Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Şahsa Özel İlaç devri başlıyor

05.04.2021
62
Şahsa Özel İlaç devri başlıyor

Her sene 4 Şubat günü, dünya üzerinde vefat sebepleri arasında ilk sıralarda yer alan kanser mevzusundaki şuuru artırmak için Dünya Sağlık Teşkilatı DSÖ tarafından Dünya Kanser Günü olarak kabul ediliyor. 2008 Sağlık Bakanlığı bilgilerine göre, ülkemizde kanser yüz binde 267 oranında görülüyor. Ülkemizde kansere bağlı vefatlarda akciğer kanseri ilk sırada yer alıyor. Ancak kanser hücrelerinin genetik parolasını çözmeyi niyet alan araştırmalar sayesinde artık her hastaya aynı rehabilitasyon yerine hastalığa değil, hastaya özel rehabilitasyon çağına girildi. Kanser hücresinin genetik yapısını esas alan iki yeni rehabilitasyon usulüne yakın gelecekte yenilerinin ilave edilmesi ve sağkalım oranlarında ciddi çoğalışlar bekleniyor.

Daha Önceki ve az tesirli usullerin, yerini çok daha tesirli rehabilitasyonlara vazgeçtiğini söyleyen Türk Akciğer Kanseri Derneği TAKD Başkanı Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, moleküler onkoloji ve genetik bilimindeki yeni büyümelerin, kanserin karışık yapısını kavramayı sağladığını belirtiyor. Mandel, akciğer kanseri hastalarının değişik genetik özelliklere sahip olduğunu ve rehabilitasyonların artık bu özellikleri hedeflediğini söylüyor. Üstelik gayeye müteveccih bu ilaçlar tesirlerini yalnızca hastalıklı niyet hücreler üzerinde gösteriyor.

Değişik kanser cinslerine göre değişik rehabilitasyon

Akciğer kanserlerinin minik hücreli ve minik hücreli dışı olmak üzere iki esas gruba parçaladığını söyleyen Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, minik hücreli dışı kanserlerin yüzde 80-85 tesadüfülme oranıyla daha sık görülen grubu oluşturduğunu söylüyor. Prof. Dr. Nil Molinas Mandel değişik kanser gruplarının hastalığın sihrime sürati, biyolojisi ve başka uzuvlara dağılması açısından değişik bir seyir izlediğinin altını çizerek, geçmişten bugüne rehabilitasyon yaklaşımlarındaki gelişimi şöyle ifade ediyor: “Bu kanser cinslerine göre rehabilitasyon tercihi de değişik olmaktadır. Minik hücreli dışı akciğer kanserlerinin de değişik alt grupları vardır. Geçmişte uzun müddet tüm hastalara aynı rehabilitasyonlar uygulandı. Ancak son senelerde, ur biyolojilerinin değişik olduğu anlaşıldı ve bu alt gruplara göre rehabilitasyon yaklaşımlarımız değişti. Buradan yavaş yavaş rehabilitasyonlar şahsa özel olarak metamorfoza uğradı”.

Akciğer kanserinde genetik farklılıklar ve sigaranın etkisi

Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, “Günümüzde artık rehabilitasyonu kanserin genetik özellikleri manipülasyona başladı. Bu genetik farklılıklar ve rehabilitasyonu tanımlayacak değişinimlerin varlığını incelemek için patologlarla beraber çalışmanın ehemmiyeti arkasıydı. Daha Öncekinden urun minik hücreli ya da minik hücreli dışı olarak tanımlanması yeterli olmaktayken, artık bu grupları da alt gruplara ayırıyor, genetik farklılıkların araştırılmasını istiyoruz. Hastalarımıza, kemoterapi yanında değişik alternatifleri de sunmak için lüzumlu genetik testlerin yapılmasını önerebiliyoruz. Ancak, bu testlere göre hastalarımızın uygun bir rehabilitasyona yönlendirilmeleri mevzubahisi olmaktadır” diyerek hastalığın önlenmesi için alınabilecek ihtiyatlara dikkat sürüklüyor: “Bu büyümelerle daha öncekinden ümit veremediğimiz hastalarımıza daha pozitif bir bakış açısı sağlayabilir vaziyete geldik. Ama her şeyden evvel hastalığın önlenmesi ve erken teşhis imkânlarının artırılması gerekir. Unutulmaması gerekir ki akciğer kanserleri yüzde 85-90 oranında sigarayla iletişimlidir. Sigaraya başlamamak ve sigarayı vazgeçmek akciğer kanserini önleyebilir. Başka Bir Deyişle akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır.”

