Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Okinavva ’da yemek

28.04.2021
9
Okinavva ’da yemek

Okinavva’da beslenme hakikat bir değer olarak düşünülür; in­sani aktiflikler daha zengin ve daha cümbüşlüdür. Yemek, kültür olarak çok ehemmiyetlidir ve besinlerden tat almaksızın beslenmek laf …

Okinavva ’da beslenme hakikat bir değer olarak düşünülür; in­sani aktiflikler daha zengin ve daha cümbüşlüdür. Yemek, kültür olarak çok ehemmiyetlidir ve besinlerden tat almaksızın beslenmek mevzubahisi bile değildir. Damak zevkine düşkün, her gün hoş bir mutfak.

Daha Önceki Romalıların obezitenin bütün kaidelerini yerine getire­rek !? verdikleri yemekleri şölen haline getirirler, alkol alemle­riyle süslerlerdi, ama artık bildiğiniz gibi, Okinavva ’da zevkle ye­mek yenir, aynı zamanda bunlar zengin kaliteli besinlerdir; bu­na karşın neticede çok az kalori harcanır. Hacim olarak çok ye­nir! Zira doymak için midemiz bir hacme ulaşmayı bilaveler, sa­yısız kaloriye değil. Basit bir deney yapılabilir: Şayet kumpaslı ola­rak bir tabak ham sebze ya da meyve harcanırsa ve bir tabak ha­mur işi, bu dikkat çekici olur, bcerahati ya da öbürünü yağla değer­lendirdiğimiz zaman misalin, salatadaki zeytinyağı ve hamur işindeki tereyağı tabaklardakinden daha az yenilmeyecektir. Ve bu hep çok fazla gitgide daha da fazla olur. Başka bir deyiş­le, bu menüde kaloriyi eksiltmek için daha az yiyerek olmaz ak­sine bir salataya hoş bir görünüm katacaktır. Böyle karmaşık çok hoş, çok dolu bir salata göze ve mideye iyi kazanç, çok kalorili ol­malarına karşın 2 sosis ve 3 patates kızartmasıyla.

Bu beslenmenin en ehemmiyetli prensipleri hiçbir rejimle birlikte gö-rünmemesidir. Okinawa ’lılar ilkbaharda üç hafta boyunca ma­yolarının içine sığabilmek için kendilerini zorlayanlardan değil­lerdir. Bütün sene boyunca atalarının ananesel stilleriyle yerler ve bu sebeple netlikle narindirler ve harikulade bir sıhhate sahiptirler.

Batılıların beslenmelerindeki 10 büyük yanlış
* Acıkmadan atıştırmak, acıktığında yemek yememek
* Fazla kalorili, ama vitaminler ve mineraller açısından yoksul olan yiyecekler
* Günlük olarak yetersiz meyve ve sebze harcamak bazen sıfır
* Günlük olarak yetersiz hububat harcamak bazen sıfır
* Fazla tuz ve uygunsuz bir beslenme
* Yetersiz balık bazen sıfır
* Fazla et ve süt ürünleri
* Fazla içki
* Fazla şeker ve şekerli yiyecekler
* Yetersiz su

Okinavva beslenmesindeki 10 güçlü nokta
* Bir servet: Acıkıncaya kadar yemek yemezler
* Kalori olarak az, ama vitaminler ve mineraller açısından zengin yiyecekler
* Günde 7 porsiyon sebze ve meyve
* Günde 7 porsiyon hububat ürünleri veya da kuru sebzeler. Her gün en az 2 tabak soya
* Çok baharat, bitki ve su likeni
* Haftada 3 kere balık
* Çok az hayvansal ürün çok az et ve süt ürünleri
* Çok az içki
* Çok az şeker ve tuz
* Çok fazla su ve çay

Okinavva beslen meşindeki 10 güçlü nokta
Beslenmemizin en büyük meseleyi evrensel olarak burada özetienmiştir. Lüzumlarımıza uygun olmayan bir beslenme, çok az hareket ettiğimizi dikkate almaz, yaşam alışkanlıklarımıza önem vermeyiz. Bunlar netlikle görünüm için ve aynı zamanda sağlık için ciddi bir problemdir. Okinavva beslenmesinin başlıca prensipleri evrensel olarak burada özetlenmektedir: Tamamen in­san bedeninin gereksinimlerine uygundur, fiziksel aktifliği hesaba katar, temel, basit ve natürel olanı savunur, sağlıklı ve çok ucuz yiyecekler üzerine heyetidir. Hakikatte, başlıca kusurlarımızı nokta­sı noktasını düzenler.

