Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Ur Rehabilitasyonunda Yeni Yöntenler…

28.04.2021
26
Ur Rehabilitasyonunda Yeni Yöntenler…

Yakarak, Dondurarak Veyahut Elektrik Akımı İle Ur Tedavisi

Gelişmiş cemiyetlerde ikinci en sık vefat sebebi olan kanserin çağdaş pek çok rehabilitasyon usulü mevcuttur. Kansere tanısı alan hastaların pek çoğu kanser kadar operasyon olmaktan korkuyor. Kanser rehabilitasyonunun en ehemmiyetli ayaklarından biri görüntü kılavuzluğunda rehabilitasyon, kanserli hücreleri en aktif biçimde yok ederken hasta konforu açısından ehemmiyetli avantajlar sağlıyor. Karaciğer, böbrek, akciğer bazı kemik urları ablasyon usulü ile yok edilerek rehabilitasyon ediliyor Teşebbüssel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Adem Uçar yakarak, dondurarak veyahut elektrik akımı ile yapılan ur rehabilitasyonunu anlattı.

En çok karaciğer urlarında olmak üzere böbrek, akciğer, yumuşak doku ve bazı kemik urlarında cerrahiye işleme uygun olmayan veya yapılamayan hastalarda, ur alanı ısıtılarak, dondurularak veya elektrik akımı verilerek cerrahi kesi olmadan rehabilitasyon edilebilir. Bu rehabilitasyon sonrası ertesi gün hastalar taburcu olabilir ve birkaç gün içerisinde günlük yaşantısına dönebiliyor.

Teşebbüssel rehabilitasyona hangi uzmanlar karar veriyor?

Tüm bu rehabilitasyonlarda yalnızca teşebbüssel radyoloji uzmanı değil, medikal onkoloji, ışınım onkolojisi, genel cerrahi, nükleer tıp, bevliye, göğüs hastalıkları, gastroentroloji uzmanları gibi hastalığın tanısını koyan ve rehabilitasyonunu tertip eden doktor grubuyla multidisipliner yaklaşımla karar veriliyor.

Hangi usuller uygulanıyor?

Ablasyon ve embolizasyon usulleri olarak iki ana gruba bölebilir. Radyofrekans, kriyo, mikrodalga, elektroporasyon ablasyon usulleri arasında sayılabilir. Dijital görüntüleme kılavuzluğunda, tomografi veya ultrason kullanılarak ur dokusu içerisine özel iğneler yerleştiriliyor. Radyofrekans, mikrodalga tekniklerinde ısıtılarak, kriyoablasyon tekniğinde dondurularak ur dokusu tümüyle yıkım ediliyor. Son yarıyılda kullanıma giren elektroporasyon operasyonunda ise iğneler takviyesiyle ura elektrik akımı uygulanıyor. Elektrik akımı hücre çeperlerini ayrılarak ur dokusu yıkım ediyor. Bu rehabilitasyon özellikle hayati dokulara komşu kanserlerde kullanılır. Damar, safra yolları ve idrar kanalları korunurken ur tamıyla yıkım edilebilir. Bu ablasyon usulleri ABD’ deki ehemmiyetli kanser merkezlerinde uygulanıyor ve 5 cm çapın altındaki urlarda cerrahi işlem ile eş neticeleri bulunuyor.

Cerrahi yapılamayan karaciğer kanserleri hastalarda hayat vaktini uzatan ve hayat niteliğini artıran embolizasyon usulleri mevcuttur. Embolizasyon, urun beslendiği damarların tıkanarak ur gelişmesinin yavaşlatılması veya durdurulması operasyonudur. Bu usul kemoterapi ilaçlarıyla kombine edilebilir ve aktifliği çoğaldırılabilir. Ayrıca bölgesel ışınım yayan atomlarla kombine edilerek kemoterapiye cevapsız hasta grubunda hayat süresi uzatılabilir. Bu usul oldukça iyi tolere edilir. Sağlık Kurumunda uyumada ayaktan yapılabilir.

Harekât nasıl yapılıyor?

Ablasyon harekâtı yerel anestezi ve sızı kesici ilaçlarla tenden urun bulunduğu alana tomografi veya ultrason kullanarak iğne yerleştirilir ur yıkım edilir. Embolizasyon harekâtı anjiyografi odasında kasık arterinden girilerek ince tüpler takviyesiyle karaciğer arteri içerisinden uru besleyen kısım bulunuyor. Tıkayıcı özellikteki partiküller, kemoterapi ilaçları veya yerel ışınım uygulayan atomlar enjekte ediliyor.

Harekât sonrası hastayı nasıl bir süreç bekliyor?

Hasta bir gün sağlık kurumunda takip ediliyor. Birkaç gün içerisinde de günlük etkinliğine dönebiliyor.

Hangi hastalarda bu usuller uygulanabiliyor?

Karaciğer, akciğer, böbrek, yumuşak doku ve bazı iyi mizaçlı kemik urlarında Osteid osteoma gibi uygulanıyor.

Rehabilitasyona en uygun hastalar kimler?

Karaciğer kanseri tanısı konulan hastaların yüzde 15-20’i operasyon edilebilir. Bu vaziyet ur büyüklüğü veya rakamı cerrahi için fazla olmasından veya siroz, akciğer, kalp hastalığı gibi operasyona mani teşkil eden vaziyetlerden kaynaklanır. 4 cm’in altında 5 adet kadar ur bulunuyorsa ablasyon usulleri uygulanırken daha büyük urlarda embolizasyon usulleri devreye giriyor. Bu rehabilitasyonların neticesinde ur yok edilebilir veyahut küçültülerek cerrahi işlem için uygun ebatlara getirilebilir.

Bu usullerin avantajları neler?

• Hasta narkoz almıyor

• Büyük bir operasyon kesisi ve yarası olmuyor

• Harekât süresi kısa

• Harekât sonrası hasta günlük hayatına devam edebiliyor

• Hastanın ciddi bir sızı-acı sezmiyor

• Olağan operasyona göre daha düşük maliyetli

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.