Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Susuzluğun riskleri

13.05.2021
31
Susuzluğun riskleri

Kronik olarak dehidre, başka bir deyişle sağlık uzmanları tarafından önerilen ölçü olan günde takribî 2 litre su içmeyen insanla­rın %75’inin arasında olma olasılığınız çok yüksek. Vasati bir …

Kronik olarak dehidre, başka bir deyişle sağlık uzmanları tarafından önerilen ölçü olan günde takribî 2 litre su içmeyen insanla­rın %75′inin arasında olma olasılığınız çok yüksek. Vasati bir insan günde takribî 1 litre akışkan alır; bunun çoğunu asidik kahveden, çaydan ve içecekten alıyor ama gerçeğinde bunların çoğu bedenin suyunu çalıyor. Ve bu alt seviyede bulunmak, yi­yeceklerden alınan ölçünün de hesaplanmasını gerektiriyor. Çok seyrek, bu gereksinim ölçü ve nitelik bakımından yeterli ol­mama olasılığına karşın su içerek karşılanıyor. Cornell Tıp Merkezi’nde Beslenme Bilgi Merkezi’nin yaptığı bir ankette, katılımcıların bütün olarak %10′u hiç su içmediklerini belirtmiş!
İdeal sağlık ve kilo için, daha sonra ayrıntılı olarak da anlata­cağım gibi, daha çok suya -iyi suya- lüzumunuz var. Vasati bir erişkin gün içinde terleme, soluk, idrar, hareket, hatta uy­ku yoluyla 2,5-3 litre akışkan kaybeder ve şayet bu yerine konmazsa beden susuz kalır.
Şayet yeterince su içmezseniz, kilolularsınız. Bu kadar ba­sit. Her şeyden evvel, hafif susuzluk dahi metabolizmayı %3 ora­nında yavaşlatır. İkinci olarak, bedenimizin susuzluk işaret­lerine o kadar gözümüz kapalıdır ki, onları açlık sancıları ola­rak yorumlarız. Başka Bir Deyişle, yeterince içmezsek, gereğinden fazla ye­riz. Son olarak, şayet yeterince su almazsak, beden sonunda su­yu meblağ, kendimizi şişmiş ve rahatsız sezeriz; ayrıca oldu­ğumuzdan daha kilolu görünürüz! Asidik bir beden, suyu do­kulara çevirir ve orada asitleri nötrlemeye başlar.

En ehemmiyetlisi beden, suyu asitleri nötrlemek için, asit aşırısı­nı seyreltmek için ve bir anlamda asitleri ve tam zehirli maddeleri idrar, ter ve bağırsak yoluyla yıkamak için kullanır. Yeterince su olmazsa beden çok asitli olur ve koruma -yağ depolama- duru­muna geçer. Beden suyunda yalnızca %2′lik bir eksilme dahi bu­nun için yeterlidir. Bunun sizin için ehemmiyetsiz bir ölçü oldu­ğunu düşünüyorsanız şunu usunuzda tutun: Bir saatlik ortala­ma bir egzersizde dahi beden suyunun %2′sini kaybetmek muhtemeldir.

Şayet bu da su içmeniz için yeterli olmadıysa şunu da belir­teyim; yağ ölçüsüne ek olarak, yeterince su içmemek de sizi hasta ve bitkin yapacaktır. Gerçeğinde gün içi bitkinliklerin bir numaralı nedeni su beceriksizliğidir. Yeterince su olmadan, yeterin­ce enerjiye sahip olamazsınız. Kendinizi bitkin ve eforsuz his­sedersiniz. Bu %2′lik eksilme dahi fiziksel performansta ehemmiyetli bir yetersizliğe neden olabilir.

Yeterince su içmediğinizde dokularınızda oluşan asitler yu­muşatıcı vazifesini görür, adaleleriniz yumuşar ve eforsuzlaşır. Ya­pılan çalışmalar su oranındaki %3′lük bir düşüşün, adale gücün­de %10 eksilme, süratte %8 düşme ve daha düşük adale dayanıklı­lığına yol açtığını göstermiştir.
%4′lük su kaybına eriştiğinizde, baş dönmeleri hissedersi­niz ve fiziksel efor kapasitenizde %30′luk bir düşüş alana kazanç. Bir puan daha düşünce büyük olasılıkla konsantrasyon, üşengeçlik, sabırsızlık ve baş sızıları yaşarsınız kuru cildin ya­nında, bunlar susuzluğun en apaçık özellikleridir. Bir puan daha kaybetmek kalbinizin süratlenmesine ve beden ısınızın de­ğişmesine yol açar. %7′lik kayıpta bayılırsınız.
Erken düzeylerde dahi susuzluk düşünce bozukluğuna, kısa süreli hafıza problemlerine, temel matematik meselelerine, kendinizi laflı olarak ifade etmekte zorlanmanıza ve odaklan­ma problemlerine neden olabilir. Baş dönmesi ve el-ayak so­ğukluğu da neticeler arasında olabilir. Ve bu liste uzar gider: Tedirginlik, asabiyet, bunalım, şeker harcama isteği ve kramplar.
Sizi hasta oldurduğu için: Susuzluk azıcık daha ciddi bir hal aldığında, asit akışı mide ekşimesi, eklem ve sırt sızıları, mig­ren, fibromiyalji, kabızlık, kalınbağırsak cerahati ve anjin gibi bulguların da aralarında bulunduğu rahatsızlıklar alana kazanç. Ciddi susuzluk astım, alerji, diyabet, hipertansiyon, egza­ma, kurdeşen, tende oluşan nokta ve kirler gibi cilt hastalık­larıyla da alakalıdır. Fazla obezite, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi hastalıklar da uzun süreli susuzlukla iletişimlidir. Şayet beden suyunuzun %15-20′sini kaybedersiniz, hayatınız dolaysız olarak riske girebilir.

Kısacası: Su yetersizliği sizi öldürebilir.
Hiçbir şey yemeden takribî 30 gün sabredebilmenize rağ­men, su içmeden yetmiş iki saatten fazla yaşayamazsınız. Vü­cudunuz soğuk havada, sıcak havada kullandığı kadar su kulla­nır ve siz yatarken de su kullanımı cingöz olduğunuz ölçüye denktir. Vasati bir günde, fazla fiziksel etkinlik, uç noktada etrafsal koşullar sıcak ve/veya kuru abuhavalar gibi veya bedeni­nuzdan fazla su sürükleyecek bir durum hava yolculuğu, yüksek bir binada geçirilen zaman gibi mevzubahisi olmadığında dahi, vü­cudunuzdaki suyun %1′ini kaybedersiniz. Burada sıralanan pek çok ciddi bulgunun, bir günü veya bir saatinizi düşük su se­viyesiyle geçirmeniz neticeyi oluşmamasına karşın, pek çok insan yaşamlarının büyük bir kısmını düşük seviyeli kronik susuzluk durumunda geçiriyor. Pek çoğumuzun kilolu, hasta ve bitkin olmasına donakalmaya gerek yok!

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.