Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Takma saçın yapısı

31.05.2021
33
Takma saçın yapısı

Takma saçın alt yapısında, kapatacağınız kel parçala­genin biçimine uyacak biçimdede kesilmiş ve biçim verilmiş bir ağ taban veya kafanıza göre biçim­lendirilmiş bir silikon taban ya …

Takma saçın alt yapısında, kapatacağınız kel parçala­genin biçimine uyacak biçimdede kesilmiş ve biçim verilmiş bir ağ taban veya kafanıza göre biçim­lendirilmiş bir silikon taban ya da bunların her ikisi birden bulunur.
Hem ağ hem de silikon tabanlar muhtelif yapış­tırıcılarla ya da klipslerle başınızı yakalatılabilirler. Böylece takma saçı istediğiniz sıklıkta çıkara­öğrenirsiniz.

Silikon taban, ağ tabana göre daha doğal görü­nür.
Ağ biçimindeki taban kullanıldığında, saçlar tek tek ya da çok minik gruplar halinde ağın iplerinin etrafına bağlanır ve düğümlenirler. Bu biçimde, saçın doğal uzama biçimini takip ederler.

Takma saçlarda kullanılan saç
En iyi takma saçlar, en iyi nitelik insan saçından, alıcının absürt uyacak biçimde özel olarak ya­pılanlardır. Bu geçim, rengi, dokuyu, doğal dalga ya da lüleyi veya saçın düzlüğünü ve saçın yoğun­luğunu içerir.

Daha ucuz takma saçlar, orta nitelik insan saçın­dan, hayvan kılından ya da suni liflerden yapıla­öğrenir.
Maliyeti en pahalı ya da orta seviyede pahalı olan takma saçlar, muhtelif renk, doku, yoğunluk ve deği­şik lüle, dalga ya da düzlük seviyesine sahip bir biçimde doğal olarak uzamış olan Avrupalı saçından yapılır.

En ucuz takma saçlar ise, koyu renk, düz Asyalı saçının boyanması ya da renginin açılmasıyla yapı­lır. Asyalı saçı çok dayanıklı olmasına karşın, renklendirme operasyonu onu nazik ve kuru yapar, bu surattan kolayca kırılır ve takma saç kısa müddette şek­lini kaybeder. Bu vaziyet kısa aralıklarla yenilen­meyi gerektirir.

Takma saçlar en yaygın saç ikame biçimidir; fakat her birinin maliyeti ve görünüşü kullanılan materyale ve emekçiliğin seviyesine bağlı olarak yüksek oranda değişiklik gösterir.
İnsan saçı naziktir, bu surattan en pahalı ve akılda­lıkla yapümış takma saçlar dahi kumpaslı bakım ister ve bir vakit sonra yenisiyle değiştirilmeyi gerektirir.

Takma saçın yerleştirilmesi
Takma saçı başınıza yakalatma biçiminizin, onun altın­da ya da yanında olan saçı aşırısıyla etkileyeceğini unutmayın. Takma saç onun altında bulunan parçala­gede saç kaybını süratlendirebilir. Özellikle de uhuya eş güçlü bir yapıştırıcı ile ya da dokuma operasyonu ile başa yakalatılmış olan takma saçlar. Klipsler en az saç kaybına neden olurlar.

Kalıcı olarak yakalatılan takma saçlar
Kalıcı olarak yakalatılan takma saçlar, genellikle altı haftada bir, bir saç teknisyeni ya da kuaför tarafın­dan çıkarılmak üzere planlanmışlardır. Bu sizin için, başınız için ve saçlarınız için çok sıhhatsiz ola­öğrenir. Şampuanla devireme sırasında, kafa teni ve takma saç arasında biriken pul halinde dökülmüş cilt hücreleri, yağ, dökülmüş saçlar ve değişik organik viraneler arınılamazlar. Yapıştırılmış ya da dokunmuş bu yöntemde saçınız takma saçın dip kısmına örülerek onu başınızda değişmezler olsun, şayet bu çeşit bir takma saçınız varsa, en azından beş günde bir çıkarılması ya da rahatlatılması gere­leke ki, kafa teninizi iyice arınabilesiniz.

Yapışıkla yakalatılan takma saçlar
Takma saçı yakalatmak için iki yanlı bir bant kul­lanılır. Bu kolay bir yakalatma biçimidir ve saçı iste­diğiniz zaman çıkarabilir ve takabilirsiniz. Ama kafa teninizde ve takma saçın alt kısmında yıka­manız gereken yapışık bir artık vazgeçebilir. Fazla terlediğinizde bandın yapışıklığı kaybolabilir. Ayrıca yüzme de bandı hafifletebilir.

Klipsle yakalatma
Takma saçın altında bulunan metal klipsler, takma saçın hemen altında ya da yanında bulunan kendi­nize ait saçlara yakalatılırlar. Tehlikesiz ve bantlarda olduğu gibi çıkarması kolaydır.

