Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Kırmızı göz

16.06.2021
134
Kırmızı göz

Gözler kırmızı olunca herkes bakar, herkes sorar, herkes yorum yapar: Ağladın mı? Bitkin musun? Bir şey mi oldu? Uykusuz musun? İçki mi içtin?… En iyisi …

Gözler kırmızı olunca herkes bakar, herkes sorar, herkes yorum yapar: Ağladın mı? Bitkin musun? Bir şey mi oldu? Uykusuz musun? İçki mi içtin?… En iyisi siyah gözlük takmak, tanınmışlar gibi! Kırmızı göz böy­ledir işte, aniden herkes özel hayatınıza giriverir. En iyisi onlardan evvel göz hekimine gitmek, değil mi?

Kırmızı göz nedir?
Göze dışarıdan bakıldığında, kapaklar, be­yaz kısım ve üstünü örten damarlı doku ile ortada renkli kısım ve gözbebeği görülür. Olağan vaziyette kapaklar cilt renginde, beyaz kısım da sedef renginde beyazımsı­dır. Beyaz olması gereken kısım kırmı­zımsı, damarlar geniş görüldüğünde bizim “kırmızı göz” dediğimiz gidişat olduğu an­laşılır.

Aniden bir gözde kızarıklık oluşur, görme de bozulursa sebepleri nelerdir?
Bu vaziyette olabilecek hastalıklar şunlardır:
1. Göz içinde yangı enflamasyon ve­ya enfeksiyonlara bağlı iltihaplan­ma olabilir. Renkli kısmın etrafı kızarıktır, bazen gözbebeği yuvar­laklığını kaybedebilir. Hasta ağrıdan yakınır, flu görür, ışığa bakamaz. Ülkemizde en sık sebebi ka­zalar ve Behçet hastalığıdır.

**Gözlerden biri aniden kızarır, görme de bozulursa, acilen göz hekimi tarafından görülmeli ve rehabilitasyonu uzman hekim tarafından yapılmalıdır.

2. Ani göziçi tazyiki çoğalması ani glokom krizi. Her yaşta görülebilen göziçi ba­sıncının ani bir hamleyle yükselmesine bağlı bir hastalıktır. Renkli kısmın etrafı kızarıktır, bazen gözbebeği yuvarlaklığını kaybedebilir. Hasta fazla ağrıdan yakınır, flu görür, ışığa bakamaz ve hatta kusması dahi ola­öğrenir.

3. Ağır viral konjonktivitler de süratli başlar, kızarıklık ve ağrı olur. Birkaç gün sonra da görme kaybı olabilir.
Aniden bir gözde kızarıklık oluşur, ancak görme bozulmazsa sebepleri nelerdir ve nasıl rehabilitasyon edilir?
Görme kaybı ile birlikte ortaya çıkan tek taraflı kırmızı göz vaziyetine mukayeseyle de ha az riskli olmakla birlikte yeniden de ehemmiyetlidir.

Bu vaziyette olabilecek hastalıklar şunlardır;
1. Tek gözde, ağrısız ve görme kaybı olmaksızın fırça ile sürülmüş stilinde kızarıklık konjonktiva kanaması sub-konjonktival hemoraji da olabilir. En sık sebebi beden tansiyonunun yük­su baskınmış olması, kazalar, ıkınma veya aksırmadır. Hastanın kol tansiyonun ölçülmesi, yol gösterir ve hayat kurta­rır.

2. Göz kırmızı değil de pembemsi renkteyse, bu gidişat alerjiyle ilintilidir. Kapaklarda şişlik, saydam akıntı, gözlerde parlak pembelik mevsimsel alerjiye bahar nezlesi bağlıdır.

3. Alt veya üst kapakta arpacık hordeolum-itdirseği da gözde görme kaybı olmaksı­zın, ağrılı veya ağrısız kızarıklık yapabilir. Arpacığın üzerine, kaynatılıp ılıtılmış suya daldırılmış pamuk ile pansumana ek olarak, antibiybitkiik damla ve merhemlerle rehabilitasyon edilir. Ağır gidişatlarda ağızdan antibiybitkiik de ilave etmek gerekebilir.

4. Sarı çapaklanma ile gözde kızarıklık; konjonktivite, başka bir deyişle gözün kolay irinine bağlıdır.

5. Genellikle göze kaçmış yabancı cisim bu gidişata yol açar. Batma ve acı hissi olur, göz sürekli sulanır ve kızarır. Bu vaziyette pak su ile gözü yıkayabilirsiniz. Yukarıya bakarken alt kapağın içine veya alt bakarken üst kapağın altına bakarak, şayet görebiliyorsanız yabancı cismi kulak pamuğu ile çıkarabilirsiniz. Sonra antibiybitkiikli göz damlası en az 5 gün kullanılmalıdır. Ama daha iyisi beklemeden bir göz heki­mine görünmektir. Yabancı cisimlerin mikroskop altında görülmeleri de çıkarılmaları da daha kolay ve sıhhatlidir.

