Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Okinavva’da yemek

28.04.2021
34
Okinavva’da yemek

Okinavva’da beslenme reel bir bedel olarak düşünülür; in­sani aktiflikler daha zengin ve daha cümbüşlüdür. Yemek, kültür olarak çok ehemmiyetlidir ve gıdalardan tat almaksızın beslenmek laf …

Okinavva’da beslenme reel bir bedel olarak düşünülür; in­sani aktiflikler daha zengin ve daha cümbüşlüdür. Yemek, kültür olarak çok ehemmiyetlidir ve gıdalardan tat almaksızın beslenmek mevzubahisi dahi değildir. Damak zevkine düşkün, her gün hoş bir mutfak.

Daha Önceki Romalıların obezitenin tam kaidelerini yerine getire­rek !? verdikleri yemekleri şölen haline getirirler, alkol alemle­riyle süslerlerdi, ama artık bildiğiniz gibi, Okinavva’da zevkle ye­mek yenir, aynı zamanda bunlar zengin kaliteli besinlerdir; bu­na karşın neticede çok az kalori harcanır. Hacim olarak çok ye­nir! Zira doymak için midemiz bir hacme erişmeyi bekler, sa­yısız kaloriye değil. Basit bir deney yapılabilir: Şayet kumpaslı ola­rak bir tabak ham sebze ya da meyve harcanırsa ve bir tabak ha­mur işi, bu dikkat çekici olur, birini ya da değişiğini yağla bedel­lendirdiğimiz zaman misalin, salatadaki zeytinyağı ve hamur işindeki tereyağı tabaklardakinden daha az yenilmeyecektir. Ve bu hep çok fazla gitgide daha da fazla olur. Başka bir deyiş­le, bu menüde kaloriyi eksiltmek için daha az yiyerek olmaz ak­sine bir salataya hoş bir görünüm katacaktır. Böyle karmaşık çok hoş, çok dolu bir salata göze ve mideye iyi kazanç, çok kalorili ol­malarına karşın 2 sosis ve 3 patates kızartmasıyla.

Bu beslenmenin en ehemmiyetli prensipleri hiçbir rejimle beraber gö-rünmemesidir. Okinawa’lılar ilkbaharda üç hafta süresince ma­yolarının içine sığabilmek için kendilerini zorlayanlardan değil­lerdir. Bütün sene süresince atalarının ananesel stilleriyle yerler ve bu sebeple netlikle narindirler ve muhteşem bir sıhhate sahiptirler.

Batılıların beslenmelerindeki 10 büyük yanlış
* Acıkmadan atıştırmak, acıktığında yemek yememek
* Fazla kalorili, ama vitaminler ve mineraller açısından yoksul olan besinler
* Günlük olarak eksik meyve ve sebze harcamak bazen sıfır
* Günlük olarak eksik hububat harcamak bazen sıfır
* Fazla tuz ve uygunsuz bir beslenme
* Yetersiz balık bazen sıfır
* Fazla et ve süt mahsulleri
* Fazla içki
* Fazla şeker ve şekerli besinler
* Yetersiz su

Okinavva beslenmesindeki 10 eforlu nokta
* Bir miras: Acıkıncaya kadar yemek yemezler
* Kalori olarak az, ama vitaminler ve mineraller açısından zengin besinler
* Günde 7 porsiyon sebze ve meyve
* Günde 7 porsiyon hububat mahsulleri veya da kuru sebzeler. Her gün en az 2 tabak soya
* Çok baharat, ot ve su algı
* Haftada 3 defa balık
* Çok az hayvansal mahsul çok az et ve süt mahsulleri
* Çok az içki
* Çok az şeker ve tuz
* Çok fazla su ve çay

Okinavva beslen meşindeki 10 eforlu nokta
Beslenmemizin en büyük meseleyi cihansal olarak burada özetienmiştir. Gereksinimlerimize uygun olmayan bir beslenme, çok az hareket ettiğimizi dikkate almaz, hayat alışkanlıklarımıza önem vermeyiz. Bunlar netlikle görünüm için ve aynı zamanda sıhhat için ciddi bir problemdir. Okinavva beslenmesinin başlıca prensipleri cihansal olarak burada özetlenmektedir: Tamamen in­san bedeninin gereksinimlerine uygundur, fiziksel aktifliği hesaba katar, esas, kolay ve natürel olanı korunur, sıhhatli ve çok ucuz besinler üzerine heyetidir. Hakikatte, başlıca kusurlarımızı nokta­sı noktasını düzenler.