Genetik testler ile uygun hastalarda doğru rehabilitasyona yanıt oranı yüzde 60’a kadar çıkıyor

Moleküler onkolojideki yenilikler ve gen değişinimlerinin ortaya konmasının fertselleştirilmiş rehabilitasyonların uygulanmasını olası kıldığını söyleyen Prof. Dr. Nil Molinas Mandel “Böylece kemoterapiden verim görmese de gayeli rehabilitasyonlarla yaşantısını sürdürebilecek alt gruplar ortaya çıktı. Minik hücreli dışı akciğer kanserinde bir vakittir EGFR ismi verilen gen değişinimini kasteden rehabilitasyonlara ehemmiyetli miktarda cevaplar alınıyordu. Son senelerde yaşanan bir öteki ehemmiyetli büyüme ALK gen değişinimlerinin varlığının ortaya konması oldu. Doğru rehabilitasyon uygun hastalarda kullanıldığında yanıt oranı yüzde 60’lara kadar çıkıyor. Bu umut verici ilaçlara her gün bir yenisi ilave edilmektedir. Ancak, her yeni ilacın tüm hastalara uygun olamayabileceğini de usta yakalamak koşuldur. Bunun ayırımı için klinisyen, hasta ve patolog arasında çok yakın bir işbirliği gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında, akciğer kanseri hastalarının şahsa özel yaklaşımlar ve rehabilitasyonlar ile daha uzun hayat uğru ve değişik rehabilitasyon alternatiflerinden yararlanabilme imkânı bulunduğunu söyleyebiliriz” biçiminde konuşuyor.

İleri safha kanserlerde uru niyet alan rehabilitasyon

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Azası Prof. Dr. Büge Öz ise kanseri erken aşamada tutmanın çok ehemmiyetli olduğunu vurgulamanın yanı gizeme bugün artık ileri aşamalarda dahi yapılabilecek bazı şeyler olduğunu, ileri aşamada kanserlerde ur bedende dağılmış olabileceği için cerrahinin yerine yalnızca uru oluşturan istenmeyen hücreleri niyet alan bazı özel rehabilitasyonlar olduğunu ifade ediyor. Prof. Dr. Büge Öz “Bu hücrelerin değişinim dediğimiz, öteki hücrelerde olmayan bazı genetik özellikler kazandığını bugün öğreniyoruz. Bu gen farklılıkları hücreye hakimiyet dışı faize, hücrenin ebedileşmesi kendini hücre vefatından kurtarabilmesi ve ayrıca bedende dağılabilme gibi özellikler kazandırıyor. Artık bu genetik özelliklere müteveccih rehabilitasyonlar geliştirilmeye başlandı. Bunlar içerisinde kimilerinin durdurulması, çok özel moleküler casuslar ile olası olabiliyor. Bu moleküler casusların kullanılarak, urun, hücrenin ebediliğinin, kesintisiz olarak artmasının ve beden içerisinde uzak yerlere gitmesinin önlenmesi kastediliyor,” diyerek yeni jenerasyon rehabilitasyonların emellerini özetliyor.

Hasta kesinlikle onkolog ve patolog ile doğrudan irtibat içinde olmalı

Bu gen farklılıklarına karşı iki ilaç grubunun çok kısa müddette çok iyi neticeler verdiğini ifade eden Prof. Dr. Büge Öz bu ilaçların hastaların sağ kalım olarak ifade edilen hastalıksız hayat zamanlarında da çok ciddi faydalar sağlamaya başladığını dikkat topluyor. Ancak bu rehabilitasyondan faydalanabilmeleri için hastalarda öncelikle bu gen farklılıklarının testlerle gösterilebilmesi gerekiyor. Bunlar rehabilitasyon kararını etkileyen ehemmiyetli testler olduğundan doğru yapılıp doğru açıklanmaları gerekiyor. “Üniversite sağlık kurumuları, bazı devlet sağlık kurumuları ve özel laboratuarlarda bu testlerin emin yapılabilmesi mevzusunda çok yakın gelecekte çok daha iyi bir yere geleceğiz” diyen Patalog Prof. Dr. Büge Öz bu rehabilitasyonlardan faydalanabilecek hastaların birtakım genetik testlerle tanımlandığını söyleyerek, rehabilitasyondan faydalanmak isteyen hastalara şunları nasihat ediyor: “Minik hücreli dışı akciğer kanseri tanısı almış hasta kesinlikle onkologuyla bağlantıda olmalıdır. Bu testler için onkolog gerek görüyorsa hastasını uygun patoloji laboratuvarlarına refere edecek, hastayla ve patologla beraber çalışarak neticeleri açıklayacaktır. Bu testler şimdilik iki taneyle başladı ama gelecekte devamının ve daha aşırısının geleceğine vicdandan inanıyorum. Böylece yakın gelecekte kanser ölümcül olmaktan çıkabilir ve hastaların, genetik özelliklerine göre kendilerine en uygun şahsa özel rehabilitasyona erişmesi sayesinde sağkalım oranlarında ciddi çoğalışlar görülebilir.”

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.