1 – Bir servet: Asla doyduktan sonra daha fazla yemezler
Hatta biraz daha az! Okinavva ’da yevmiye dilde “Hara Hachi” derler bu iştahlarının % 80′i ortamında yemek yemek demektir. Bu neden iyidir?
* Bütün olarak doymadan hemen evvel kendilerini durduru­yorlar
* Çok yemiyorlar
* Tabaklarını makine gibi kazımıyorlar
* Asla kendilerini sıkıştırmıyorlar
* Hafif olarak masadan kalkıyorlar yatmaktan çok hareket etmek isteğiyle, kemerlerini hafifletme gereği dinlemeden.

2 – Az kalorili, ama vitaminler ve mineraller açısından zengin yiyecekler
Kalori yoğunluğunun prensiplerini açıklanmıştık. Bu, Okinavva rejiminin temel prensiplerinden olan bir unsurdur. Bu ilke yalnızca çok sağlıklı değil aynı zamanda çok da bereketlidir. Kesin olarak kalori yoğunluğu düşük yiyeceklere yönelmek, bu çok iyidir, aç kal­madan ve bir gram almadan yemek yemenin güvenceyidir. Bu kitabın eskiki sayfalarında belirttiğimiz sağlık için çok bü­yük avantajlarını yinelememize gerek yok.

3 – Her gün 7 porsiyon meyve ve sebze
Meyve ve sebzelerle sağlanan özellikle sebzeler hububatlarla ya da bitkisel besinlerle aralıksız görülen bir nokta devam eden dinç bir beslenme. Bu harikulade bir beslenme biçimidir.
Sebzeler
Neden iyidirler?

* Kalori kaygısı olmaksızın çok fazla tüketilebilirler.
* Sebzeler yüksek olarak vitaminler, mineraller, anti-oksi-danlar ve lifler taşırlar, bu 4 element sağlık için çok ehemmiyet­lidir.
* Bedenin iç balansını sağlarlar. Meyvelerle birlikte bunu yapan tek yiyeceklerdir.
* İyi bir su harcama usulüdür. Meyveler de taze sebzeler gibi % 80 ve % 90 dolaylarında harcanmalıdır.
* Görünüş olarak tatmin: Bu besinlerin büyük eforlarıdır. Tabakta ve midede çok yer kaplarlar psikolojik ve me­kanik olarak doldururlar kalori olarak mini bir payları vardır.

Meyveler
Neden iyidirler?

* Bütün taze sebzeler gibi meyvelerde vitaminler, mineraller, lifler ve öbür bereketli maddeler kapsar­ler. Misalin taraklar ve lifler midede jel kıvamı­na kazançlar ve açlığı kesmede ehemmiyetli tesirleri vardır.
* Hemen hemen her gün kabuklu olarak yenmelidirler, bu ısıya duyarlı vitamin kaynağı ve enzimleri korur.
* Herkes onlardan hoşlanır, çocuklar bile
* Günlük balanslı beslenmeyi tek başlarına sağlayabilirler.
* Osteoporoz gibi yaşa bağlı sızılardan korunmada etkin ola­rak yer alır.

4 – Her gün 7 porsiyon bütün hububatlı yiyecekler ve kuru sebzeler
Buğday, bütün pirinçler, yulaf, çavdar, arpa… Hububatların iki biçimi vardır: “Bütün” ve “öğütülmüş” bu özelliklerinden başka bü­tün görünüşleriyle özellikle ilk olanları seçim etmek gerekir.
Bütün Hububatlar
Neden iyidirler?