1 – Bir miras: Asla doyduktan sonra daha fazla yemezler
Hatta azıcık daha az! Okinavva’da yevmiye dilde “Hara Hachi” derler bu iştahlarının % 80′i etrafında yemek yemek demektir. Bu neden iyidir?
* Bütün olarak doymadan hemen evvel kendilerini durduru­yorlar
* Çok yemiyorlar
* Tabaklarını makine gibi kazımıyorlar
* Asla kendilerini sıkıştırmıyorlar
* Hafif olarak masadan kalkıyorlar yatmaktan çok hareket etmek isteğiyle, kemerlerini hafifletme gereği dinlemeden.

2 – Az kalorili, ama vitaminler ve mineraller açısından zengin besinler
Kalori yoğunluğunun prensiplerini açıklanmıştık. Bu, Okinavva rejiminin esas prensiplerinden olan bir unsurdur. Bu ilke yalnızca çok sıhhatli değil aynı zamanda çok da bereketlidir. Kesin olarak kalori yoğunluğu düşük yiyeceklere yönelmek, bu çok iyidir, aç kal­madan ve bir gram almadan yemek yemenin güvenceyidir. Bu kitabın eskiki sayfalarında belirttiğimiz sıhhat için çok bü­yük avantajlarını yinelememize gerek yok.

3 – Her gün 7 porsiyon meyve ve sebze
Meyve ve sebzelerle sağlanan özellikle sebzeler hububatlarla ya da nebatsal yiyeceklerle kesintisiz görülen bir nokta devam eden dinamik bir beslenme. Bu muhteşem bir beslenme biçimidir.
Sebzeler
Neden iyidirler?

* Kalori evhamı olmaksızın çok fazla harcanabilirler.
* Sebzeler yüksek olarak vitaminler, mineraller, anti-oksi-danlar ve lifler taşırlar, bu 4 element sıhhat için çok ehemmiyet­lidir.
* Bedenin iç balansını sağlarlar. Meyvelerle beraber bunu yapan tek yiyeceklerdir.
* İyi bir su harcama usulüdür. Meyveler de taze sebzeler gibi % 80 ve % 90 dolaylarında harcanmalıdır.
* Görünüş olarak tatmin: Bu yiyeceklerin büyük eforlarıdır. Tabakta ve midede çok yer kaplarlar psikolojik ve me­kanik olarak doldururlar kalori olarak mini bir hisseleri vardır.

Meyveler
Neden iyidirler?

* Bütün taze sebzeler gibi meyvelerde vitaminler, mineraller, lifler ve öteki verimli maddeler kapsar­ler. Misalin taraklar ve lifler midede jel kıvamı­na kazançlar ve açlığı kesmede ehemmiyetli tesirleri vardır.
* Hemen hemen her gün kabuklu olarak yenmelidirler, bu ısıya duyarlı vitamin kaynağı ve enzimleri gözetir.
* Herkes onlardan hoşlanır, çocuklar dahi
* Günlük balanslı beslenmeyi tek başlarına sağlayabilirler.
* Osteoporoz gibi yaşa bağlı sızılardan korunmada faal ola­rak yer alır.

4 – Her gün 7 porsiyon bütün hububatlı besinler ve kuru sebzeler
Buğday, tam pirinçler, yulaf, çavdar, arpa… Hububatların iki biçimi vardır: “Bütün” ve “öğütülmüş” bu özelliklerinden başka bü­tün görünüşleriyle özellikle ilk olanları seçim etmek gerekir.
Bütün Hububatlar
Neden iyidirler?