6. Beyaz kısmın irini sklerit veya episk-lerit, ender ama ehemmiyetli bir hastalıktır. Ağrı ve beyaz kısmın renkli kısma yakın bir yerinde kızarıklık olur. Bağışıklık ve eklem sistemi hastalıklarıyla birlikte olabildiği için göz hekimine mu­ayene olunmalı ve sebebi bulunmalıdır.

İki gözde görme kaybı ile kızarıklığın sebebi ne olabilir?
Ülkemizde sık tesadüfülen vaziyetlerden biri, kaynak ışığına bakanlarda olan, ağrı­lı, çift taraflı ışına bağlı kornea yangısıdır keratit. Çok ağrılıdır, değil ışığa bakmak gözü açmaya dahi olanak yoktur. 5-7 gün, günde 3-4 defa antibiybitkiik damla ve 24 saat gözlerin pomat ve göz pamuğu ile kapatılması gerekmektedir.

İki gözde görme kaybı olmaksızın kızarıklığın sebebi ne olabilir?
Genellikle gözün beyaz kısmını saran ince damarlı katmanın konjonktiva iltiha­bı olan konjonktivite bağlı bir gidişattır. Bkz. Konjonktivit Sarı çapaklanma, su­lanma olur; kapaklar sabahları birbirine yapışır ama ağrı ve görme kaybı olmaz. Çapaklanma beyaz ise, bu kuru göze bağlı kızarıklık olabilir. Bkz. Kuru Cöz Natürel uykusuzluk ve içki alımı da gözlerde kızarıklığa neden olabilir.

Çapaklanma ve görme kaybı olmaksızın iki gözde kızarıklık olması başka hangi gidişatlarda görülebilir?
Tiroid hastalıklarına bağlı göz meselelerinin ilk adımı, her iki gözde kızarıklık, da­marlarda genişleme olabilir. Sanki uykusuz kalmış, içki içmiş gibi bir görünüm olabilir. Bkz. Tiroid Hastalıkları-Cuatr ve Cöz

içki içince gözler niçin kızarır?
İçki bedende yüzeye yakın damarlarda genişleme yapar. Gözdeki damarlar en yüzeyde olan, en ince olan ve haliyle en görünen, en göz önünde olan damarlar­dır. Bu surattan içki içince gözler kızarır ve hemen fark edilir.

KIPKIRMIZI GÖZ
“Gözünü kan bürümüş”, “Gözüne kan bitkiurmuş” tabirleri işte bu gidişat için söylenebilir. Sanki fırçayla kızıla boyanmış gibi olur göz.

Göz nasıl kıpkırmızı olur?
Gözün renkli kısmını çevreleyen beyaz doku, soğan gibi birkaç kat ince saydam çeperden alana gelmiştir. Bu çeperlerden birinin damarlarında minicik bir kanama dahi olsa, kan çeperler arasında sızıp yayı­lacağı için geniş ve kıpkırmızı bir kana­ma gibi gözükür.

Gözün kıpkırmızı olmasının en sık sebebi nedir?
En sık sebebi beden tansiyonunun yüksek ol­masıdır Fbitkioğraf 2-14. Özellikle minik tansi­yon 9′u geçtiği zaman, düdüklü tencerenin öten düdüğü gibi, en narin damarlardan biri olan göz damarlarında kanama yaparak, şahıs­ye bir şeylerin olağan olmadığını işaret eder.

Gözün kıpkırmızı olması riskli bir göz hastalığının bulgusu midir?
Reelinde hayır. En sık acil başvu­ru sebeplerinden biri olan bu kanama, reelinde göz açısından büyük bir riskin işareti değildir.

Gözün kıpkırmızı olmasının öteki sebepleri nelerdir?
Daha ender olan öteki sebepleri arasında şeker hastalığı, Aspirin veya Kumadin gibi bir kan sulandırıcı kullanımı, kalp hastalıkları, yeni geçirilmiş beyin, göz ka­pağı, burun ya da sinüs operasyonu, güçlü aksırma, kabızlık sebebiyle ıkınma, ağır bir şey kaldırma veya darbe de sayılabilir.

Kıpkırmızı gözün rehabilitasyonu nedir?
Rehabilitasyonu sabırdır, kendiliğindene geçer. Ama sebebi tespit etilmeli ve o açıdan dik­katli olunmalıdır. Beden tansiyonun rehabilitasyonu, kan sulandırıcı ilacın uygun bir vakit vazgeçilmesi, kabızlığın rehabilitasyonu gibi…

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.