* Şeker oranını düşürücü iyi şeker olarak zengindirler.
* Tonla mineraller, vitaminler lifler ve prbitkieinler taşırlar
* Bedenin gereksinimlerine çok iyi yanıt verirler: Bu onların mutfakta öğütülmüş olanlarına özgü bir olgu değildir be­yaz un, beyaz ekmek, beyaz pirinç çok daha az bereketli ele­ment kapsarlar.
* Daha az hayvansal kaynaklı yiyecekler yemeyi sağlarlar.
* En iyi tatlardır ne olursa olsun çok fazla tat öğütülmüş hububatlar lezzet olarak daha hoştur fakat onların lezzeti mi­nerallerini gizler.
* Çoğunluğu “kahvaltılık hububatlar” ve “ufak taneli hububatlar”la ortak istikametleri yoktur beslenme açısından.

Kuru sebzeler
Neden iyidirler?

Mercimek, fasulye, nohut ve öbür bezelyeler en iyi prbitkiein kaynakları ve az kalori taşıyan, sıhhate bereketli maddelerdir; üre­timi kolaydır ve her yerde bulunurlar.
* Asla inceltilmemelidir, minerallerini ve liflerini bütün halle­rinde btemizletirler. Natürel kalmalıdırlar.
* Çok az yağ taşırlar.
* Karnı çabuk doyururlar, uzun vakit boyunca açlığı keser­ler, şekerleri yavaş hareket eder.
* Çok fazla magnezyum, anti-stres ve anti-kırılgan taşırlar ve aynı zamanda kalp için çok iyidirler.
* Harikulade birleşikleri ince kalmamıza, şekerden ve kardi-yolojik rahatsızlıklardan korunmamıza takviyeci olur.

2 tabak en az soya günde
Okinavva ’lılar soyanın çok büyük harcayıcılarıdır. Bu anane­su baskın yiyecek, kültürlerinin bir servetidir ve onlara çok büyük bereketler sunar.
Neden iyidir?
Üzerinde yapılan muhtelif araştırmalar neticeyi netleşmiş ve onaylanmış mevzular…
* Beden miktarlarınızı gözetmenizi veya onlara tekerrür kavuşma­nızı sağlar…
* Kardiyolojik hastalıklardan korur, özellikle kolesterol ve trigliserit oranının düşürülmesinde tesirlidir.
* Bazı illet hastalık çeşitlerinden, göğüs illet hastalıkleri, rahim, prostat, bağırsak illet hastalıkleri ve akciğer illet hastalıkinden kaynaklanan
“urların büyümesinin durduran” özelliklerinden dolayı ehemmiyetli yer kaplarlar.
* Diyabetten korur ve kanda­ki şeker oranının dengelen­mesini sağlar; bu oran diya­bet hastaları için yaşamsal olan ve bizler arasında da her bkocamanımız için de fazla de­recede ehemmiyetlidir.
* Kemikleri kuvvetlendirir.
* Böbrek, böbrek taşı ve öd, safra hastalıklarını tehlikesini eksil­tırlar
* Menopoz evvelsine bağlı belirtileri yatıştırmada takviyeci­dırlar, özellikle atıştırma ve sıcaklıkta.

5. Çok fazla baharat, bitki ve su likeni
Aromatik baharatlar ve bitkilar, Okinawa mutfağında sıkıcı ve yavan tatları hoşlaştırır. Su likenlerine gelince bizim mutfağı­mızda hâlâ ender görülen yiyeceklerdir, denizin bu yararlı sebzele­ri Japonların masalarında günlük yenen bir besin olarak dikkati sürükler, özellikle ded Okinavva ’da.
bitkilar
Neden iyidirler?
* Bunlar “yeşillik” olarak bahsedilen seçkin baharatlardır ustaca ve büyük bir sürükleyicilikle tabaklarda yerini alır. Yeşil bir salatayla, ufak frenk soğanlı yeşil bir salata, bir omlet­le, tarhun bitkilu bir omlet, somon balığıyla, rezeneli bir so­mon balığı karıştırıldığında farkı göreceksiniz bitkilar, ilk ola­rak besleyici ikinci olarak çok lezzetlidirler.
* Vitamin ve mineral kaynağı açısından şampiyondurlar. Ba­zıları sebzelerde çok bulunan C vitaminini aşırıca btemizletirler. Aynı zamanda demir ve keratin güçlü anti-oksidan-dır olarak zengin bir beslenme sunarlar.
* Çiğ olarak harcanırlar sıcak yemeğin üzerine, genellikle masaya konmadan ilave edilirler, son olarak pişirdikten hemen sonra ve neredeyse besleyici zenginliklerine el dokunmadan muhafaza ederler.
* Geniş kaliteli, el dokunmamış, çiğ ve seçkinlerdir. Baharat­ların bütün tersine cömert bir biçimde yemeğe davet ederler. Seçkin bitkilar asla pinti değildir.
Baharatlar
Neden iyidirler?