* Şeker oranını düşürücü iyi şeker olarak zengindirler.
* Tonla mineraller, vitaminler lifler ve proteinler taşırlar
* Bedenin gereksinimlerine çok iyi yanıt verirler: Bu onların mutfakta öğütülmüş olanlarına has bir olgu değildir be­yaz un, beyaz ekmek, beyaz pirinç çok daha az verimli ele­ment kapsarlar.
* Daha az hayvansal kaynaklı besinler yemeyi sağlarlar.
* En iyi tatlardır ne olursa olsun çok fazla tat öğütülmüş hububatlar lezzet olarak daha hoştur fakat onların lezzeti mi­nerallerini gizler.
* Çoğunluğu “kahvaltılık hububatlar” ve “minik taneli hububatlar”la ortak istikametleri yoktur beslenme açısından.

Kuru sebzeler
Neden iyidirler?

Mercimek, fasulye, nohut ve öteki bezelyeler en iyi protein kaynakları ve az kalori taşıyan, sıhhate verimli maddelerdir; üre­timi basittir ve her yerde bulunurlar.
* Asla inceltilmemelidir, minerallerini ve liflerini bütün halle­rinde barındırırlar. Natürel kalmalıdırlar.
* Çok az yağ taşırlar.
* Karnı seri doyururlar, uzun vakit süresince açlığı keser­ler, şekerleri yavaş hareket eder.
* Çok fazla magnezyum, anti-stres ve anti-kırılgan taşırlar ve aynı zamanda kalp için çok iyidirler.
* Muhteşem birleşikleri ince kalmamıza, şekerden ve kardi-yolojik rahatsızlıklardan korunmamıza takviyeci olur.

2 tabak en az soya günde
Okinavva’lılar soyanın çok büyük harcayıcılarıdır. Bu anane­su baskın gıda, kültürlerinin bir servetidir ve onlara çok büyük verimler sunar.
Neden iyidir?
Üzerinde yapılan muhtelif araştırmalar neticeyi netleşmiş ve onaylanmış mevzular…
* Beden miktarlarınızı gözetmenizi veya onlara tekerrür kavuşma­nızı sağlar…
* Kardiyolojik hastalıklardan gözetir, özellikle kolesterol ve trigliserit oranının düşürülmesinde tesirlidir.
* Bazı kanser çeşitlerinden, göğüs kanserleri, rahim, prostat, bağırsak kanserleri ve akciğer kanserinden kaynaklanan
“urların büyümesinin durduran” özelliklerinden dolayı ehemmiyetli yer kaplarlar.
* Diyabetten gözetir ve kanda­ki şeker oranının dengelen­mesini sağlar; bu oran diya­bet hastaları için hayatsal olan ve bizler arasında da her birimiz için de fazla de­recede ehemmiyetlidir.
* Kemikleri kuvvetlendirir.
* Böbrek, böbrek taşı ve öd, safra hastalıklarını tehlikesini eksil­tırlar
* Menopoz evveline bağlı bulguları yatıştırmada takviyeci­dırlar, özellikle atıştırma ve sıcaklıkta.

5. Çok fazla baharat, ot ve su algı
Aromatik baharatlar ve otlar, Okinawa mutfağında sıkıcı ve yavan tatları hoşlaştırır. Su likenlerine gelince bizim mutfağı­mızda hâlâ ender görülen yiyeceklerdir, denizin bu faydalı sebzele­ri Japonların masalarında günlük yenen bir yiyecek olarak dikkati sürükler, özellikle ded Okinavva’da.
Otlar
Neden iyidirler?
* Bunlar “yeşillik” olarak bahsedilen elit baharatlardır ustaca ve büyük bir sürükleyicilikle tabaklarda yerini alır. Yeşil bir salatayla, minik frenk soğanlı yeşil bir salata, bir omlet­le, tarhun otlu bir omlet, somon balığıyla, rezeneli bir so­mon balığı karıştırıldığında farkı göreceksiniz otlar, ilk ola­rak besleyici ikinci olarak çok lezzetlidirler.
* Vitamin ve mineral kaynağı açısından şampiyondurlar. Ba­zıları sebzelerde çok bulunan C vitaminini aşırıca barındırırlar. Aynı zamanda demir ve keratin eforlu anti-oksidan-dır olarak zengin bir beslenme sunarlar.
* Çiğ olarak harcanırlar sıcak yemeğin üzerine, genellikle masaya konmadan ilave edilirler, son olarak pişirdikten hemen sonra ve neredeyse besleyici zenginliklerine el dokunmadan muhafaza ederler.
* Geniş kaliteli, el dokunmamış, çiğ ve elitlerdir. Baharat­ların bütün tersine cömert bir biçimde yemeğe davet ederler. Elit otlar asla pinti değildir.
Baharatlar
Neden iyidirler?