Kopça ile yakalatma
Metal kopçalar sağlam bir biçimde takma saçın altına yakalatılırlar, sonra da takma saçın altındaki ya da yanındaki saçlara bağlanır ya da dikilirler. Saç uzadıkça kopçaların yeri değiştirilmelidir; ayrı­ca bu yöntem yevmiye takıp çıkarmaları olanaksız hale getirmektedir. Yalnızca bir teknisyen tarafından çıkarılabilirler. Kafa teninin kumpaslı pakliğini olanaksız hale getirdiği için, kalıcı yakalatma güzergah­temlerine eş biçimde, kopça ile yakalatma güzergah­teminin de kafa teninizin ve saçlarınızın sıhhati açısından büyük bir dezavantajı vardır.

Dokumalar
Dokuma operasyonu sırasında, kendi saçınızın telleri, takma saçın esasındaki sarihliklerin içinden geçir­ilir ve takma saçı kafanızda değişmezleyecek biçimde örülür. Bir Hayli yakalatma noktası olduğu için çok sağlamdır.

Takma saçın, saçınız uzadıkça tekerrür yerleştir­ilmesi gerekir. Dokumalar genellikle saçınızı çeke­ceğinden, takma saçın altındaki saçlarda aşırıdan dökülme görülebilir. Buna sürükleme kelliği, başka bir deyişle pre­matüre saçın bölgesel olarak dökülmesi denir.
Dokumalar da, takma saç haftalar süresince ye­rinde takılı kalacağından, kafa teninin sıhhati açı­sından problem yaratabilir.
Bu kısımdaki resimler Propecia, Toppik ve Foliküler Trans­plantasyon ile elde edilen neticelerin misallerini göstermek­tedir. Aynca kaideleri olmayan bu sanayide görülen bazı kusurlu uygulamalara da misaller bulunmaktadır. Ne Yazık Ki seneler süresince bu cins neticeler standart olarak sunulmaktaydı. Ne mutlu ki, siz bu cins kazalara kurban gitmek zorunda değilsiniz.

Tünel yöntemi
Bu operasyonda, kafa teninizde tüneller oluşturulur. Bu tüneller, bedeninizin başka bir kısmından ame­liyatla alman parçalarla kendi teninizden yapılır.
Üç tünel yaratılır: bir önde ve iki tane arkada.
Takma saçınızda, plastik ya da naylondan ya­pılmış kancalar bulunur ve bu kancalar kafanızdaki tünellere takılır. Tehlikesiz ve takma saçın kolayca çıkarılıp takılmasına her gün olanak veren bir yakala­turma yöntemi olmasına karşın, kafanızda tünel­ler vardır! Tüneller operasyonla kaldırıldığında dahi kafa teninizde izleri kalır.

Takma saçın kafa tenine dikilmesi
Bu yöntem, Birleşik Devletler ’in tam eyaletlerin­de kanunen menedilmiş olmasına karşın, saygın cerrah Dr. VVilliam R. Rassman şu ihtarda bulun­maktadır: “En azından bir eyalette, New Jersey ’de, savcının işten ömür boyu men etme teşebbüs­lerine karşın, bazı işletmeler bu yöntemi yıllardır kullanmaktadırlar.”

Bu yöntem, takma saçın kafa teninize dikildiği
kabaca bir yöntemdir. Dikişler asla alınmadığı ve kendiliğinden de çıkmadığı için -oysa ameliyatlar­da yara iyileştikten sonra dikişler alınır ya da ken­diliğinden çıkarlar- büyük problemler görülür.

“Uzun vakit tende vazgeçilen operasyon dikişleri, bir telin peyniri kesmesi gibi, teni keserler. Bu yöntemde, dikişler her zaman teni kesip çıktıkların­dan, yenilenmeleri gerekir,” diyor Rassman.

Bu vaziyet, misalin saçınıza değer ya da tararken yapılan hareketle saçın çekilmesi neticeyi, dikişlerin zorlanmasıyla daha da içinden çıkılmaz bir hale kazanç.

Yineleyen enfeksiyonlar ve yara izleri oluşur.
Durun, daha bitmedi. Rassman sonra olanları şöyle açıklıyor: “Yaralar zamanla, kafa teninin merkez kısmına kan taşınmasını neredeyse bütüne­men bloke eder hale kazançlar. Bu surattan, parşö­mene benzeyen, ince bir yara izi dokusu, kafa teninin merkezindeki tenin yerini alır. Dikişin çevrelediği bölgede evvelden mevcut olan saçlar da yok olur. Bu hasar kalıcıdır.”
Takribî altı sene evvel, saç ikame metbitkilarını incelerken New Jersey ’de bu şirketlerden birini ziyaret etmiştim. Saç kaybının daha ilk evre­larında olduğumdan, takma bir saçı kafama dik­tirmek gibi fazla ve riskli bir yöntemi bir yana vazgeçin, henüz bir takma saç adayı dahi sayıl­mazdım. Buna karşın, orada çalışan vicdansız satış temsilcisi, bu yönteme lüzumum olduğuna beni ikna etmek için uğraştı. Natürel ki ben orada yalnızca araştırma emeliyle bulunuyordum, ama bu yöntemi uygulatmaya ikna olmuş herkes için çok hazindim.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.