* Her şeyden evvel çok iyi anti-bakteriyellerdir, yemekle çok iyi bir bağ kurmakla kalmazlar aynı zamanda onu yiyenle de iyi bir diyalog kurarlar.
* Anti-aging arkadaşıdırlar.
* Makûs kolesterolün hasarlarından ko­rur, böylece damarlarımız tıkanmamış olur.
* Baharatlar, bütün bitkilar gibi, yemekler­de kullanılarak tuz oranını kısıtlamayı sağlarlar. Yüksek tansiyona iyi kazançlar.
* Büyülüdür baharatlar! Tatsız, yavan bir yemeği bile istek uyandıran bir hale ge­tirirler. Başka bir deyişle hayatı hoş-leştirirler. Bunun ehemmiyetli olmadığını kim söyleyebilir ki?
* Bazıları iltihabı eksiltir. Bazıları muhtelif illet hastalıklerden korunmada yer alır. Bir kısmı menopozun belirtilerini rahatlatır, sindirimi kolaylaştır, gaz giderir. Kısaca­sı günlük yaşantımızı iyileştirmek için tesirlidirler.
Su yosunlan
Neden iyidirler?

* Mineraller özellikle kalsiyum, lifler, C ve B12 vitaminleri ve anti-oksidanlar açısından zengindirler. Daha sarih ola­rak 2.tip su algları fazla kalitelidirler kabuklu deniz hayvanlarından 8000 kadar daha fazla iybitki ve sütten 10 kat daha fazla kalsiyum taşırlar.
* Natürel bir “anti-kolesterol”dürler genel olarak kalbi muhtelif tesirlerden korurlar.
* Tansiyonu düşürücü özelliğiyle bilinen pbitkiasyum açısın­dan zengindirler.
* Göğüs illet hastalıkinden korunmada yer alır.
* Hayal edilenin aksine, hepsinin hoş tatları yoktur, ye­meklerde spektrum emeliyle kullanılırlar.

6 – Haftada 3 kere balık
Hayvansal kaynaklı olan öncelikli yiyeceklerdir, yemek masasında gerektiği gibi haftada 3 kere dolayların­da görünmezler. Bununla birlikte bizde da­ha fazladır.
Neden iyidir?
* Yağsız balıklar beyaz çok yağsız olanlar neredeyse hiç yağ bulunmayan yağlı balıklar olarak üçe ayrılırlar; en iyi olanlar yağlı balıklardır.
* Hepsi B vitamini kapsarlar, özellikle B3 ve B12. Bu vita­minlerin kalbin iyi çalışmasında ehemmiyetli yerleri vardır, di­ğer doğrultudan enerji ve beyin etkinliklerine ehemmiyetlidirler.
* Cinslerine göre mineraller olarak zengindirler. Özellikle de­mir, magnezyum ve iybitki deniz çeşidine göre, cemiyetin büyük bir kısmında noksan olarak bulunan bu üç mineral ehemmiyetlidir, sağlık tablosunun başında özellikle kardiyolo-jik rahatsızlıklardan korunmada yer alırlar.
* Çok iyi kalsiyum kaynaklarıdırlar, özellikle kılçıklarıyla tü­ketilenler sardalya
* Lahanayla birlikte aynı tabakta “hakikat bir kalsiyum ran­devusu” sunarlar.