* Her şeyden evvel çok iyi anti-bakteriyellerdir, yemekle çok iyi bir bağ kurmakla kalmazlar aynı zamanda onu yiyenle de iyi bir diyalog kurarlar.
* Anti-aging arkadaşıdırlar.
* Makûs kolesterolün hasarlarından ko­rur, böylece damarlarımız tıkanmamış olur.
* Baharatlar, tam otlar gibi, yemekler­de kullanılarak tuz oranını kısıtlamayı sağlarlar. Yüksek tansiyona iyi kazançlar.
* Büyülüdür baharatlar! Tatsız, yavan bir yemeği dahi istek uyandıran bir hale ge­tirirler. Başka bir deyişle yaşamı hoş-leştirirler. Bunun ehemmiyetli olmadığını kim söyleyebilir ki?
* Bazıları cerahati eksiltir. Bazıları muhtelif kanserlerden korunmada yer alır. Bir kısmı menopozun belirtilerine gevşetir, sindirimi basitleştir, gaz giderir. Kısaca­sı günlük yaşantımızı iyileştirmek için tesirlidirler.
Su yosunlan
Neden iyidirler?

* Mineraller özellikle kalsiyum, lifler, C ve B12 vitaminleri ve anti-oksidanlar açısından zengindirler. Daha sarih ola­rak 2.tip su algları fazla kalitelidirler kabuklu deniz hayvanlarından 8000 kadar daha fazla iyot ve sütten 10 kat daha fazla kalsiyum taşırlar.
* Natürel bir “anti-kolesterol”dürler genel olarak kalbi muhtelif tesirlerden gözetirler.
* Tansiyonu düşürücü özelliğiyle öğrenilen potasyum açısın­dan zengindirler.
* Göğüs kanserinden korunmada yer alır.
* Hayal edilenin aksine, hepsinin hoş tatları yoktur, ye­meklerde spektrum emeliyle kullanılırlar.

6 – Haftada 3 defa balık
Hayvansal kaynaklı olan öncelikli yiyeceklerdir, yemek masasında gerektiği gibi haftada 3 defa dolayların­da görünmezler. Bununla beraber bizde da­ha fazladır.
Neden iyidir?
* Yağsız balıklar beyaz çok yağsız olanlar neredeyse hiç yağ bulunmayan yağlı balıklar olarak üçe dağılırlar; en iyi olanlar yağlı balıklardır.
* Hepsi B vitamini kapsarlar, özellikle B3 ve B12. Bu vita­minlerin kalbin iyi çalışmasında ehemmiyetli yerleri vardır, di­ğer istikametten enerji ve beyin etkinliklerine ehemmiyetlidirler.
* Cinslerine göre mineraller olarak zengindirler. Özellikle de­mir, magnezyum ve iyot deniz çeşidine göre, cemiyetin büyük bir kısmında beceriksiz olarak bulunan bu üç mineral ehemmiyetlidir, sıhhat tablosunun başında özellikle kardiyolo-jik rahatsızlıklardan korunmada yer alırlar.
* Çok iyi kalsiyum kaynaklarıdırlar, özellikle kılçıklarıyla tü­ketilenler sardalya
* Lahanayla beraber aynı tabakta “reel bir kalsiyum ran­devusu” sunarlar.

