Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Okuma eforluğu Disleksi nedir? Okuma eforluğu Disleksi nasıl rehabilitasyon edilir?

19.05.2021
62
Okuma eforluğu Disleksi nedir? Okuma eforluğu Disleksi nasıl rehabilitasyon edilir?

Hiçbir akıl meseleyi olmamasına karşın okuma-yazmada ve bilmede eforluğu olan çocuklar olabilir mi? Olabilir, bunun sebebi görme bozukluğu değil idrak etme bozukluğudur. Başka Bir Deyişle göz­ler resim sürükleme harekâtını …

Hiçbir akıl meseleyi olmamasına karşın okuma-yazmada ve bilmede eforluğu olan çocuklar olabilir mi?
Olabilir, bunun sebebi görme bozukluğu değil idrak etme bozukluğudur. Başka Bir Deyişle göz­ler resim sürükleme harekâtını yetersizsiz yapar ama iletirken veya beynin algısında so­run olabilir.

Okuma eforluğu Disleksi nedir?
Her iki göz de kamera gibi etrafın resmini ayrı ayrı sürükler. Şayet resim çeki­lirken makine hareketsiz durmazsa, iki gözün sürüklediği fbitkioğraf beyinde üst üste gel­diğinde görüntüde titreme, bulanıklık olur. Disleksi kelime anlamıyla okuma eforluğu denilen vaziyet budur. Tek tek gözlerden gelen ileti netken, iki gözden gelen iletide hafif bir hareket olduğu için beyinde görüntü iç içe geçmiş olarak idrak edilir. Özellikle “b” ve “d” harfleri ile “p” ve “q” karıştırılır. Yazarken de aynı mesele olur.

Okuma eforluğu Disleksi nasıl rehabilitasyon edilir?
Bu mesele çocuk büyüdükçe eksilir. Ama okuma yaz­manın belli bir yaşa kadar bilinmesi gerekir. Bu sebeple harflerin birbirin­den uzak yazılmış olduğu titreme sebebiyle harflerin birbiri içine geçemeyecek kadar uzak olması ve harf­lerin koyu basılmış olduğu kitaplar okumayı kolay­laştırır. Okuma sırasında parmakla izlemek okumayı kolaylaştırır.
Bir de sarih pembe veya sarih mavi renkli mercekler okumaya dayanakçı olur. Bu­nun mevzuyu bilen bir göz doktoru tarafından saptan­ması gerekir.

Dislekside beyin hasta mıdır?
Hayır. Dislekside beynin iki tarafı da aynı şeklide yaratılmıştır, oysa sıradanda beynin sağ yarısı soldan değişiktir. Değişik beyin yarıla­rı birbiriyle işbirliği yapacakken aynı olduk­ları için işbirliği yapamazlar. Bu sebeple her iki tarafın işe katılması gereken becerilerde güçlük olur. Yoksa dislekside beyin hasta de­ğildir.

Okuma eforluğu Disleksi olan çocuklardaki belirtiler nelerdir?
Genellikle aileler bu çocukları okurken ve yazarken harfleri karıştırıyor veya sıçrıyor di­yerek göz doktoruna getirirler. Görmelerinde mesele tespit etilmeyince de coşkuyla akıl tes­tine götürürler. Zekaları da tamamen nor­maldir. Okuma eforluğu ancak özel testlerle tespit etilir. Okurken gözleri sabit yakalaması gere­ken sistemde mesele vardır. Bu sistem yatay düzlemde bozuktur, dikey düzlemde okumada mesele olmaz. Öbür bir deyişle Çince dikey biçimde yazılmış yazıları okuma eforluğu yoktur. Başka Bir Deyişle Çin ’de okumaya dis­leksi mesele yaratmamaktadır!

Okuma eforluğu Disleksi olan çocuklarda başka meseleler de olabilir mi?
Duymaları klasik olmasına karşın dinlediklerini ayırmada da benzer meseleleri olabilir. Bir kısmında hiperaktivite, dikkat meseleyi veya ağır alerjiler de olabilir.

Okuma eforluğu, görme meseleyi veya zeka meseleyi olmadan da okuyamayan çocuklar var mıdır?
Hiçbir organik meseleyi olmamasına karşın okuyamayan çocuklar olabilir. Buradaki mesele yalnızca alaka beceriksizliğidir. Ailenin bu mevzuyla faal olarak ilgilenme­si meseleyi çözer.

Okuma Meseleleri Olanlarda Olabilecek Öbür Özellikler
* % 80′i erkek
* Balanssızlık
* Ek konuşma meseleleri kekeleme, r ’leri söyleyememe
* Genel beceriksizlik el işi, spor, müzik
* Görmenin bazen iyi bazen meseleli oluşu
* Hecelemede mesele
* Hem sağ elini hem de sol elini kullanabilme
* Sağ / sol karıştırma
* Sayı veya büyük ufak sıralamasında mesele
* Akıl olağanken bilave edildiği biçimde okuyamama
* Duyma meseleleri

Okuma Meseleyi Olan Çocukların ve Ailelerinin Öbür Özellikleri
* Konuşma veya okuma meseleyi
* 1-3 yaşında ortakulak iltihabı
* Astım, saman nezlesi, egzama
* Geç emekleme, yürüme, konuşma
* Hiperaktivite
* Konuşma bozukluğu kekeleme, “r ’leri söyleyememe
* Psikiyatrik mesele
* Güç doğum
* Duyma meseleleri

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.