7 – Öbür hayvansal ürünler daha az et ve süt ürünleri
Bu yiyecekler toplam beslenmenin dörtte bcerahati kaplar. Okina-wa ’da batılı ülkelerden 18 kat daha az et ve 3 kat daha az süt ye­nir.
* Etin meseleleri
Et, makul bir biçimde harcanmak şartıyla öneri edilebilir bir besindir. Temel prbitkieinleri kapsar, bu beden için zorunlu olan aminoasit taşıyıcısı demektir. Kısacası, et yiyerek beden prbitkiein ve aminoasitleri üreterek alakalı yerlere yine dağıtır.
Ne yazık ki! Üç kere ne yazık ki et öbür elementlerde oldu­ğu gibi netlikle uygun olmayabilir:
* Kolesterolü fazla çoğaldıran “makûs yağlar” kalp ve damar has­talıklarına, bazı illet hastalıklere ve muhtelif hastalıklara neden olur.
* Fazla ürik asit meselesine yol açar, organizma için dolaysız ola­rak gut krizlerine muhtelif sızılara neden olur.
* Bazen demir oranı fazla derece yükselir, bazıları da demir olarak yetersizlik sürükler, ama bunların sayıları azdır, daha çok demir aşırılığının kurbanlarından bahsedilir fazla hemokromat demir aşırılığından kaynaklanan hastalıkların karakteristiğini gösterir, sağlık hassasiyetleri fazladır zira demir, fazla oksitli bir mineraldir, öbür bir deyişle demir yaşlanmayı 5. viteste sürat­landırır. Bazı hekimler bayanların reglleri sayesinde her ay kan­larından biraz demir kaybettiklerini varsayım ediyor, bu onlara er­keklerden daha uzun bir yaşam sunuyor.

Bitkisel prbitkieinlerle yaşam
Prbitkieinler bitkisel dünyanın kaynağıdır hububatlar, kuru sebze­ler, yağlı meyveler, tohumlar “noksan olması” başka bir deyişle bu demektir ki onların yetersizliklerinde genellikle bir ya da iki aminoasidin oluşturduğu beden için bereketli olan prbitkiein beceriksizdir. O bu iki maddeyi birleştirdiği sırada yeterli aminoasitleri sağlayıp orga­nizmamızı kuvvetlendirir. Bir hububat+bir kuru sebze misalin pirinç +mercimek. Bunların birleşmesinden elde edilen prbitkiein noksan­siz ve hatasızdır. Bu çok kolay, bazen yanlış anlaşılmalar olur milyonlarca insan bu biçimde besleniyor ve yapılan birçok bilimsel çalışmaya göre çok iyiler, etle beslenenlere göre çok daha iyiler.
Bitkisel prbitkieinler, inkâr edilemez bir biçimde sağlık açısın­dan bereketlidir. Oranını iyi ayarlamak ve olası olduğu kadar kumpaslı olarak harcamak gerekir. Bir vejetaryen olmaksızın, bit­kileri yemenin verimlerinden faydalanmalıyız.

Bitkisel prbitkiein yemek için 6 neden
Bitkisel prbitkieinler değişik kaynaklardan muhtelif bir beslenme sunar bu prbitkieinlerin arasında harikulade bir biçimde sıhhati gözetenler vardır:
* Tanenler kandaki ensülin oranının düşürür ve bedenin sekeri emmesini sağlar. Diyabeti önlemek için ve Obeziteye karşı savaşmak için çok bereketli bir özelliği vardır.
* Phytosterol şifalı bitkiler kolesterol oranını düşürür.
* izoflavonlar ve E vitamini anti-oksidan aktifliğini deliller.
* Bitkisel asit diş çürümelerini önler ve kanın pıhtılaşmasını maniler.
* Polifenoller anti-oksidan ve “antiherpes” kardiyolojik hastalıkiara ve osteoporoza karşı korur.
* Yerfıstığı dışında bitkisel prbitkieinler çok ender alerjiktirler.

