Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Sara hakkında öğrenilmesi gerekenler

04.04.2021
31

Kolay bir biçimde sarayı tanımlarsak; beyindeki bir nöron grubunun anormal ve fazla uyarılmasıyla karekterize muayenehane tablodur. Bir Hayli olguda saranın sebebi belirsiz. Saraya neden olan vakaların …

Kolay bir biçimde sarayı tanımlarsak; beyindeki bir nöron grubunun anormal ve fazla uyarılmasıyla karekterize muayenehane tablodur. Bir Hayli olguda saranın sebebi belirsiz. Saraya neden olan vakaların başlıcaları:kafa travmaları, felç, beyin tümorleri, enfeksiyonlar, toksik nedenler doğumsal anomaliler nörojeneratif hastalıklardır. Epileptik nöbet yakınması ile gelen hastada nöbetin saydığımız bu sebeplere bağlı olup olmadığını denetlemek çok ehemmiyetlidir. Zira vaziyete müteveccih rehabilitasyon yapmak nöbeti ortadan kaldırılabilir ve aralıksız ilaç alımından hastaları kurtarabilir.

Sara beynin bir bölgesinde hudutlu kalabildiği gibi beynin tüm bölgelerine dağılabilir veya hudutlu başlar ve buradan beynin tüm bölgelerine dağılabilir. Şayet epileptik ihtar hudutluysa buna parsiyel nöbet, beynin tamamını etkiliyorsa jeneralize nöbet, beynin bir kısmından başlayıp tamamını etkiliyorsa sekonder nöbet ismini alır.

Parsiyel ve jeneralize nöbetler bir hayli alt kısma dağılır. Misalin parsiyel nöbette şuur kaybı yoksa kolay parsiyel nöbet ismini alır. Şuur kaybı olmadan atmalar otomatik hareketler duysal semptomlar olur şuur kaybı varsa kompleks parsiyel nöbet ismini alır. Bu mevzuya daha fazla girmek istemiyorum zira saranın sınıflaması çok uzun ve karışıktır.

Anlaşılacak şekilde özetlersek beynin her noktasının bir işlevi vardır ve uyarılan bölgeye göre muayenehane tablo biçim alır misalin beynin frontal lobundan orijin alan parsiyel nöbetlerde motor bulgular ön tasarıdadır. Gözlerin ve başın aynı zamanda gövdenin bir yana doğru dönmesi, gözlerin ve başın baktığı yandaki kolun havaya kalkması, bacaklarda pedal çevirme hatta yürüme ve koşma gibi karışık hareketler görülebilir.

Beynin temporal bölgesinden kaynaklanan nöbetlerde; duyma, makûs koku gibi özel duysal semptomlar olur.

Son bir misal verecek olursam ;jeneralize saranın bir alt grubu olan absans isimli nöbette hasta bayağı aktivasyonunu sürdürürken 2-15 sn şuur kayıp olur. Sonra hastada kaldığı yerden aktivasyonuna devam eder.Bu nöbet genelde çocukluk yarıyılında görülür. Mektep yarıyılında bu sebeple galibiyetsiz olabilirler. Nöbet anlaşılmazsa aile ve hoca tarafından dikkat çekememe konusunu yargılanırlar. Doğru ilaca başlanırsa bu vaziyet düzelir görüldüğü gibi saranın bir hayli çeşidi vardır.

Sara rastgele bir nedene bağlı değilse travma,tümor v.s. doğumla genç yetişkinlik yarıyılı arasındadır. Bu yaştan sonra başlatan epileptik nöbetlerin altında tümor travma toksik neden vs gibi nedenler aramak gerekir.

Rehabilitasyona geçmeden evvel çocuklarda çok sık görülen Febril Konvülzison isimli nöbetten çok kısa bahsetmek istiyorum. Febril konvülziyon genellikle bir enfeksiyon sebebi ile ateşi yükselen ve yaşları 3 ay 5 yaş arasında değişen çocuklarda görülen annelerin hekime genelde havale geçirdi diye tarif ettikleri nöbettir. Genelde 5 yaşından sonra iyi rehabilitasyon edilirse olmaz. Progrozu iyidir.

Sara nöbetiyle gelen hastayı iyi değerlendirilip bu nöbetin hakikat sara nöbeti olduğu kanısına varıldıktan sonra sara tanısında en bedelli tahlil olan EEG beynin elektriksel etkinliğinin kafaya yerleştirilen elektrotlarla bir kağıda veya bilgisayara yazdırma usulü hastaya uygulanır. EEG saranın tanısında ayrıca tanısında ve rehabilitasyonun gidişatını tanımlamada çok bedelli bir tahlil usulüdür. Nöbetli bir hastada çok nadide olarak EEG bayağı çıkar. Şayet saraya neden olan başka bir neden düşünüyorsa öteki görüntüleme usulleri ve laboratuar muayeneleri istenmelidir.

Rehabilitasyonda en ehemmiyetli mevzu saranın hangi cins olduğunun tespitidir. Zira doğru ilaç kullanılmazsa rastgele bir fayda sağlanmadığı gibi nöbetlerde tetiklenebilir. Hastanın nöbeti doğru teşhis edilmiş ve doğru ilaç verilmiş ise ve 3-5 sene nöbetsiz bir yarıyıl geçmişse EEG de bayağı ise ilaç kesilebilir. Fakat ilaç kesildikten sonra ilk 6 ay içinde tekerrür nöbet geçirme tehlikeyi vardır.

İlacını muntazam kullanmayan ve aniden kesen hastalarda status epileptikas sınan en az 30 dakika süren nöbetler ortaya çıkabilir. Şayet bu vakit uzarsa ve nöbetler ağırsa kalıcı zarar oluşabilir.

Sarada cerrahi ancak kısıtlı bazı sara cinslerinde kullanılır. Cerrahi neticesinde hakimiyet altına alınamayan nöbet hakimiyet altına almaya çalışılır. Hastalar cerrahiden sonra ilaçsız bir yarıyıla girmezler. Yeniden ilaç kullanmaları gerekmektedir.

Hamilelik ve sara geniş bir mevzudur. Tek tümce ile epileptik hamileler kesinlikle epileptik ilaç kullanmalıdırlar.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.