7 – Öteki hayvansal mahsuller daha az et ve süt mahsulleri
Bu besinler toplam beslenmenin dörtte birini kaplar. Okina-wa’da batılı ülkelerden 18 kat daha az et ve 3 kat daha az süt ye­nir.
* Etin meseleleri
Et, mantıklı bir biçimde harcanmak şartıyla öneri edilebilir bir besindir. Esas proteinleri kapsar, bu beden için zorunlu olan aminoasit taşıyıcısı demektir. Kısacası, et yiyerek beden protein ve aminoasitleri üreterek alakalı yerlere yine dağıtır.
Ne yazık ki! Üç kere ne yazık ki et öteki elementlerde oldu­ğu gibi netlikle uygun olmayabilir:
* Kolesterolü fazla çoğaldıran “makûs yağlar” kalp ve damar has­talıklarına, bazı kanserlere ve muhtelif hastalıklara neden olur.
* Fazla ürik asit meselesine yol açar, organizma için dolaysız ola­rak gut krizlerine muhtelif sızılara neden olur.
* Bazen demir oranı fazla derece yükselir, kimileri de demir olarak beceriksizlik sürükler, ama bunların rakamları azdır, daha çok demir aşırılığının kurbanlarından bahsedilir fazla hemokromat demir aşırılığından kaynaklanan hastalıkların karakteristiğini gösterir, sıhhat hassasiyetleri fazladır zira demir, fazla oksitli bir mineraldir, öteki bir deyişle demir ihtiyarlamayı 5. viteste sürat­landırır. Bazı hekimler bayanların reglleri sayesinde her ay kan­larından azıcık demir kaybettiklerini varsayım ediyor, bu onlara er­keklerden daha uzun bir hayat sunuyor.

Bitkisel proteinlerle hayat
Proteinler nebatsal dünyanın kaynağıdır hububatlar, kuru sebze­ler, yağlı meyveler, tohumlar “beceriksiz olması” başka bir deyişle bu demektir ki onların noksanlıklarında genellikle bir ya da iki aminoasidin oluşturduğu beden için verimli olan protein noksandır. O bu iki maddeyi birleştirdiği sırada yeterli aminoasitleri sağlayıp orga­nizmamızı kuvvetlendirir. Bir hububat+bir kuru sebze misalin pirinç +mercimek. Bunların birleşmesinden elde edilen protein beceriksiz­siz ve hatasızdır. Bu çok basit, bazen yanlış anlaşılmalar olur milyonlarca insan bu biçimde besleniyor ve yapılan bir hayli bilimsel çalışmaya göre çok iyiler, etle beslenenlere göre çok daha iyiler.
Bitkisel proteinler, inkâr edilemez bir biçimde sıhhat açısın­dan bereketlidir. Oranını iyi ayarlamak ve olası olduğu kadar kumpaslı olarak harcamak gerekir. Bir vejetaryen olmaksızın, bit­kileri yemenin yararlarından yararlanmalıyız.

Bitkisel protein yemek için 6 neden
Bitkisel proteinler değişik kaynaklardan muhtelif bir beslenme sunar bu proteinlerin arasında muhteşem bir biçimde sıhhati gözetenler vardır:
* Tanenler kandaki ensülin oranının düşürür ve bedenin sekeri emmesini sağlar. Diyabeti önlemek için ve Obeziteye karşı savaşmak için çok verimli bir özelliği vardır.
* Phytosterol şifalı nebatlar kolesterol oranını düşürür.
* izoflavonlar ve E vitamini anti-oksidan aktifliğini deliller.
* Bitkisel asit diş çürümelerini önler ve kanın pıhtılaşmasını maniler.
* Polifenoller anti-oksidan ve “antiherpes” kardiyolojik hastalıkiara ve osteoporoza karşı gözetir.
* Yerfıstığı dışında nebatsal proteinler çok ender alerjiktirler.