8 – Çok az içki
Okinawa ’nın yüce temsilcileri alkol etraflarında yuvarlanmanın makûs olduğunu düşünürler; hakikatte sigara gibi içki tüketi­mi de çok hasarlıdır, ama hepsi. Yakın za­mandan beri biraz kırmızı şarabın sağlık için bereketli olduğunun biliyoruz. Böylece şüphesiz kumpaslı olarak biraz içmek için seçim edilen alkol olmalıdır hiç olmazsa.
Neden iyidir?
* İyi nitelik seçmek şartıyla kardiyolojik hastalıklar, bazı illet hastalıkler ve beyin felçlerinden korunmada etkin yer alan şarap bir anti-oksidan kaynağıdır.
* Tanin olarak zengin olan kırmızı şaraplar bir anti-oksidan kaynağıdırlar. Gerçekten, proantosiyanidin olarak adlandı­rılan bazı koruyucular üzümde ve onun kabuğunda bulu­nur. Ya da ten beyaz şarap imalinde dışarıya çıkarılır….
FAKAT!!
* Güven ve şüphe. Her şeyden evvel yalnızca kırmızı şarap bu gözeticileri kapsar; öbür içkili meşrubatların hiçbirinin beyaz şarap da dahil sıhhate hiçbir verimi yoktur.
* Günde 2 bardak kırmızı şarap çok iyi ve yeterlidir. Daha aşırısında bereketler kaybolur, içki çoğaldıkça hastalık tehlikeyi ve vefat tehdidi başdöndürücü bir biçimde çoğalır. Günde 4 bardak şarap bu tüketimi sarihçe fazladır.
* Çok içmektense biraz şarap içmek, ama özellikle fazlaya kaçmamak gerekir.
* Şayet içmiyorsanız asla içkiye başlamayın bu hiç manalı değildir.
* Şarabın gözetici tesiri, büyük oranda flovanidler ve ta­nenlerin varlığına bağlıdır, bu bileşikler başka birçok be­sinde de bulunur üzüm ve üzüm suyu misalin. İçki ikinci sırada rol oynar, ama aynı zamanda, o da çok az dozda anti-oksidandır ve muhtelif polifenolleri emer. Kısaca üzüm suyu bu harcanmalıdır, ama miktarlı olarak.

9 – Çok az tuz ve şeker
Okinawa ’da çok az “tatlı” harcandığını biliyoruz ve hepsi bu değil; endüstriyel olarak hazırlanmış ürünlerin de şeker ölçüyü­na müdahale edilir ve bunlar çok azdır. Bizden 3 kat daha az şe­ker harcar onlar. Aynı şey tuz için de geçerlidir: Okinavva adası­nın hoş misalleri bizden % 20 daha az tuz harcarlar, özellikle derebitkiu, maydanoz ve baharatlar kullanıma alışkanlıkları saye­sinde bu netice ortaya çıkıyor. Unutulmamalıdır ki yemekler tuzlu olanlar anlaşılmalı ve tatlılar “hazır olanlar” şeker ve tuz yataklarıdır zira “saklı olan” bir kullanım vardır bu demektir ki bu ürünlerdeki şeker ve tuz ölçüleri güçlükle değerlendire­biliriz, Halbuki kendi konutumuzda hazırladığımız da tuz ya da şeker katkısı ortadadır.
Neden iyidir?
Şeker ve tuz tüketimini maksimum seviyede eksiltmek, bu gı­daları, sıhhate bereketli hale getirmek için lüzumludur. Her ikisi de fazla kilolarda, kardiyolojik rahatsızlıklarda, muhtelif metobolik hastalıklarda diyabet, metobolik belirti gibi tesirlidir. İdeal olan büsbütün natürel tuz ve şeker ölçüsünü yeter seviyede ayar­lamak ve lüzumumuza göre besinlerde kullanmaktır.

10 – Çok su ve çay
Okinavva ’lılar çok darılır… Ve çok sulu yerler. Onlar bardak bardak su harcarlar, aynı zamanda çok fazla yasemin çayı ya da yeşil çay ve en son olarak fazla derecede bitki harcarlar, bizzat su kaliteli…
Neden iyidir?
Zira su, ismini sayıkladığız gerekli olan tek meşrubattır. Susuz beden fonksiyonlarına reelleştiremez. Zira su içimizden geçmeden olmaz. Bedensel ısıyla stabilize olur, eklemleri yağ­lar, organizmayı pakler, siluete biçim verir, teni suyla birleş­tirir, iç bölge, açlığı keser biraz, değerli mineraller taşır çok iyi mineralleştirilmiş olanları seçer ve maliyeti tabanda üstelik ka­lorisi sıfırdır.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.