sistemli, kumpaslı ve istemlidir. Başkalarının tepki ve meyillerini dikkate almaksızın, kendi düşünce ve kararları yönünde ilerler. Onu bir demiryolu üzerinde giden, önüne çıkan manileri ezen veya beraber çeken bir lokamatife benzetebiliriz.

Etraflarına dominant olmak ve idaremek isterler. Gözüpek, inatçı, otoriter ve serttirler. Mana ve istem, onlarda her zaman duygulardan daha evvel kazanç. Bu huya sahip bulunanların tipi, asker, uzman ve danışmandır.

Bir çok istikametiyle B grupları tam muhtemel alternatiflerin en iyisine sahiptirler. A ruplarının zekasal ve duygusal olarak uyarılmış edimlerinin yanısıra O gruplarının saldırgan ve belirgin fiziksel tepkilerine ait öğeleri de içlerinde barındırırlar.

B gruplarının değişik karakterlerle daha basit ilişkiye girebilmelerinin sebebi, genetik tabiatları gereği daha geçimli olmalarındandır. Zira kendilerini rekabet ve savaşlara karşı daha az meyilli sezerler. Onlar değişiklerinin bakış açısından da bakabilirler. Empati hünerleri vardır.

En sürükleyicisi AB grubu

Bu grup asaplı ve alıngan A larla balanslı B lerin birleşmesiyle oluşmuştur. Sonuç ise tinsel, hayatın özellikle neticelerinin pek farkında olmadıkları bir ekip faktörlerini kucaklayan, azıcık parça parça bir karekterdir.

Kompleks huy özelliği gösterirler. diğer üç huyun tüm özelliklerini, karışık ve karmaşık bir şekilde bu kümede yer alan bireylerde görülür. Bu üç özellik, değişik yoğunluklarla bir arada bulununca, birey birbiriyle anlaşmaz meyillerin elinde sanki oyuncak olur.

Böyleleri, balansları için lüzumlu olan devingen bir tertip etme, eforlu bir istem ve iyi bir disiplinle karşılaşana değin, çelişen, karışık duygu, düşünce ve meyillerin elinde bocalayan, kaprisli, tereddüt ve meblağsız bir birey olur çıkarlar. Bununla beraber etraflarına umursamaları, sosyal tavır ve yargıları önem vermeleri, anlamlı düşünme yetisine sahip olmaları gibi pozitif güzergahları onları zafere eriştirebilir.”

Çoğu defa onlar ayrıntılarla uğraşıp kendilerini yormazlar. AB grubu, kan grupları arasında en çekici ve en eksantrik olanıdır. Ama onların natürel karizması arkasında hep kırık kalpler bırakır.

Kan grupları arasında AB çok nadide görülür.A grubuyla B grubunun karışmasından alana gelen bu kan grubuna dünya popülasyonunun ancak %5 i dahildir.Ve de bu grup,kan gruplarının en yenisidir.Bundan 10-12 asır evveline kadar böyle bir kan grubu yoktu.Doğudaki istilacı eforların batıdaki ülkeleri ele geçirmeleri üzerine değişik halklar birbirlerine karıştılar. Doğuyla batı medeniliğinin karışması neticesinde AB kan grubu ortaya çıktı. M.S. 900 senelerinden itibaren AB kan grubu oluştu. A ve B gruplarındaki Avrupalılar ın konutluluk yoluyla biraraya gelmedikleri kesindi. Ancak doğudan batıya akın başladıktan sonra değişik kan grupları birleşebildi.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.