8 – Çok az içki
Okinawa’nın yüce temsilcileri alkol civarlarında yuvarlanmanın makûs olduğunu düşünürler; hakikatte sigara gibi içki tüketi­mi de çok hasarlıdır, ama hepsi. Yakın za­mandan beri azıcık kırmızı şarabın sıhhat için verimli olduğunun biliyoruz. Böylece şüphesiz kumpaslı olarak azıcık içmek için seçim edilen alkol olmalıdır hiç olmazsa.
Neden iyidir?
* İyi nitelik seçmek şartıyla kardiyolojik hastalıklar, bazı kanserler ve beyin felçlerinden korunmada faal yer alan şarap bir anti-oksidan kaynağıdır.
* Tanin olarak zengin olan kırmızı şaraplar bir anti-oksidan kaynağıdırlar. Gerçekten, proantosiyanidin olarak adlandı­rılan bazı gözeticiler üzümde ve onun kabuğunda bulu­nur. Ya da ten beyaz şarap yapımında dışarıya çıkarılır….
FAKAT!!
* Güven ve şüphe. Her şeyden evvel yalnızca kırmızı şarap bu gözeticileri kapsar; öteki içkili meşrubatların hiçbirinin beyaz şarap da dahil sıhhate hiçbir bereketi yoktur.
* Günde 2 kadeh kırmızı şarap çok iyi ve yeterlidir. Daha aşırısında verimler kaybolur, içki çoğaldıkça hastalık tehlikeyi ve vefat tehdidi başdöndürücü bir şekilde çoğalır. Günde 4 kadeh şarap bu tüketimi sarihçe fazladır.
* Çok içmektense azıcık şarap içmek, ama özellikle fazlaya kaçmamak gerekir.
* Şayet içmiyorsanız asla içkiye başlamayın bu hiç anlamlı değildir.
* Şarabın gözetici tesiri, büyük oranda flovanidler ve ta­nenlerin varlığına bağlıdır, bu bileşikler başka bir hayli be­sinde de bulunur üzüm ve üzüm suyu misalin. İçki ikinci sırada rol oynar, ama aynı zamanda, o da çok az dozda anti-oksidandır ve muhtelif polifenolleri emer. Kısaca üzüm suyu bu harcanmalıdır, ama miktarlı olarak.

9 – Çok az tuz ve şeker
Okinawa’da çok az “tatlı” tüketildiğini öğreniyoruz ve hepsi bu değil; endüstriyel olarak hazırlanmış mahsullerin de şeker ölçüyü­na müdahale edilir ve bunlar çok azdır. Bizden 3 kat daha az şe­ker harcar onlar. Aynı şey tuz için de geçerlidir: Okinavva adası­nın hoş misalleri bizden % 20 daha az tuz harcarlar, özellikle dereotu, maydanoz ve baharatlar kullanıma alışkanlıkları saye­sinde bu netice ortaya çıkıyor. Unutulmamalıdır ki yemekler tuzlu olanlar anlaşılmalı ve tatlılar “hazır olanlar” şeker ve tuz yataklarıdır zira “saklı olan” bir kullanım vardır bu demektir ki bu mahsullerdeki şeker ve tuz ölçüleri eforlukla değerlendire­öğreniriz, Oysa kendi konutumuzda hazırladığımız da tuz ya da şeker katkısı ortadadır.
Neden iyidir?
Şeker ve tuz tüketimini maksimum seviyede eksiltmek, bu gı­daları, sıhhate verimli hale getirmek için lüzumludur. Her ikisi de fazla kilolarda, kardiyolojik rahatsızlıklarda, muhtelif metobolik hastalıklarda diyabet, metobolik belirti gibi tesirlidir. İdeal olan büsbütün natürel tuz ve şeker ölçüsünü yeter seviyede ayar­lamak ve gereksinimimize göre yiyeceklerde kullanmaktır.

10 – Çok su ve çay
Okinavva’lılar çok gücenir… Ve çok sulu yerler. Onlar kadeh kadeh su harcarlar, aynı zamanda çok fazla yasemin çayı ya da yeşil çay ve en son olarak fazla derecede nebat harcarlar, bizzat su kaliteli…
Neden iyidir?
Zira su, ismini sayıkladığız lüzumlu olan tek meşrubattır. Susuz beden işlevlerini asıllaştıramaz. Zira su içimizden geçmeden olmaz. Bedensel ısıyla stabilize olur, eklemleri yağ­lar, organizmayı pakler, siluete şekil verir, teni suyla birleş­tirir, iç bölge, açlığı keser azıcık, bedelli mineraller taşır çok iyi mineralleştirilmiş olanları seçer ve maliyeti tabanda üstelik ka­lorisi sıfırdır.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.