Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Kemik urları her yaşta görülebiliyor

05.04.2021
61

Farklı tip ve şahsiyette oluşan kemik urları yalnızca erişkinleri değil çocukları da tehdit ediyor. Mide, barsak, meme ve akciğer gibi pek çok uzuvda iyi ya da …

Farklı tip ve şahsiyette oluşan kemik urları yalnızca erişkinleri değil çocukları da tehdit ediyor.

Mide, barsak, meme ve akciğer gibi pek çok uzuvda iyi ya da makûs mizaçlı ur büyüyebileceği öğreniliyor. Kemiklerde de ur oluşabileceği çok da öğrenilen bir gidişat değil. Oysa çocukluk yarıyılından başlayarak hemen hemen her yaş yarıyılında kemiklerde oluşan urlara tesadüfmek muhtemel. Urun tipine ve hastanın yaşına göre farklılık gösteren cerrahi rehabilitasyon alternatifleri bulunan hastalık hakkında Acıbadem Sağlık Kurumu Kozyatağı Ortopedi ve Travmatoloji Muayenehane Şefi Prof. Dr. Metin Türkmen şunları söylüyor: “Ur cerrahisi, çok titizlik gerektiren bir rehabilitasyon biçimidir. Biyopsinin alınması dahi belirli kesin kaideler içinde yapılmalıdır. Uygulanacak cerrahi rehabilitasyon, yalnızca ur odağının boşaltılması biçiminde olabileceği gibi, ur dokusunun çevresindeki dar veya geniş alandaki sağlam doku ile beraber çıkarılması biçiminde olabilir. Bazı gidişatlarda amputasyon zorunludur. Tam bu cerrahi uygulamalarının evveli veya sonrasında urun türüne göre radyoterapi, kemoterapi veya her ikisine birden lüzum olabilir. Habis urlarda, biyopsi ile tanı konulduktan sonra ortopedist, tıbbi onkolog, ışınım onkoloğu, patolog ve radyolog toplanarak uygulanacak rehabilitasyon protokolü hakkında karar verirler.”

Selim Kemik Urları
Selim kemik urlarına çoğunlukla çocukluk ve gençlik yarıyıllarında tesadüfülüyor. Bazen sızısız olabiliyor, ya bir kırık sonrasında veya ele gelen şişlikler halinde kazara ortaya çıkıyorlar. O sebeple bu yarıyılda, istirahat veya hareket sırasında oluşan sızılar, hareketlerde görülen sınırlanmalar ve özellikle el ile sezilen şişlikler dikkate alınmalı, nasıl olsa geçer diyerek bakımsızlık edilmemeli. Çocukluk yarıyılında görülen selim tabiattaki urların çoğunluğu kistik yapıda oluyor. Prof. Dr. Türkmen bunu şöyle açıklıyor: “Çocukluk yarıyılında çok apaçık olmayan kemik sızılarının ve çoğunlukla banyo sırasında ele gelen sertliklerin dikkate alınmasında fayda vardır.

Kemik dokusunun içinde bir boşalma ile kist oluşur. Bu da, natürel olarak kemik dokusunun mukavemetini eksiltir ve kolay travmalar ile çok basitlikle kırılırlar.” Selim kemik urlarının rehabilitasyonu urun tipine ve hastanın yaşına göre farklılık gösteriyor. Prof. Dr. Türkmen şöyle diyor: “Kolay kemik kistinin kazara ortaya çıkması, hemen bir cerrahi rehabilitasyonu gerektirmeyebilir, kist boşluğunun içine steroid veya kemik iliği enjeksiyonları sınanabilir. Kırığın oluştuğu gidişatlarda ise çoğunlukla cerrahi rehabilitasyon uygulanmaktadır. Cerrahi rehabilitasyonda kistik boşluğun içinin tamamen kazınarak boşaltılması ve zorunlu tespitin yapılmasından sonra, kalan boşluğun doldurulması gerekir. Doldurma harekâtında kullanılan doku, çoğu zaman hastanın uygun bir bölgesinden alınan donör bölge kendi kemik dokusudur.”

Habis Kemik Urları
Habis kemik urlarını başlıca üç tipi var. Prof. Dr. Türkmen bunları şöyle sıralıyor: “Birincisi kemikte primer olarak ortaya çıkanlardır. Bunlar daha çok çocukluk ve genç yetişkin yarıyılında görülür. İkinci tip habis urlar ise, primer olarak mevcut bir selim kemik urunun yaşın ilerlemesi ile kişilik değiştirmesi neticeyi ortaya çıkarlar. Üçüncü tip habis urlar ise metastatik olanlardır.

Bunlarda, bedende bir başka dokuda habis bir ur vardır ve onun kemik dokusuna metastazı mevzubahisidir. Metastaz yapan urlar arasında sıklıkla akciğer, meme, tiroid ve erkeklerde prostat kanserleri öncelik almaktadır. İleri yaşlarda, ve özellikle bir uzvunda habis uru olan şahıslarda, ortaya çıkan kemik sızılarının dikkatle araştırılması zorunludur. Metastazların bel kemiğinde de sık görülmesi ve oluşacak kırıkların ayrıca nörolojik karmaşıklıkları da yaratabileceği ustan çıkarılmamalıdır.

Multi disipliner rehabilitasyon
Kemik urlarının rehabilitasyonunda, özellikle habis tipte olanlarında, cerrahi rehabilitasyon yanında, tıbbın öteki dalları ile ortak çalışmayı gerektiren protokoller mevcut. Önde gelen kısımlar tıbbi onkoloji ve ışınım onkolojisi olarak göze çarpıyor. Habis urlarda, biyopsi ile tanı konduktan sonra ortopedist, tıbbi onkolog. ışınım onkoloğu, patolog ve radyolog toplanarak tartışıyor ve uygulanacak rehabilitasyon protokolü hakkında karar veriyorlar. Cerrahi rehabilitasyondan evvel radyoterapi veya kemoterapi uygulanabileceği gibi, her ikisi beraber de uygulanabiliyor.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.